1-75. Kusalattika-kilesaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

1. Akusala½ kilesa½ dhamma½ paµicca akusalo kileso dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
2. Kusala½ nokilesa½ dhamma½ paµicca kusalo nokileso dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Akusala½ nokilesa½ dhamma½ paµicca akusalo nokileso dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Aby±kata½ nokilesa½ dhamma½ paµicca aby±kato nokileso dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ nokilesańca aby±kata½ nokilesańca dhamma½ paµicca aby±kato nokileso dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ nokilesańca aby±kata½ nokilesańca dhamma½ paµicca aby±kato nokileso dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
3. Hetuy± nava, ±rammaŗe t²ŗi, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi …pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
4. Kusalo nokileso dhammo kusalassa nokilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Aby±kato nokileso dhammo aby±katassa nokilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
5. Hetuy± catt±ri, ±rammaŗe nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-76. Kusalattika-sa½kilesikaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

6. Kusala½ sa½kilesika½ dhamma½ paµicca kusalo sa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Akusala½ sa½kilesika½ dhamma½ paµicca akusalo sa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Aby±kata½ sa½kilesika½ dhamma½ paµicca aby±kato sa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ sa½kilesikańca aby±kata½ sa½kilesikańca dhamma½ paµicca aby±kato sa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ sa½kilesikańca aby±kata½ sa½kilesikańca dhamma½ paµicca aby±kato sa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
7. Hetuy± nava, ±rammaŗe t²ŗi…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½).
8. Kusalo sa½kilesiko dhammo akusalassa sa½kilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Akusalo sa½kilesiko dhammo akusalassa sa½kilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Aby±kato sa½kilesiko dhammo aby±katassa sa½kilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
9. Hetuy± satta, ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).
10. Kusala½ asa½kilesika½ dhamma½ paµicca kusalo asa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ asa½kilesika½ dhamma½ paµicca aby±kato asa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
11. Hetuy± dve, ±rammaŗe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
12. Kusalo asa½kilesiko dhammo kusalassa asa½kilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato asa½kilesiko dhammo aby±katassa asa½kilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato asa½kilesiko dhammo aby±katassa asa½kilesikassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Aby±kato asa½kilesiko dhammo kusalassa asa½kilesikassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2) (Sa½khitta½.)
13. Hetuy± dve, ±rammaŗe dve, adhipatiy± t²ŗi, anantare dve…pe… upanissaye catt±ri…pe… avigate dve (sa½khitta½. Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-77. Kusalattika-sa½kiliµµhaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetu-±rammaŗapaccay±

14. Akusala½ sa½kiliµµha½ dhamma½ paµicca akusalo sa½kiliµµho dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
15. Kusala½ asa½kiliµµha½ dhamma½ paµicca kusalo asa½kiliµµho dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ asa½kiliµµha½ dhamma½ paµicca aby±kato asa½kiliµµho dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ asa½kiliµµha½ dhamma½ paµicca kusalo asa½kiliµµho ca aby±kato asa½kiliµµho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Aby±kata½ asa½kiliµµha½ dhamma½ paµicca aby±kato asa½kiliµµho dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ asa½kiliµµhańca aby±kata½ asa½kiliµµhańca dhamma½ paµicca aby±kato asa½kiliµµho dhammo uppajjati hetupaccay±. (2)
16. Kusala½ asa½kiliµµha½ dhamma½ paµicca kusalo asa½kiliµµho dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (1)
Aby±kata½ asa½kiliµµha½ dhamma½ paµicca aby±kato asa½kiliµµho dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
17. Hetuy± pańca, ±rammaŗe dve, adhipatiy± pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
18. Kusalo asa½kiliµµho dhammo kusalassa asa½kiliµµhassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Aby±kato asa½kiliµµho dhammo aby±katassa asa½kiliµµhassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Kusalo asa½kiliµµho dhammo kusalassa asa½kiliµµhassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… dve.
Aby±kato asa½kiliµµho dhammo aby±katassa asa½kiliµµhassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… dve (sa½khitta½).
19. Hetuy± catt±ri, ±rammaŗe catt±ri, adhipatiy± pańca, anantare catt±ri…pe… upanissaye catt±ri…pe… avigate satta (sa½khitta½. Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-78. Kusalattika-kilesasampayuttaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

20. Akusala½ kilesasampayutta½ dhamma½ paµicca akusalo kilesasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½kiliµµhadukasadisa½).

