8. Sammappadh±navibhaªgo

1. Suttantabh±jan²ya½

390. Catt±ro sammappadh±n±– idha bhikkhu anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati, uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati, anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati, uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
391. Kathañca bhikkhu anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati? Tattha katame anuppann± p±pak± akusal± dhamm±? T²ºi akusalam³l±ni– lobho, doso, moho. Tadekaµµh± ca kiles±. Ta½sampayutto vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho, ta½samuµµh±na½ k±yakamma½ vac²kamma½ manokamma½– ime vuccanti “anuppann± p±pak± akusal± dhamm±”. Iti imesa½ anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
392. Chanda½ janet²ti. Tattha katamo chando? Yo chando chandikat± [chand²kat± (sy±.)] kattukamyat± kusalo dhammacchando– aya½ vuccati “chando”. Ima½ chanda½ janeti sañjaneti uµµhapeti samuµµhapeti [uµµh±peti samuµµh±peti (sy±.) evamuparipi] nibbatteti abhinibbatteti. Tena vuccati “chanda½ janet²”ti.
393. V±yamat²ti. Tattha katamo v±y±mo? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo– aya½ vuccati “v±y±mo”. Imin± v±y±mena upeto hoti samupeto up±gato samup±gato upapanno sampanno samann±gato. Tena vuccati “v±yamat²”ti.
394. V²riya½ ±rabhat²ti. Tattha katama½ v²riya½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo– ida½ vuccati “v²riya½”. Ima½ v²riya½ ±rabhati sam±rabhati ±sevati bh±veti bahul²karoti. Tena vuccati “v²riya½ ±rabhat²”ti.
395. Citta½ paggaºh±t²ti. Tattha katama½ citta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “citta½”. Ima½ citta½ paggaºh±ti sampaggaºh±ti upatthambheti paccupatthambheti. Tena vuccati “citta½ paggaºh±t²”ti.
396. Padahat²ti. Tattha katama½ padh±na½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo– ida½ vuccati “padh±na½”. Imin± padh±nena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “padahat²”ti.
397. Kathañca bhikkhu uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati? Tattha katame uppann± p±pak± akusal± dhamm±? T²ºi akusalam³l±ni– lobho, doso, moho. Tadekaµµh± ca kiles±. Ta½sampayutto vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho, ta½samuµµh±na½ k±yakamma½ vac²kamma½ manokamma½– ime vuccanti “uppann± p±pak± akusal± dhamm±”. Iti imesa½ uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
398. Chanda½ janet²ti. Tattha katamo chando? Yo chando chandikat± kattukamyat± kusalo dhammacchando– aya½ vuccati “chando”. Ima½ chanda½ janeti sañjaneti uµµhapeti samuµµhapeti nibbatteti abhinibbatteti. Tena vuccati “chanda½ janet²”ti.
399. V±yamat²ti. Tattha katamo v±y±mo? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo– aya½ vuccati “v±y±mo”. Imin± v±y±mena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “v±yamat²”ti.
400. V²riya½ ±rabhat²ti. Tattha katama½ v²riya½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo– ida½ vuccati “v²riya½”. Ima½ v²riya½ ±rabhati sam±rabhati ±sevati bh±veti bahul²karoti. Tena vuccati “v²riya½ ±rabhat²”ti.
401. Citta½ paggaºh±t²ti. Tattha katama½ citta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “citta½”. Ima½ citta½ paggaºh±ti sampaggaºh±ti upatthambheti paccupatthambheti. Tena vuccati “citta½ paggaºh±t²”ti.
402. Padahat²ti. Tattha katama½ padh±na½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo– ida½ vuccati “padh±na½”. Imin± padh±nena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “padahat²”ti.
403. Kathañca bhikkhu anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati? Tattha katame anuppann± kusal± dhamm±? T²ºi kusalam³l±ni– alobho, adoso, amoho. Ta½sampayutto vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho. Ta½samuµµh±na½ k±yakamma½, vac²kamma½, manokamma½– ime vuccanti “anuppann± kusal± dhamm±”. Iti imesa½ anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
404. Chanda½ janet²ti…pe… v±yamat²ti…pe… v²riya½ ±rabhat²ti…pe… citta½ paggaºh±t²ti…pe… padahat²ti. Tattha katama½ padh±na½? Yo cetasiko v²riy±rambho …pe… samm±v±y±mo– ida½ vuccati “padh±na½”. Imin± padh±nena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “padahat²”ti.
405. Kathañca bhikkhu uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati? Tattha katame uppann± kusal± dhamm±? T²ºi kusalam³l±ni– alobho, adoso, amoho. Ta½sampayutto vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho ta½samuµµh±na½ k±yakamma½ vac²kamma½ manokamma½– ime vuccanti “uppann± kusal± dhamm±”. Iti imesa½ uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati.
406. Ýhitiy±ti. Y± µhiti so asammoso, yo asammoso so bhiyyobh±vo yo bhiyyobh±vo ta½ vepulla½, ya½ vepulla½ s± bh±van±, y± bh±van± s± p±rip³r².
407. Chanda½ janet²ti…pe… v±yamat²ti…pe… v²riya½ ±rabhat²ti…pe… citta½ paggaºh±t²ti…pe… padahat²ti. Tattha katama½ padh±na½? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo– ida½ vuccati “padh±na½”. Imin± padh±nena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “padahat²”ti.

Suttantabh±jan²ya½.