Ar³p±vacaravip±k±

501. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye ar³p³papattiy± magga½ bh±veti sabbaso r³pasaññ±na½ samatikkam± paµighasaññ±na½ atthaªgam± n±nattasaññ±na½ amanasik±r± ±k±s±nañc±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva ar³p±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±ka½ sabbaso r³pasaññ±na½ samatikkam± paµighasaññ±na½ atthaªgam± n±nattasaññ±na½ amanasik±r± ±k±s±nañc±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
502. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye ar³p³papattiy± magga½ bh±veti sabbaso ±k±s±nañc±yatana½ samatikkamma viññ±ºañc±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva ar³p±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±ka½ sabbaso ±k±s±nañc±yatana½ samatikkamma viññ±ºañc±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
503. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye ar³p³papattiy± magga½ bh±veti sabbaso viññ±ºañc±yatana½ samatikkamma ±kiñcaññ±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva ar³p±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±ka½ sabbaso viññ±ºañc±yatana½ samatikkamma ±kiñcaññ±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
504. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye ar³p³papattiy± magga½ bh±veti sabbaso ±kiñcaññ±yatana½ samatikkamma nevasaññ±n±saññ±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva ar³p±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±ka½ sabbaso ±kiñcaññ±yatana½ samatikkamma nevasaññ±n±saññ±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.

Ar³p±vacaravip±k±.