3. Tatiyanayo

3. Asaªgahitenasaªgahitapadaniddeso

179. Vedan±kkhandhena ye dhamm±… saññ±kkhandhena ye dhamm±… saªkh±rakkhandhena ye dhamm±… samudayasaccena ye dhamm±… maggasaccena ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
180. Nirodhasaccena ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±…pe… te dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. 181. J²vitindriyena ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±…pe… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± dv²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
182. Itthindriyena ye dhamm±… purisindriyena ye dhamm±… sukhindriyena ye dhamm±… dukkhindriyena ye dhamm±… somanassindriyena ye dhamm±… domanassindriyena ye dhamm±… upekkhindriyena ye dhamm±… saddhindriyena ye dhamm±… v²riyindriyena ye dhamm±… satindriyena ye dhamm±… sam±dhindriyena ye dhamm±… paññindriyena ye dhamm±… anaññ±taññass±m²tindriyena ye dhamm±… aññindriyena ye dhamm±… aññ±t±vindriyena ye dhamm±… avijj±ya ye dhamm±… avijj±paccay± saªkh±rena ye dhamm±… sa¼±yatanapaccay± phassena ye dhamm±… phassapaccay± vedan±ya ye dhamm±… vedan±paccay± taºh±ya ye dhamm±… taºh±paccay± up±d±nena ye dhamm±… kammabhavena [up±d±napaccay± kammabhavena (sy±.)] ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±…pe… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
183. J±tiy± ye dhamm±… jar±ya ye dhamm±… maraºena ye dhamm±… jh±nena ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±…pe… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± dv²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
184. Sokena ye dhamm±… dukkhena ye dhamm±… domanassena ye dhamm±… up±y±sena ye dhamm±… satipaµµh±nena ye dhamm±… sammappadh±nena ye dhamm±… appamaññ±ya ye dhamm±… pañcahi indriyehi ye dhamm±… pañcahi balehi ye dhamm±… sattahi bojjhaªgehi ye dhamm±… ariyena aµµhaªgikena maggena ye dhamm±… phassena ye dhamm±… vedan±ya ye dhamm±… saññ±ya ye dhamm±… cetan±ya ye dhamm±… adhimokkhena ye dhamm±… manasik±rena ye dhamm±… het³hi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±…pe… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
185. Appaccayehi dhammehi ye dhamm±… asaªkhatehi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±…pe… te dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
186. ¾savehi dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva s±savehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva ±savasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
187. Sa½yojanehi … ganthehi… oghehi… yogehi… n²varaºehi… par±m±sehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi ceva par±maµµhehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
188. Cetasikehi dhammehi ye dhamm±… cittasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³hi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt²hi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±…pe… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
189. Cittasahabh³mi dhammehi ye dhamm±… citt±nuparivatt²hi dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±…pe… te dhamm± na kehici khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
190. Up±d±nehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kilesikehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kiliµµhehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± khandhasaªgahena asaªgahit± ±yatanasaªgahena saªgahit± dh±tusaªgahena saªgahit±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±.
Tayo khandh± tath± sacc±, indriy±ni ca so¼asa;
pad±ni paccay±k±re, cuddas³pari cuddasa.
Samati½sa pad± honti, gocchakesu dasasvatha;
duve c³¼antaraduk± [cullantaraduk± (s².)], aµµha honti mahantar±ti.

Asaªgahitenasaªgahitapadaniddeso tatiyo.