3. Pariy±pann±pariy±pannav±ro

1. K±madh±tu

999. Pañcanna½ khandh±na½ kati k±madh±tupariy±pann±, kati na k±madh±tupariy±pann±…pe… sattanna½ citt±na½ kati k±madh±tupariy±pann±, kati na k±madh±tupariy±pann±?
1000. R³pakkhandho k±madh±tupariy±panno; catt±ro khandh± siy± k±madh±tupariy±pann±, siy± na k±madh±tupariy±pann±.
Das±yatan± k±madh±tupariy±pann±; dve ±yatan± siy± k±madh±tupariy±pann±, siy± na k±madh±tupariy±pann±.
So¼asa dh±tuyo k±madh±tupariy±pann±; dve dh±tuyo siy± k±madh±tupariy±pann±, siy± na k±madh±tupariy±pann±.
Samudayasacca½ k±madh±tupariy±panna½; dve sacc± na k±madh±tupariy±pann±; dukkhasacca½ siy± k±madh±tupariy±panna½, siy± na k±madh±tupariy±panna½.
Dasindriy± k±madh±tupariy±pann±; t²ºindriy± na k±madh±tupariy±pann±; navindriy± siy± k±madh±tupariy±pann±, siy± na k±madh±tupariy±pann±.
Tayo akusalahet³ k±madh±tupariy±pann±; cha het³ siy± k±madh±tupariy±pann±, siy± na k±madh±tupariy±pann±.
Kaba¼²k±ro ±h±ro k±madh±tupariy±panno; tayo ±h±r± siy± k±madh±tupariy±pann±, siy± na k±madh±tupariy±pann±.
Cha phass± k±madh±tupariy±pann±; manoviññ±ºadh±tusamphasso siy± k±madh±tu pariy±panno, siy± na k±madh±tupariy±panno.
Cha vedan±…pe… cha saññ±… cha cetan±… cha citt± k±madh±tupariy±pann±; manoviññ±ºadh±tu siy± k±madh±tupariy±pann±, siy± na k±madh±tupariy±pann±.