2-1. Sahetukaduka-kusalattika½

1. Kusalapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

1. Sahetuka½ kusala½ dhamma½ paµicca sahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Sahetuka½ kusala½ dhamma½ paµicca sahetuko kusalo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
2. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½, adhipatiy± eka½, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, upanissaye eka½, purej±te eka½, ±sevane eka½, kamme eka½, ±h±re eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Na-adhipatipaccayo

3. Sahetuka½ kusala½ dhamma½ paµicca sahetuko kusalo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
4. Na-adhipatiy± eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, navippayutte eka½ (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± eka½ (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

5. Sahetuko kusalo dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Sahetuko kusalo dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
6. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½, adhipatiy± eka½, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, upanissaye eka½, ±sevane eka½, kamme eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, magge eka½, sampayutte eka½, atthiy± eka½, natthiy± eka½, vigate eka½, avigate eka½ (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

7. Sahetuko kusalo dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.
8. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Akusalapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±di

9. Sahetuka½ akusala½ dhamma½ paµicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Ahetuka½ akusala½ dhamma½ paµicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Sahetuka½ akusalañca ahetuka½ akusalañca dhamma½ paµicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Sahetuka½ akusala½ dhamma½ paµicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. Sahetuka½ akusala½ dhamma½ paµicca ahetuko akusalo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. Sahetuka½ akusala½ dhamma½ paµicca sahetuko akusalo ca ahetuko akusalo ca dhamm± uppajjanti ±rammaºapaccay±. (3)
Ahetuka½ akusala½ dhamma½ paµicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1)
Sahetuka½ akusalañca ahetuka½ akusalañca dhamma½ paµicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1)
Sahetuka½ akusala½ dhamma½ paµicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccay± (sa½khitta½).
10. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe pañca, adhipatiy± eka½, anantare pañca, samanantare pañca, sahaj±te pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye pañca, purej±te pañca, ±sevane pañca, kamme pañca, ±h±re pañca, indriye pañca, jh±ne pañca, magge pañca, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiy± pañca, natthiy± pañca, vigate pañca, avigate pañca (sa½khitta½).

Nahetu-na-adhipatipaccay±

11. Sahetuka½ akusala½ dhamma½ paµicca ahetuko akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
Sahetuka½ akusala½ dhamma½ paµicca sahetuko akusalo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
12. Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± pañca, napurej±te pañca, napacch±j±te pañca, na-±sevane pañca, nakamme t²ºi, navip±ke pañca, navippayutte pañca (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±di

13. Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… dve.
Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Ahetuko akusalo dhammo ahetukassa akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Sahetuko akusalo ca ahetuko akusalo ca dhamm± sahetukassa akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati (sa½khitta½).
14. Hetuy± dve, ±rammaºe nava, adhipatiy± eka½, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te pañca, aññamaññe pañca nissaye pañca, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte pañca, atthiy± pañca, natthiy± nava, vigate nava, avigate pañca (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

15. Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
16. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe dve (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

3. Aby±katapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

17. Sahetuka½ aby±kata½ dhamma½ paµicca sahetuko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Ahetuka½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ahetuko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Sahetuka½ aby±katañca ahetuka½ aby±katañca dhamma½ paµicca sahetuko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
18. Hetuy± nava, ±rammaºe catt±ri, adhipatiy± pañca, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te nava, aññamaññe cha…pe… purej±te dve, ±sevane dve, kamme nava, vip±ke nava…pe… vippayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetu-na-±rammaºapaccay±

19. Ahetuka½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ahetuko aby±kato dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
Sahetuka½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ahetuko aby±kato dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Ahetuka½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ahetuko aby±kato dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Sahetuka½ aby±katañca ahetuka½ aby±katañca dhamma½ paµicca ahetuko aby±kato dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Sahetuka½ aby±kata½ dhamma½ paµicca sahetuko aby±kato dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
20. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme dve, navip±ke pañca, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte t²ºi, navippayutte dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

21. Sahetuko aby±kato dhammo sahetukassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Sahetuko aby±kato dhammo sahetukassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo (sa½khitta½).
22. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe catt±ri, adhipatiy± catt±ri, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye catt±ri, purej±te dve, pacch±j±te dve, ±sevane dve, kamme catt±ri, vip±ke catt±ri, ±h±re catt±ri, indriye catt±ri, jh±ne catt±ri, magge t²ºi, sampayutte dve, vippayutte t²ºi, atthiy± satta…pe… avigate satta (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

23. Sahetuko aby±kato dhammo sahetukassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
24. Nahetuy± satta, na-±rammaºe satta (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe catt±ri (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Sahetukadukakusalattika½ niµµhita½.

3-1. Hetusampayuttaduka-kusalattika½

1. Kusalapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

25. Hetusampayutta½ kusala½ dhamma½ paµicca hetusampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
26. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½, adhipatiy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).

Paccan²ya½

27. Na-adhipatiy± eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, navippayutte eka½ (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± eka½ (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

28. Hetusampayutto kusalo dhammo hetusampayuttassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½, adhipatiy± eka½, anantare eka½, samanantare eka½…pe… kamme eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro