4. Dhamm±nupassan±niddeso

367. Kathañca bhikkhu ajjhatta½ dhammesu dhamm±nupass² viharati? Idha bhikkhu santa½ v± ajjhatta½ k±macchanda½ “atthi me ajjhatta½ k±macchando”ti paj±n±ti, asanta½ v± ajjhatta½ k±macchanda½ “natthi me ajjhatta½ k±macchando”ti paj±n±ti, yath± ca anuppannassa k±macchandassa upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppannassa k±macchandassa pah±na½ hoti tañca paj±n±ti, yath± ca pah²nassa k±macchandassa ±yati½ anupp±do hoti tañca paj±n±ti. Santa½ v± ajjhatta½ by±p±da½…pe… santa½ v± ajjhatta½ thinamiddha½ [th²namiddha½ (s². sy±.)] …pe… santa½ v± ajjhatta½ uddhaccakukkucca½…pe… santa½ v± ajjhatta½ vicikiccha½ “atthi me ajjhatta½ vicikicch±”ti paj±n±ti, asanta½ v± ajjhatta½ vicikiccha½ “natthi me ajjhatta½ vicikicch±”ti paj±n±ti, yath± ca anuppann±ya vicikicch±ya upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppann±ya vicikicch±ya pah±na½ hoti tañca paj±n±ti, yath± ca pah²n±ya vicikicch±ya ±yati½ anupp±do hoti tañca paj±n±ti.
Santa½ v± ajjhatta½ satisambojjhaªga½ “atthi me ajjhatta½ satisambojjhaªgo”ti paj±n±ti, asanta½ v± ajjhatta½ satisambojjhaªga½ “natthi me ajjhatta½ satisambojjhaªgo”ti paj±n±ti, yath± ca anuppannassa satisambojjhaªgassa upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppannassa satisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³r² hoti tañca paj±n±ti, santa½ v± ajjhatta½ dhammavicayasambojjhaªga½…pe… santa½ v± ajjhatta½ v²riyasambojjhaªga½ [viriyasambojjhaªga½ (s². sy±.)] …pe… santa½ v± ajjhatta½ p²tisambojjhaªga½ …pe… santa½ v± ajjhatta½ passaddhisambojjhaªga½…pe… santa½ v± ajjhatta½ sam±dhisambojjhaªga½…pe… santa½ v± ajjhatta½ upekkh±sambojjhaªga½ “atthi me ajjhatta½ upekkh±sambojjhaªgo”ti paj±n±ti, asanta½ v± ajjhatta½ upekkh±sambojjhaªga½ “natthi me ajjhatta½ upekkh±sambojjhaªgo”ti paj±n±ti, yath± ca anuppannassa upekkh±sambojjhaªgassa upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppannassa upekkh±sambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³r² hoti tañca paj±n±ti. So ta½ nimitta½ ±sevati bh±veti bahul²karoti sv±vatthita½ vavatthapeti. So ta½ nimitta½ ±sevitv± bh±vetv± bahul²karitv± sv±vatthita½ vavatthapetv± bahiddh± dhammesu citta½ upasa½harati.
Kathañca bhikkhu bahiddh± dhammesu dhamm±nupass² viharati? Idha bhikkhu santa½ v±ssa k±macchanda½ “atthissa k±macchando”ti paj±n±ti, asanta½ v±ssa k±macchanda½ “natthissa k±macchando”ti paj±n±ti, yath± ca anuppannassa k±macchandassa upp±do hoti tañca paj±n±ti yath± ca uppannassa k±macchandassa pah±na½ hoti tañca paj±n±ti, yath± ca pah²nassa k±macchandassa ±yati½ anupp±do hoti tañca paj±n±ti. Santa½ v±ssa by±p±da½…pe… santa½ v±ssa thinamiddha½…pe… santa½ v±ssa uddhaccakukkucca½…pe… santa½ v±ssa vicikiccha½ “atthissa vicikicch±”ti paj±n±ti, asanta½ v±ssa vicikiccha½ “natthissa vicikicch±”ti paj±n±ti, yath± ca anuppann±ya vicikicch±ya upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppann±ya vicikicch±ya pah±na½ hoti tañca paj±n±ti, yath± ca pah²n±ya vicikicch±ya ±yati½ anupp±do hoti tañca paj±n±ti.
Santa½ v±ssa satisambojjhaªga½ “atthissa satisambojjhaªgo”ti paj±n±ti, asanta½ v±ssa satisambojjhaªga½ “natthissa satisambojjhaªgo”ti paj±n±ti, yath± ca anuppannassa satisambojjhaªgassa upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppannassa satisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³r² hoti tañca paj±n±ti. Santa½ v±ssa dhammavicayasambojjhaªga½…pe… santa½ v±ssa v²riyasambojjhaªga½…pe… santa½ v±ssa p²tisambojjhaªga½…pe… santa½ v±ssa passaddhisambojjhaªga½…pe… santa½ v±ssa sam±dhisambojjhaªga½…pe… santa½ v±ssa upekkh±sambojjhaªga½ “atthissa upekkh±sambojjhaªgo”ti paj±n±ti, asanta½ v±ssa upekkh±sambojjhaªga½ “natthissa upekkh±sambojjhaªgo”ti paj±n±ti, yath± ca anuppannassa upekkh±sambojjhaªgassa upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppannassa upekkh±sambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³r² hoti tañca paj±n±ti. So ta½ nimitta½ ±sevati bh±veti bahul²karoti sv±vatthita½ vavatthapeti. So ta½ nimitta½ ±sevitv± bh±vetv± bahul²karitv± sv±vatthita½ vavatthapetv± ajjhattabahiddh± dhammesu citta½ upasa½harati.
