10. Bojjhaªgavibhaªgo

1. Suttantabh±jan²ya½

466. Satta bojjhaªg±– satisambojjhaªgo, dhammavicayasambojjhaªgo, v²riyasambojjhaªgo, p²tisambojjhaªgo, passaddhisambojjhaªgo, sam±dhisambojjhaªgo, upekkh±sambojjhaªgo.
467. Tattha katamo satisambojjhaªgo? Idha bhikkhu satim± hoti paramena satinepakkena samann±gato, cirakatampi cirabh±sitampi sarit± hoti anussarit±– aya½ vuccati “satisambojjhaªgo”.
So tath± sato viharanto ta½ dhamma½ paññ±ya pavicinati pavicarati pariv²ma½sam±pajjati– aya½ vuccati “dhammavicayasambojjhaªgo”.
Tassa ta½ dhamma½ paññ±ya pavicinato pavicarato pariv²ma½sam±pajjato ±raddha½ hoti v²riya½ asall²na½– aya½ vuccati “v²riyasambojjhaªgo”.
¾raddhav²riyassa uppajjati p²ti nir±mis±– aya½ vuccati “p²tisambojjhaªgo”.
P²timanassa k±yopi passambhati, cittampi passambhati– aya½ vuccati “passaddhisambojjhaªgo”.
Passaddhak±yassa sukhino citta½ sam±dhiyati– aya½ vuccati “sam±dhisambojjhaªgo”
So tath± sam±hita½ citta½ s±dhuka½ ajjhupekkhit± hoti– aya½ vuccati “upekkh±sambojjhaªgo”.
468. Satta bojjhaªg±– satisambojjhaªgo, dhammavicayasambojjhaªgo, v²riyasambojjhaªgo, p²tisambojjhaªgo, passaddhisambojjhaªgo, sam±dhisambojjhaªgo, upekkh±sambojjhaªgo.
469. Tattha katamo satisambojjhaªgo? Atthi ajjhatta½ dhammesu sati, atthi bahiddh± dhammesu sati. Yadapi ajjhatta½ dhammesu sati tadapi satisambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati. Yadapi bahiddh± dhammesu sati tadapi satisambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati.
Tattha katamo dhammavicayasambojjhaªgo? Atthi ajjhatta½ dhammesu pavicayo, atthi bahiddh± dhammesu pavicayo. Yadapi ajjhatta½ dhammesu pavicayo tadapi dhammavicayasambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati. Yadapi bahiddh± dhammesu pavicayo tadapi dhammavicayasambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati.
Tattha katamo v²riyasambojjhaªgo? Atthi k±yika½ v²riya½, atthi cetasika½ v²riya½. Yadapi k±yika½ v²riya½ tadapi v²riyasambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati. Yadapi cetasika½ v²riya½ tadapi v²riyasambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati
Tattha katamo p²tisambojjhaªgo? Atthi savitakkasavic±r± p²ti, atthi avitakka-avic±r± p²ti. Yadapi savitakkasavic±r± p²ti tadapi p²tisambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati. Yadapi avitakka-avic±r± p²ti tadapi p²tisambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati.
Tattha katamo passaddhisambojjhaªgo? Atthi k±yapassaddhi [k±yappassaddhi (sy±. ka.)], atthi cittapassaddhi [cittappassaddhi (sy±. ka.)]. Yadapi k±yapassaddhi tadapi passaddhisambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati. Yadapi cittapassaddhi tadapi passaddhisambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati.
Tattha katamo sam±dhisambojjhaªgo? Atthi savitakko savic±ro sam±dhi, atthi avitakko avic±ro sam±dhi. Yadapi savitakko savic±ro sam±dhi tadapi sam±dhisambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati. Yadapi avitakko avic±ro sam±dhi tadapi sam±dhisambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati.
Tattha katamo upekkh±sambojjhaªgo? Atthi ajjhatta½ dhammesu upekkh±, atthi bahiddh± dhammesu upekkh±. Yadapi ajjhatta½ dhammesu upekkh± tadapi upekkh±sambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati. Yadapi bahiddh± dhammesu upekkh± tadapi upekkh±sambojjhaªgo abhiññ±ya sambodh±ya nibb±n±ya sa½vattati.
470. Satta bojjhaªg±– satisambojjhaªgo, dhammavicayasambojjhaªgo, v²riyasambojjhaªgo, p²tisambojjhaªgo, passaddhisambojjhaªgo, sam±dhisambojjhaªgo, upekkh±sambojjhaªgo.
471. Tattha katamo satisambojjhaªgo? Idha bhikkhu satisambojjhaªga½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½, dhammavicayasambojjhaªga½ bh±veti…pe… v²riyasambojjhaªga½ bh±veti… p²tisambojjhaªga½ bh±veti… passaddhisambojjhaªga½ bh±veti… sam±dhisambojjhaªga½ bh±veti… upekkh±sambojjhaªga½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½.

Suttantabh±jan²ya½.