2. Vedan±kkhandho

8. Tattha katamo vedan±kkhandho? Y± k±ci vedan± at²t±n±gatapaccuppann± ajjhatt± v± bahiddh± v± o¼±rik± v± sukhum± v± h²n± v± paº²t± v± y± d³re santike v±, tadekajjha½ abhisaññ³hitv± abhisaªkhipitv±– aya½ vuccati vedan±kkhandho.
9. Tattha katam± vedan± at²t±? Y± vedan± at²t± niruddh± vigat± vipariºat± atthaªgat± abbhatthaªgat± uppajjitv± vigat± at²t± at²ta½sena saªgahit±, sukh± vedan± dukkh± vedan± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati vedan± at²t±.
Tattha katam± vedan± an±gat±? Y± vedan± aj±t± abh³t± asañj±t± anibbatt± anabhinibbatt± ap±tubh³t± anuppann± asamuppann± anuµµhit± asamuµµhit± an±gat± an±gata½sena saªgahit±, sukh± vedan± dukkh± vedan± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati vedan± an±gat±.
Tattha katam± vedan± paccuppann±? Y± vedan± j±t± bh³t± sañj±t± nibbatt± abhinibbatt± p±tubh³t± uppann± samuppann± uµµhit± samuµµhit± paccuppann± paccuppanna½sena saªgahit±, sukh± vedan± dukkh± vedan± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati vedan± paccuppann±.
10. Tattha katam± vedan± ajjhatt±? Y± vedan± tesa½ tesa½ satt±na½ ajjhatta½ paccatta½ niyak± p±µipuggalik± up±dinn±, sukh± vedan± dukkh± vedan± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati vedan± ajjhatt±.
Tattha katam± vedan± bahiddh±? Y± vedan± tesa½ tesa½ parasatt±na½ parapuggal±na½ ajjhatta½ paccatta½ niyak± p±µipuggalik± up±dinn±, sukh± vedan± dukkh± vedan± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati vedan± bahiddh±.
11. Tattha katam± vedan± o¼±rik± sukhum±? Akusal± vedan± o¼±rik±, kusal±by±kat± vedan± sukhum±. Kusal±kusal± vedan± o¼±rik±, aby±kat± vedan± sukhum±. Dukkh± vedan± o¼±rik±, sukh± ca adukkhamasukh± ca vedan± sukhum±. Sukhadukkh± vedan± o¼±rik±, adukkhamasukh± vedan± sukhum±. Asam±pannassa vedan± o¼±rik±, sam±pannassa vedan± sukhum±. S±sav± vedan± o¼±rik±, an±sav± vedan± sukhum±. Ta½ ta½ v± pana vedana½ up±d±yup±d±ya vedan± o¼±rik± sukhum± daµµhabb±.
12. Tattha katam± vedan± h²n± paº²t±? Akusal± vedan± h²n±, kusal±by±kat± vedan± paº²t±. Kusal±kusal± vedan± h²n±, aby±kat± vedan± paº²t±. Dukkh± vedan± h²n±, sukh± ca adukkhamasukh± ca vedan± paº²t±. Sukhadukkh± vedan± h²n±, adukkhamasukh± vedan± paº²t±. Asam±pannassa vedan± h²n±, sam±pannassa vedan± paº²t±. S±sav± vedan± h²n±, an±sav± vedan± paº²t±. Ta½ ta½ v± pana vedana½ up±d±yup±d±ya vedan± h²n± paº²t± daµµhabb±.
13. Tattha katam± vedan± d³re? Akusal± vedan± kusal±by±kat±hi vedan±hi d³re; kusal±by±kat± vedan± akusal±ya vedan±ya d³re; kusal± vedan± akusal±by±kat±hi vedan±hi d³re; akusal±by±kat± vedan± kusal±ya vedan±ya d³re; aby±kat± vedan± kusal±kusal±hi vedan±hi d³re; kusal±kusal± vedan± aby±kat±ya vedan±ya d³re. Dukkh± vedan± sukh±ya ca adukkhamasukh±ya ca vedan±hi d³re; sukh± ca adukkhamasukh± ca vedan± dukkh±ya vedan±ya d³re; sukh± vedan± dukkh±ya ca adukkhamasukh±ya ca vedan±hi d³re; dukkh± ca adukkhamasukh± ca vedan± sukh±ya vedan±ya d³re; adukkhamasukh± vedan± sukhadukkh±hi vedan±hi d³re; sukhadukkh± vedan± adukkhamasukh±ya vedan±ya d³re. Asam±pannassa vedan± sam±pannassa vedan±ya d³re; sam±pannassa vedan± asam±pannassa vedan±ya d³re. S±sav± vedan± an±sav±ya vedan±ya d³re; an±sav± vedan± s±sav±ya vedan±ya d³re– aya½ vuccati vedan± d³re.
Tattha katam± vedan± santike? Akusal± vedan± akusal±ya vedan±ya santike; kusal± vedan± kusal±ya vedan±ya santike; aby±kat± vedan± aby±kat±ya vedan±ya santike. Dukkh± vedan± dukkh±ya vedan±ya santike; sukh± vedan± sukh±ya vedan±ya santike; adukkhamasukh± vedan± adukkhamasukh±ya vedan±ya santike Asam±pannassa vedan± asam±pannassa vedan±ya santike; sam±pannassa vedan± sam±pannassa vedan±ya santike. S±sav± vedan± s±sav±ya vedan±ya santike; an±sav± vedan± an±sav±ya vedan±ya santike. Aya½ vuccati vedan± santike. Ta½ ta½ v± pana vedana½ up±d±yup±d±ya vedan± d³re santike daµµhabb±.