3. Nirodhasacca½

204. Tattha katama½ dukkhanirodha½ ariyasacca½? Yo tass±yeva taºh±ya asesavir±ganirodho c±go paµinissaggo mutti an±layo.
S± kho panes± taºh± kattha pah²yam±n± pah²yati, kattha nirujjham±n± nirujjhati? Ya½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
Kiñca loke piyar³pa½ s±tar³pa½? Cakkhu½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati. Sota½ loke…pe… gh±na½ loke… jivh± loke… k±yo loke… mano loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
R³p± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati. Sadd± loke…pe… gandh± loke… ras± loke… phoµµhabb± loke… dhamm± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
Cakkhuviññ±ºa½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati. Sotaviññ±ºa½ loke…pe… gh±naviññ±ºa½ loke… jivh±viññ±ºa½ loke… k±yaviññ±ºa½ loke… manoviññ±ºa½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
Cakkhusamphasso loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati. Sotasamphasso loke…pe… gh±nasamphasso loke… jivh±samphasso loke… k±yasamphasso loke… manosamphasso loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
Cakkhusamphassaj± vedan± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati. Sotasamphassaj± vedan± loke…pe… gh±nasamphassaj± vedan± loke… jivh±samphassaj± vedan± loke… k±yasamphassaj± vedan± loke… manosamphassaj± vedan± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
R³pasaññ± loke… saddasaññ± loke… gandhasaññ± loke… rasasaññ± loke… phoµµhabbasaññ± loke… dhammasaññ± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
R³pasañcetan± loke… saddasañcetan± loke… gandhasañcetan± loke… rasasañcetan± loke… phoµµhabbasañcetan± loke… dhammasañcetan± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
R³pataºh± loke… saddataºh± loke… gandhataºh± loke… rasataºh± loke… phoµµhabbataºh± loke… dhammataºh± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
R³pavitakko loke… saddavitakko loke… gandhavitakko loke… rasavitakko loke… phoµµhabbavitakko loke… dhammavitakko loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
R³pavic±ro loke… saddavic±ro loke… gandhavic±ro loke… rasavic±ro loke… phoµµhabbavic±ro loke… dhammavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± pah²yam±n± pah²yati, ettha nirujjham±n± nirujjhati.
Ida½ vuccati “dukkhanirodha½ ariyasacca½”.