13. Terasamanayo

13. Asaªgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso

448. R³pakkhandhena ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±? Te dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
449. Dhamm±yatanena ye dhamm±… dhammadh±tuy± ye dhamm±… itthindriyena ye dhamm±… purisindriyena ye dhamm±… j²vitindriyena ye dhamm±… viññ±ºapaccay± n±mar³pena ye dhamm±… asaññ±bhavena ye dhamm±… ekavok±rabhavena ye dhamm±… j±tiy± ye dhamm±… jar±ya ye dhamm±… maraºena ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±…pe… te dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
450. Ar³pabhavena ye dhamm±… nevasaññ±n±saññ±bhavena ye dhamm±… catuvok±rabhavena ye dhamm±… iddhip±dena ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit± te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±ti Natthi? Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
451. Kusalehi dhammehi ye dhamm±… akusalehi dhammehi ye dhamm±… sukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… dukkh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… vip±kehi dhammehi ye dhamm±… vip±kadhammadhammehi ye dhamm±… anup±dinna-anup±d±niyehi dhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhasa½kilesikehi dhammehi ye dhamm±… asa½kiliµµha-asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm±… savitakkasavic±rehi dhammehi ye dhamm±… avitakkavic±ramattehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm±… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm±… upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… ±cayag±m²hi dhammehi ye dhamm±… apacayag±m²hi dhammehi ye dhamm±… sekkhehi dhammehi ye dhamm±… asekkhehi dhammehi ye dhamm±… mahaggatehi dhammehi ye dhamm±… appam±ºehi dhammehi ye dhamm±… paritt±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… mahaggat±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… appam±º±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… h²nehi dhammehi ye dhamm±… paº²tehi dhammehi ye dhamm±… micchattaniyatehi dhammehi ye dhamm±… sammattaniyatehi dhammehi ye dhamm±… magg±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… maggahetukehi dhammehi ye dhamm±… magg±dhipat²hi dhammehi ye dhamm±… at²t±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… an±gat±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… paccuppann±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… ajjhatt±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… bahiddh±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… ajjhattabahiddh±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… sahetukehi dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi dhammehi ye dhamm±… sahetukehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… na hetusahetukehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
452. R³p²hi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±… te dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt± eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
453. Ar³p²hi dhammehi ye dhamm±… lokuttarehi dhammehi ye dhamm±… an±savehi dhammehi ye dhamm±… ±savasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… ±savavippayuttehi ceva no ca ±savehi dhammehi ye dhamm±… ±savavippayuttehi an±savehi dhammehi ye dhamm±… asa½yojaniyehi dhammehi ye dhamm±… aganthaniyehi dhammehi ye dhamm±… anoghaniyehi dhammehi ye dhamm±… ayoganiyehi dhammehi ye dhamm±… an²varaºiyehi dhammehi ye dhamm±… apar±maµµhehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… par±m±savippayuttehi apar±maµµhehi dhammehi ye dhamm±… s±rammaºehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
454. An±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… no cittehi dhammehi ye dhamm±… cittavippayuttehi dhammehi ye dhamm± cittavisa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… cittasamuµµh±nehi dhammehi ye dhamm±… cittasahabh³hi dhammehi ye dhamm±… citt±nuparivatt²hi dhammehi ye dhamm±… b±hirehi dhammehi ye dhamm±… up±d±dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgena asaªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±? Te dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
455. Anup±d±niyehi dhammehi ye dhamm±… up±d±nasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… up±d±nasampayuttehi ceva no ca up±d±nehi dhammehi ye dhamm±… up±d±navippayuttehi anup±d±niyehi dhammehi ye dhamm±… asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm±… asa½kiliµµhehi dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesavippayuttehi asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… savitakkehi dhammehi ye dhamm±… savic±rehi dhammehi ye dhamm±… sapp²tikehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm±… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm±… upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm±… na k±m±vacarehi dhammehi ye dhamm±… r³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… ar³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… apariy±pannehi dhammehi ye dhamm±… niyy±nikehi dhammehi ye dhamm± niyatehi dhammehi ye dhamm±… anuttarehi dhammehi ye dhamm±… saraºehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena asaªgahit± dh±tusaªgahena asaªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
R³pañca dhamm±yatana½ dhammadh±tu, itthipuma½ j²vita½ n±mar³pa½;
dve bhav± j±tijar± maccur³pa½, an±rammaºa½ no citta½ cittena vippayutta½.
Visa½saµµha½ samuµµh±nasahabhu, anuparivatti b±hira½ up±d±;
dve visayo esanayo subuddhoti.

Asaªgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso terasamo.