1-79. Kusalattika-kilesasa½kilesikaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

21. Akusala½ kilesańceva sa½kilesikańca dhamma½ paµicca akusalo kileso ceva sa½kilesiko ca dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
22. Kusala½ sa½kilesikańceva no ca kilesa½ dhamma½ paµicca kusalo sa½kilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Akusala½ sa½kilesikańceva no ca kilesa½ dhamma½ paµicca akusalo sa½kilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Aby±kata½ sa½kilesikańceva no ca kilesa½ dhamma½ paµicca aby±kato sa½kilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccay±.
Kusala½ sa½kilesikańceva no ca kilesańca aby±kata½ sa½kilesikańceva no ca kilesańca dhamma½ paµicca aby±kato sa½kilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ sa½kilesikańceva no ca kilesańca aby±kata½ sa½kilesikańceva no ca kilesańca dhamma½ paµicca aby±kato sa½kilesiko ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
23. Hetuy± nava, ±rammaŗe t²ŗi…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
24. Kusalo sa½kilesiko ceva no ca kileso dhammo kusalassa sa½kilesikassa ceva no ca kilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Aby±kato sa½kilesiko ceva no ca kileso dhammo aby±katassa sa½kilesikassa ceva no ca kilesassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
25. Hetuy± catt±ri, ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-80. Kusalattika-kilesasa½kiliµµhaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

26. Akusala½ kilesańceva sa½kiliµµhańca dhamma½ paµicca akusalo kileso ceva sa½kiliµµho ca dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½).
27. Akusala½ sa½kiliµµhańceva no ca kilesa½ dhamma½ paµicca akusalo sa½kiliµµho ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)

1-81. Kusalattika-kilesakilesasampayuttaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

28. Akusala½ kilesańceva kilesasampayuttańca dhamma½ paµicca akusalo kileso ceva kilesasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
29. Akusala½ kilesasampayuttańceva no ca kilesa½ dhamma½ paµicca akusalo kilesasampayutto ceva no ca kileso dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)

1-82. Kusalattika-kilesavippayuttasa½kilesikaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

30. Kusala½ kilesavippayutta½ sa½kilesika½ dhamma½ paµicca kusalo kilesavippayutto sa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ kilesavippayutta½ sa½kilesika½ dhamma½ paµicca aby±kato kilesavippayutto sa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ kilesavippayutta½ sa½kilesika½ dhamma½ paµicca kusalo kilesavippayutto sa½kilesiko ca aby±kato kilesavippayutto sa½kilesiko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Aby±kata½ kilesavippayutta½ sa½kilesika½ dhamma½ paµicca aby±kato kilesavippayutto sa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ kilesavippayutta½ sa½kilesikańca aby±kata½ kilesavippayutta½ sa½kilesikańca dhamma½ paµicca aby±kato kilesavippayutto sa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
31. Hetuy± pańca, ±rammaŗe dve…pe… avigate pańca (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
32. Kusalo kilesavippayutto sa½kilesiko dhammo kusalassa kilesavippayuttassa sa½kilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Aby±kato kilesavippayutto sa½kilesiko dhammo aby±katassa kilesavippayuttassa sa½kilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
33. Hetuy± catt±ri, ±rammaŗe catt±ri…pe… avigate satta (sa½khitta½. Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).
34. Kusala½ kilesavippayutta½ asa½kilesika½ dhamma½ paµicca kusalo kilesavippayutto asa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±.
Aby±kata½ kilesavippayutta½ asa½kilesika½ dhamma½ paµicca aby±kato kilesavippayutto asa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi …pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
35. Kusalo kilesavippayutto asa½kilesiko dhammo kusalassa kilesavippayuttassa asa½kilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato kilesavippayutto asa½kilesiko dhammo aby±katassa kilesavippayuttassa asa½kilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
36. Hetuy± dve, ±rammaŗe dve, adhipatiy± t²ŗi, anantare dve…pe… upanissaye catt±ri…pe… avigate dve (sa½khitta½. Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

Kusalattikakilesagocchaka½ niµµhita½.