3. Vip±kattika½

1040. Pañcanna½ khandh±na½ kati vip±k±, kati vip±kadhammadhamm±, kati nevavip±kanavip±kadhammadhamm±…pe… sattanna½ citt±na½ kati vip±k±, kati vip±kadhammadhamm±, kati nevavip±kanavip±kadhammadhamm±?
R³pakkhandho nevavip±kanavip±kadhammadhammo. Catt±ro khandh± siy± vip±k±, siy± vip±kadhammadhamm±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±.
Das±yatan± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Dv±yatan± siy± vip±k±, siy± vip±kadhammadhamm±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±.
Dasa dh±tuyo nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Pañca dh±tuyo vip±k±. Manodh±tu siy± vip±k±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Dve dh±tuyo siy± vip±k± siy± vip±kadhammadhamm±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±.
Dve sacc± vip±kadhammadhamm±. Nirodhasacca½ nevavip±kanavip±kadhammadhamma½. Dukkhasacca½ siy± vip±ka½, siy± vip±kadhammadhamma½, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamma½.
Sattindriy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. T²ºindriy± vip±k±. Dvindriy± vip±kadhammadhamm±. Aññindriya½ siy± vip±ka½, siy± vip±kadhammadhamma½. Navindriy± siy± vip±k±, siy± vip±kadhammadhamm±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±.
Cha het³ vip±kadhammadhamm±. Tayo aby±katahet³ siy± vip±k±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±.
Kaba¼²k±ro ±h±ro nevavip±kanavip±kadhammadhammo. Tayo ±h±r± siy± vip±k±, siy± vip±kadhammadhamm±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Pañca phass± vip±k±. Manodh±tusamphasso siy± vip±ko, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhammo. Manoviññ±ºadh±tusamphasso siy± vip±ko, siy± vip±kadhammadhammo, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhammo. Pañca vedan±… pañca saññ±… pañca cetan±… pañca citt± vip±k±. Manodh±tu siy± vip±k±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Manoviññ±ºadh±tu siy± vip±k±, siy± vip±kadhammadhamm±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±.