4. Tika½

474. Kusalehi dhammehi ye dhamm±… akusalehi dhammehi ye dhamm±… sukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… dukkh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
475. Aby±katehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
476. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… vip±kehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi terasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi asaªgahit±.
477. Vip±kadhammadhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhasa½kilesikehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
478. Nevavip±kanavip±kadhammadhammehi ye dhamm±… anup±dinnup±d±niyehi dhammehi ye dhamm±… anup±dinna-anup±d±niyehi dhammehi ye dhamm±… asa½kiliµµha-asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
479. Up±dinnup±d±niyehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
480. Asa½kiliµµhasa½kilesikehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
481. Savitakkasavic±rehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi ek±ya dh±tuy± asaªgahit±.
482. Avitakkavic±ramattehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm±… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
483. Avitakka-avic±rehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
484. Upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi terasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi asaªgahit±.
485. Dassanena pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… ±cayag±m²hi dhammehi ye dhamm±… apacayag±m²hi dhammehi ye dhamm±… sekkhehi dhammehi ye dhamm±… asekkhehi dhammehi ye dhamm±… mahaggatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
486. Neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… nev±cayag±min±pacayag±m²hi dhammehi ye dhamm±… nevasekkhan±sekkhehi dhammehi ye dhamm±… parittehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
487. Appam±ºehi dhammehi ye dhamm±… paº²tehi dhammehi ye vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
488. Paritt±rammaºehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi dv±dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi asaªgahit±.
489. Mahaggat±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… appam±º±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… h²nehi dhammehi ye dhamm±… micchattaniyatehi dhammehi ye dhamm±… sammattaniyatehi dhammehi ye dhamm±… magg±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… maggahetukehi dhammehi ye dhamm±… magg±dhipat²hi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
490. Majjhimehi dhammehi ye dhamm±… aniyatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
491. Uppannehi dhammehi ye dhamm±… anuppannehi dhammehi ye dhamm±… upp±d²hi dhammehi ye dhamm±… at²tehi dhammehi ye dhamm±… an±gatehi dhammehi ye dhamm±… paccuppannehi dhammehi ye dhamm±… ajjhattehi dhammehi ye dhamm±… bahiddh±hi dhammehi ye dhamm±… sanidassanasappaµighehi dhammehi ye dhamm±… anidassanasappaµighehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
492. At²t±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… an±gat±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… ajjhatt±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… bahiddh±rammaºehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
493. Paccuppann±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… ajjhattabahiddh±rammaºehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi dv±dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi asaªgahit±.