Kathañca bhikkhu ajjhattabahiddh± dhammesu dhamm±nupass² viharati? Idha bhikkhu santa½ v± k±macchanda½ “atthi k±macchando”ti paj±n±ti, asanta½ v± k±macchanda½ “natthi k±macchando”ti paj±n±ti, yath± ca anuppannassa k±macchandassa upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppannassa k±macchandassa pah±na½ hoti tañca paj±n±ti yath± ca pah²nassa k±macchandassa ±yati½ anupp±do hoti tañca paj±n±ti. Santa½ v± by±p±da½…pe… santa½ v± thinamiddha½…pe… santa½ v± uddhaccakukkucca½…pe… santa½ v± vicikiccha½ “atthi vicikicch±”ti paj±n±ti, asanta½ v± vicikiccha½ “natthi vicikicch±”ti paj±n±ti, yath± ca anuppann±ya vicikicch±ya upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppann±ya vicikicch±ya pah±na½ hoti tañca paj±n±ti, yath± ca pah²n±ya vicikicch±ya ±yati½ anupp±do hoti tañca paj±n±ti.
Santa½ v± satisambojjhaªga½ “atthi satisambojjhaªgo”ti paj±n±ti, asanta½ v± satisambojjhaªga½ “natthi satisambojjhaªgo”ti paj±n±ti, yath± ca anuppannassa satisambojjhaªgassa upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppannassa satisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³r² hoti tañca paj±n±ti. Santa½ v± dhammavicayasambojjhaªga½…pe… santa½ v± v²riyasambojjhaªga½…pe… santa½ v± p²tisambojjhaªga½…pe… santa½ v± passaddhisambojjhaªga½…pe… santa½ v± sam±dhisambojjhaªga½…pe… santa½ v± upekkh±sambojjhaªga½ “atthi upekkh±sambojjhaªgo”ti paj±n±ti, asanta½ v± upekkh±sambojjhaªga½ “natthi upekkh±sambojjhaªgo”ti paj±n±ti, yath± ca anuppannassa upekkh±sambojjhaªgassa upp±do hoti tañca paj±n±ti, yath± ca uppannassa upekkh±sambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³r² hoti tañca paj±n±ti. Eva½ bhikkhu ajjhattabahiddh± dhammesu dhamm±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim± vineyya loke abhijjh±domanassa½.
368. Anupass²ti. Tattha katam± anupassan±? Y± paññ± paj±nan±…pe… amoho dhammavicayo samm±diµµhi– aya½ vuccati anupassan±. Im±ya anupassan±ya upeto hoti samupeto up±gato samup±gato upapanno sampanno samann±gato. Tena vuccati “anupass²”ti.
369. Viharat²ti. Iriyati vattati p±leti yapeti y±peti carati viharati. Tena vuccati “viharat²”ti.
370. ¾t±p²ti. Tattha katamo ±t±po? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo– aya½ vuccati “±t±po”. Imin± ±t±pena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “±t±p²”ti.
371. Sampaj±noti Tattha katama½ sampajañña½? Y± paññ± paj±nan±…pe… amoho dhammavicayo samm±diµµhi– ida½ vuccati “sampajañña½”. Imin± sampajaññena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “sampaj±no”ti.
372. Satim±ti Tattha katam± sati? Y± sati anussati…pe… samm±sati– aya½ vuccati “sati”. Im±ya satiy± upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “satim±”ti.
373. Vineyya loke abhijjh±domanassanti. Tattha katamo loko? Teva dhamm± loko. Pañcapi up±d±nakkhandh± loko. Aya½ vuccati “loko”. Tattha katam± abhijjh±? Yo r±go s±r±go…pe… cittassa s±r±go– aya½ vuccati “abhijjh±”. Tattha katama½ domanassa½? Ya½ cetasika½ as±ta½ cetasika½ dukkha½ cetosamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ cetosamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– ida½ vuccati “domanassa½”. Iti ayañca abhijjh± idañca domanassa½ imamhi loke vin²t± honti paµivin²t± sant± samit± v³pasant± atthaªgat± abbhatthaªgat± appit± byappit± sosit± visosit± byant²kat±. Tena vuccati “vineyya loke abhijjh±domanassan”ti.

Dhamm±nupassan±niddeso.

Suttantabh±jan²ya½.