Lokuttaravip±ka-paµhamamaggavip±k±

Suddhikapaµipad±

505. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… aññindriya½ hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
506. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ animitta½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… aññindriya½ hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
507. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… aññindriya½ hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
508. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vitakkavic±r±na½ v³pasam±…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiññanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññatanti vip±ko…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiññanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ animittanti vip±ko…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiññanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihitanti vip±ko, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
509. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½…pe… sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ khipp±bhiññanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ suññatanti vip±ko…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiññanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ animittanti vip±ko…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiññanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appaºihitanti vip±ko, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.

Suddhikapaµipad±.