2. Vedan±tika½

1039. Pañcanna½ khandh±na½ kati sukh±ya vedan±ya sampayutt±, kati dukkh±ya vedan±ya sampayutt±, kati adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±…pe… sattanna½ citt±na½ kati sukh±ya vedan±ya sampayutt±, kati dukkh±ya vedan±ya sampayutt±, kati adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±?
Dve khandh± na vattabb± sukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, dukkh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi. Tayo khandh± siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±.
Das±yatan± na vattabb± sukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, dukkh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi. Man±yatana½ siy± sukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½. Dhamm±yatana½ siy± sukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± na vattabba½ sukh±ya vedan±ya sampayuttantipi, dukkh±ya vedan±ya sampayuttantipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttantipi.
Dasa dh±tuyo na vattabb± sukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, dukkh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi. Pañca dh±tuyo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±, k±yaviññ±ºadh±tu siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutt±. Manoviññ±ºadh±tu siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±. Dhammadh±tu siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± na vattabb± sukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, dukkh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi.
Dve sacc± siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±. Nirodhasacca½ na vattabba½ sukh±ya vedan±ya sampayuttantipi, dukkh±ya vedan±ya sampayuttantipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttantipi. Dukkhasacca½ siy± sukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± na vattabba½ sukh±ya vedan±ya sampayuttantipi, dukkh±ya vedan±ya sampayuttantipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttantipi.
Dv±dasindriy± na vattabb± sukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, dukkh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi. Cha indriy± siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±. T²ºindriy± siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutt± siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±. J²vitindriya½ siy± sukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± na vattabba½ sukh±ya vedan±ya sampayuttantipi, dukkh±ya vedan±ya sampayuttantipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttantipi.
Doso akusalahetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto. Satta het³ siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±. Moho akusalahetu siy± sukh±ya vedan±ya sampayutto, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutto, siy± dukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto.
Kaba¼²k±ro ±h±ro na vattabbo sukh±ya vedan±ya sampayuttoti pi, dukkh±ya vedan±ya sampayuttotipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttotipi. Tayo ±h±r± siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±.
Pañca phass± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±. K±yaviññ±ºadh±tusamphasso siy± sukh±ya vedan±ya sampayutto, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutto. Manoviññ±ºadh±tusamphasso siy± sukh±ya vedan±ya sampayutto, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutto, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto.
Satta vedan± na vattabb± sukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, dukkh±ya vedan±ya sampayutt±tipi, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±tipi. Pañca saññ±… pañca cetan±… pañca citt± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±, k±yaviññ±ºadh±tu siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutt±. Manoviññ±ºadh±tu siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±.