2. Abhidhammabh±jan²ya½

472. Satta bojjhaªg±– satisambojjhaªgo, dhammavicayasambojjhaªgo, v²riyasambojjhaªgo, p²tisambojjhaªgo, passaddhisambojjhaªgo, sam±dhisambojjhaªgo, upekkh±sambojjhaªgo.
473. Tattha katame satta bojjhaªg±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye satta bojjhaªg± honti– satisambojjhaªgo…pe… upekkh±sambojjhaªgo.
474. Tattha katamo satisambojjhaªgo? Y± sati anussati…pe… samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “satisambojjhaªgo”.
Tattha katamo dhammavicayasambojjhaªgo? Y± paññ± paj±nan±…pe… amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “dhammavicayasambojjhaªgo”.
Tattha katamo v²riyasambojjhaªgo? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “v²riyasambojjhaªgo”.
Tattha katamo p²tisambojjhaªgo? Y± p²ti p±mojja½ ±modan± pamodan± h±so pah±so vitti odagya½ [odagga½ (s².) dha. sa. 9] attamanat± cittassa p²tisambojjhaªgo– aya½ vuccati “p²tisambojjhaªgo”.
Tattha katamo passaddhisambojjhaªgo? Y± vedan±kkhandhassa saññ±kkhandhassa saªkh±rakkhandhassa viññ±ºakkhandhassa passaddhi paµippassaddhi passambhan± paµippassambhan± paµippassambhitatta½ passaddhisambojjhaªgo– aya½ vuccati “passaddhisambojjhaªgo”.
Tattha katamo sam±dhisambojjhaªgo? Y± cittassa µhiti…pe… samm±sam±dhi sam±dhisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “sam±dhisambojjhaªgo”.
Tattha katamo upekkh±sambojjhaªgo? Y± upekkh± upekkhan± ajjhupekkhan± majjhattat± cittassa upekkh±sambojjhaªgo– aya½ vuccati “upekkh±sambojjhaªgo”. Ime vuccanti satta bojjhaªg±. Avases± dhamm± sattahi bojjhaªgehi sampayutt±.
475. Satta bojjhaªg±– satisambojjhaªgo…pe… upekkh±sambojjhaªgo.
476. Tattha katamo satisambojjhaªgo? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “satisambojjhaªgo”. Avases± dhamm± satisambojjhaªgasampayutt±…pe… avases± dhamm± dhammavicayasambojjhaªgasampayutt±…pe… avases± dhamm± v²riyasambojjhaªgasampayutt±…pe… avases± dhamm± p²tisambojjhaªgasampayutt±…pe… avases± dhamm± passaddhisambojjhaªgasampayutt±…pe… avases± dhamm± sam±dhisambojjhaªgasampayutt±.
Tattha katamo upekkh±sambojjhaªgo? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, y± tasmi½ samaye upekkh± upekkhan± ajjhupekkhan± majjhattat± cittassa upekkh±sambojjhaªgo– aya½ vuccati “upekkh±sambojjhaªgo”. Avases± dhamm± upekkh±sambojjhaªgasampayutt±.
477. Satta bojjhaªg±– satisambojjhaªgo…pe… upekkh±sambojjhaªgo.
478. Tattha katame satta bojjhaªg±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi …pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, yo tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti– ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½, tasmi½ samaye satta bojjhaªg± honti– satisambojjhaªgo…pe… upekkh±sambojjhaªgo.
479. Tattha katamo satisambojjhaªgo? Y± sati anussati…pe… samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “satisambojjhaªgo”…pe….
Tattha katamo upekkh±sambojjhaªgo? Y± upekkh± upekkhan± ajjhupekkhan± majjhattat± cittassa upekkh±sambojjhaªgo– aya½ vuccati “upekkh±sambojjhaªgo”. Ime vuccanti “satta bojjhaªg±”. Avases± dhamm± sattahi bojjhaªgehi sampayutt±.
480. Satta bojjhaªg±– satisambojjhaªgo…pe… upekkh±sambojjhaªgo.
481. Tattha katamo satisambojjhaªgo? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “satisambojjhaªgo”. Avases± dhamm± satisambojjhaªgasampayutt±…pe… avases± dhamm± dhammavicayasambojjhaªgasampayutt± …pe… avases± dhamm± v²riyasambojjhaªgasampayutt±…pe… avases± dhamm± p²tisambojjhaªgasampayutt±…pe… avases± dhamm± passaddhisambojjhaªgasampayutt±…pe… avases± dhamm± sam±dhisambojjhaªgasampayutt±.
Tattha katamo upekkh±sambojjhaªgo? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½, y± tasmi½ samaye upekkh± upekkhan± ajjhupekkhan± majjhattat± cittassa upekkh±sambojjhaªgo– aya½ vuccati “upekkh±sambojjhaªgo” Avases± dhamm± upekkh±sambojjhaªgasampayutt±.

Abhidhammabh±jan²ya½.