3. Dh±tu

31. Cakkhudh±tu katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Cakkhudh±tu ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
32. Sotadh±tu… gh±nadh±tu… jivh±dh±tu… k±yadh±tu… r³padh±tu… saddadh±tu… gandhadh±tu… rasadh±tu… phoµµhabbadh±tu… cakkhuviññ±ºadh±tu… sotaviññ±ºadh±tu… gh±naviññ±ºadh±tu… jivh±viññ±ºadh±tu… k±yaviññ±ºadh±tu… manodh±tu… manoviññ±ºadh±tu ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
33. Dhammadh±tu asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.

(Ekam³laka½.)

34. Cakkhudh±tu ca sotadh±tu ca ekena khandhena dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
35. Cakkhudh±tu ca gh±nadh±tu ca… cakkhudh±tu ca jivh±dh±tu ca… cakkhudh±tu ca k±yadh±tu ca… cakkhudh±tu ca r³padh±tu ca… cakkhudh±tu ca saddadh±tu ca… cakkhudh±tu ca gandhadh±tu ca… cakkhudh±tu ca rasadh±tu ca… cakkhudh±tu ca phoµµhabbadh±tu ca ekena khandhena dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
36. Cakkhudh±tu ca cakkhuviññ±ºadh±tu ca dv²hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? T²hi khandhehi dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
37. Cakkhudh±tu ca sotaviññ±ºadh±tu ca… cakkhudh±tu ca gh±naviññ±ºadh±tu ca… cakkhudh±tu ca jivh±viññ±ºadh±tu ca… cakkhudh±tu ca k±yaviññ±ºadh±tu ca… cakkhudh±tu ca manodh±tu ca… cakkhudh±tu ca manoviññ±ºadh±tu ca dv²hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? T²hi khandhehi dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
38. Cakkhudh±tu ca dhammadh±tu ca asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.

(Dukam³laka½.)

39. Aµµh±rasa dh±tuyo katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Aµµh±rasa dh±tuyo asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.

(Aµµh±rasaka½.)