2. Abhidhammabh±jan²ya½

408. Catt±ro sammappadh±n±– idha bhikkhu anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati, uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati, anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati, uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
409. Kathañca bhikkhu anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
410. Chanda½ janet²ti. Tattha katamo chando? Yo chando chandikat± kattukamyat± kusalo dhammacchando– aya½ vuccati “chando”. Ima½ chanda½ janeti sañjaneti uµµhapeti samuµµhapeti nibbatteti abhinibbatteti. Tena vuccati “chanda½ janet²”ti.
411. V±yamat²ti. Tattha katamo v±y±mo? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “v±y±mo”. Imin± v±y±mena upeto hoti samupeto up±gato samup±gato upapanno sampanno samann±gato. Tena vuccati “v±yamat²”ti.
412. V²riya½ ±rabhat²ti. Tattha katama½ v²riya½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “v²riya½”. Ima½ v²riya½ ±rabhati sam±rabhati ±sevati bh±veti bahul²karoti. Tena vuccati “v²riya½ ±rabhat²”ti.
413. Citta½ paggaºh±t²ti. Tattha katama½ citta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu ida½ vuccati “citta½”. Ima½ citta½ paggaºh±ti sampaggaºh±ti upatthambheti paccupatthambheti. Tena vuccati “citta½ paggaºh±t²”ti.
414. Padahat²ti. Tattha katama½ sammappadh±na½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “sammappadh±na½”. Avases± dhamm± sammappadh±nasampayutt±.
415. Kathañca bhikkhu uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
416. Chanda½ janet²ti…pe… v±yamat²ti…pe… v²riya½ ±rabhat²ti…pe… citta½ paggaºh±t²ti…pe… padahat²ti. Tattha katama½ sammappadh±na½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “sammappadh±na½”. Avases± dhamm± sammappadh±nasampayutt±.
417. Kathañca bhikkhu anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
418. Chanda½ janet²ti…pe… v±yamat²ti…pe… v²riya½ ±rabhat²ti…pe… citta½ paggaºh±t²ti…pe… padahat²ti. Tattha katama½ sammappadh±na½? Yo cetasiko v²riy±rambho …pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “sammappadh±na½”. Avases± dhamm± sammappadh±nasampayutt±.
419. Kathañca bhikkhu uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
420. Ýhitiy±ti Y± µhiti so asammoso, yo asammoso so bhiyyobh±vo, yo bhiyyobh±vo ta½ vepulla½, ya½ vepulla½ s± bh±van±, y± bh±van± s± p±rip³r².
421. Chanda½ janet²ti. Tattha katamo chando? Yo chando chandikat± kattukamyat± kusalo dhammacchando– aya½ vuccati “chando”. Ima½ chanda½ janeti sañjaneti uµµhapeti samuµµhapeti nibbatteti abhinibbatteti. Tena vuccati “chanda½ janet²”ti.
422. V±yamat²ti. Tattha katamo v±y±mo? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “v±y±mo”. Imin± v±y±mena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “v±yamat²”ti.
423. V²riya½ ±rabhat²ti. Tattha katama½ v²riya½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “v²riya½”. Ima½ v²riya½ ±rabhati sam±rabhati ±sevati bh±veti bahul²karoti. Tena vuccati “v²riya½ ±rabhat²”ti.
424. Citta½ paggaºh±t²ti. Tattha katama½ citta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu ida½ vuccati “citta½”. Ima½ citta½ paggaºh±ti sampaggaºh±ti upatthambheti paccupatthambheti. Tena vuccati “citta½ paggaºh±t²”ti.
425. Padahat²ti. Tattha katama½ sammappadh±na½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “sammappadh±na½”. Avases± dhamm± sammappadh±nasampayutt±.
426. Tattha katama½ sammappadh±na½? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “sammappadh±na½”. Avases± dhamm± sammappadh±nasampayutt±.

Abhidhammabh±jan²ya½.