2. Samudayasacca½

203. Tattha katama½ dukkhasamudaya½ ariyasacca½? Y±ya½ taºh± ponobhavik± [ponobbhavik± (sy±. ka.)] nandir±gasahagat± tatratatr±bhinandin², seyyathida½– k±mataºh±, bhavataºh±, vibhavataºh±.
S± kho panes± taºh± kattha uppajjam±n± uppajjati, kattha nivisam±n± nivisati? Ya½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½, etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
Kiñca loke piyar³pa½ s±tar³pa½? Cakkhu½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Sota½ loke…pe… gh±na½ loke… jivh± loke… k±yo loke… mano loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
R³p± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Sadd± loke…pe… gandh± loke… ras± loke… phoµµhabb± loke… dhamm± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
Cakkhuviññ±ºa½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Sotaviññ±ºa½ loke…pe… gh±naviññ±ºa½ loke… jivh±viññ±ºa½ loke… k±yaviññ±ºa½ loke… manoviññ±ºa½ loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
Cakkhusamphasso loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Sotasamphasso loke…pe… gh±nasamphasso loke… jivh±samphasso loke… k±yasamphasso loke… manosamphasso loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
Cakkhusamphassaj± vedan± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Sotasamphassaj± vedan± loke…pe… gh±nasamphassaj± vedan± loke… jivh±samphassaj± vedan± loke… k±yasamphassaj± vedan± loke… manosamphassaj± vedan± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
R³pasaññ± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Saddasaññ± loke…pe… gandhasaññ± loke… rasasaññ± loke… phoµµhabbasaññ± loke… dhammasaññ± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
R³pasañcetan± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Saddasañcetan± loke…pe… gandhasañcetan± loke… rasasañcetan± loke… phoµµhabbasañcetan± loke… dhammasañcetan± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
R³pataºh± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Saddataºh± loke…pe… gandhataºh± loke… rasataºh± loke… phoµµhabbataºh± loke… dhammataºh± loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
R³pavitakko loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati Saddavitakko loke…pe… gandhavitakko loke… rasavitakko loke… phoµµhabbavitakko loke… dhammavitakko loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
R³pavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Saddavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati ettha nivisam±n± nivisati. Gandhavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Rasavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Phoµµhabbavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati. Dhammavic±ro loke piyar³pa½ s±tar³pa½. Etthes± taºh± uppajjam±n± uppajjati, ettha nivisam±n± nivisati.
Ida½ vuccati “dukkhasamudaya½ ariyasacca½”.