2. Abhidhammabh±jan²ya½

374. Catt±ro satipaµµh±n±– idha bhikkhu k±ye k±y±nupass² viharati, vedan±su vedan±nupass² viharati, citte citt±nupass² viharati, dhammesu dhamm±nupass² viharati.
375. Kathańca bhikkhu k±ye k±y±nupass² viharati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ k±ye k±y±nupass², y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “satipaµµh±na½”. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.
376. Kathańca bhikkhu vedan±su vedan±nupass² viharati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ vedan±su vedan±nupass², y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati satipaµµh±na½. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.
377. Kathańca bhikkhu citte citt±nupass² viharati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ citte citt±nupass², y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “satipaµµh±na½”. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.
378. Kathańca bhikkhu dhammesu dhamm±nupass² viharati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ dhammesu dhamm±nupass², y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½ ida½ vuccati “satipaµµh±na½”. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.
379. Tattha katama½ satipaµµh±na½? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ dhammesu dhamm±nupass², y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “satipaµµh±na½”. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.
380. Catt±ro satipaµµh±n±– idha bhikkhu k±ye k±y±nupass² viharati, vedan±su vedan±nupass² viharati, citte citt±nupass² viharati, dhammesu dhamm±nupass² viharati.
381. Kathańca bhikkhu k±ye k±y±nupass² viharati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ suńńata½ k±ye k±y±nupass², y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½ ida½ vuccati “satipaµµh±na½”. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.
382. Kathańca bhikkhu vedan±su vedan±nupass² viharati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ suńńata½ vedan±su vedan±nupass², y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “satipaµµh±na½”. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.
383. Kathańca bhikkhu citte citt±nupass² viharati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ suńńata½ citte citt±nupass², y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “satipaµµh±na½”. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.
384. Kathańca bhikkhu dhammesu dhamm±nupass² viharati? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ suńńata½ dhammesu dhamm±nupass², y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “satipaµµh±na½”. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.
385. Tattha katama½ satipaµµh±na½? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhińńa½ suńńata½, y± tasmi½ samaye sati anussati samm±sati satisambojjhaŖgo maggaŖga½ maggapariy±panna½– ida½ vuccati “satipaµµh±na½”. Avases± dhamm± satipaµµh±nasampayutt±.

Abhidhammabh±jan²ya½.