4. Apariy±panna½

997. Apariy±panne kati khandh±…pe… kati citt±ni?
Apariy±panne catt±ro khandh±, dve ±yatan±ni, dve dh±tuyo, dve sacc±ni, dv±dasindriy±ni, cha het³, tayo ±h±r±, eko phasso, ek± vedan±, ek± saññ±, ek± cetan±, eka½ citta½.
998. Tattha katame apariy±panne catt±ro khandh±? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho– ime vuccanti “apariy±panne catt±ro khandh±”.
Tattha katam±ni apariy±panne dve ±yatan±ni? Man±yatana½, dhamm±yatana½– im±ni vuccanti “apariy±panne dve ±yatan±ni”.
Tattha katam± apariy±panne dve dh±tuyo? Manoviññ±ºadh±tu, dhammadh±tu– im± vuccanti “apariy±panne dve dh±tuyo”.
Tattha katam±ni apariy±panne dve sacc±ni? Maggasacca½, nirodhasacca½– im±ni vuccanti “apariy±panne dve sacc±ni”.
Tattha katam±ni apariy±panne dv±dasindriy±ni? Manindriya½, j²vitindriya½, somanassindriya½, upekkhindriya½, saddhindriya½, v²riyindriya½, satindriya½, sam±dhindriya½, paññindriya½, anaññ±taññass±m²tindriya½, aññindriya½, aññ±t±vindriya½– im±ni vuccanti “apariy±panne dv±dasindriy±ni”.
Tattha katame apariy±panne cha het³? Tayo kusalahet³, tayo aby±katahet³.
Tattha katame tayo kusalahet³? Alobho kusalahetu, adoso kusalahetu, amoho kusalahetu– ime tayo kusalahet³.
Tattha katame tayo aby±katahet³? Kusal±na½ dhamm±na½ vip±kato alobho, adoso, amoho– ime tayo aby±katahet³. Ime vuccanti “apariy±panne cha het³”.
Tattha katame apariy±panne tayo ±h±r±? Phass±h±ro, manosañcetan±h±ro, viññ±º±h±ro– ime vuccanti “apariy±panne tayo ±h±r±”.
Tattha katamo apariy±panne eko phasso? Manoviññ±ºadh±tusamphasso– aya½ vuccati “apariy±panne eko phasso”.
Tattha katam± apariy±panne ek± vedan±…pe… ek± saññ±…pe… ek± cetan±…pe… eka½ citta½? Manoviññ±ºadh±tu ida½ vuccati “apariy±panne eka½ citta½”.