4. Catutthanayo

4. Saªgahitenasaªgahitapadaniddeso

191. Samudayasaccena ye dhamm±… maggasaccena ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
192. Itthindriyena ye dhamm±… purisindriyena ye dhamm±… sukhindriyena ye dhamm±… dukkhindriyena ye dhamm±… somanassindriyena ye dhamm±… domanassindriyena ye dhamm±… upekkhindriyena ye dhamm±… saddhindriyena ye dhamm±… v²riyindriyena ye dhamm±… satindriyena ye dhamm±… sam±dhindriyena ye dhamm±… paññindriyena ye dhamm±… anaññ±taññass±m²tindriyena ye dhamm±… aññindriyena ye dhamm±… aññ±t±vindriyena ye dhamm±….
Avijj±ya ye dhamm±… avijj±paccay± saªkh±rena ye dhamm±… sa¼±yatanapaccay± phassena ye dhamm±… vedan±paccay± taºh±ya ye dhamm±… taºh±paccay± up±d±nena ye dhamm±… kammabhavena ye dhamm±… sokena ye dhamm±… paridevena ye dhamm±… dukkhena ye dhamm±… domanassena ye dhamm±… up±y±sena ye dhamm±….
Satipaµµh±nena ye dhamm±… sammappadh±nena ye dhamm±… appamaññ±ya ye dhamm±… pañcahi indriyehi ye dhamm±… pañcahi balehi ye dhamm±… sattahi bojjhaªgehi ye dhamm±… ariyena aµµhaªgikena maggena ye dhamm±… phassena ye dhamm±… cetan±ya ye dhamm±… adhimokkhena ye dhamm±… manasik±rena ye dhamm± .
Het³hi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savehi… sa½yojanehi… ganthehi… oghehi… yogehi… n²varaºehi… par±m±sehi… up±d±nehi… kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kilesikehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kiliµµhehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, tehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena saªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
Dve sacc± pannarasindriy±, ek±dasa paµiccapad±;
uddha½ puna ek±dasa, gocchakapadamettha ti½savidh±ti [ti½savidhanti (p².)].

Saªgahitenasaªgahitapadaniddeso catuttho.