Chand±dhipateyyasuddhikapaµipad±

529. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
530. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ animitta½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
531. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyya½ tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
532. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vitakkavic±r±na½ v³pasam±…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ animitta½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti vip±ko, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
533. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½ chand±dhipateyya½…pe… sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½ chand±dhipateyya½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ chand±dhipateyya½…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ animitta½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti vip±ko tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.

Chand±dhipateyyasuddhikapaµipad±.