Tasmi½ kho pana samaye catt±ro khandh± honti, dv±yatan±ni honti dve dh±tuyo honti, tayo ±h±r± honti, pañcindriy±ni honti, pañcaªgika½ jh±na½ hoti, tivaªgiko maggo hoti, catt±ri bal±ni honti, dve het³ honti, eko phasso hoti…pe… eka½ dhamm±yatana½ hoti, ek± dhammadh±tu hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±…pe….
401. Katamo tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro p²ti cittassekaggat± v²riyindriya½ sam±dhindriya½ j²vitindriya½ micch±saªkappo micch±v±y±mo micch±sam±dhi v²riyabala½ sam±dhibala½ ahirikabala½ anottappabala½ lobho moho abhijjh± ahirika½ anottappa½ samatho pagg±ho avikkhepo; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± vedan±kkhandha½ µhapetv± saññ±kkhandha½ µhapetv± viññ±ºakkhandha½– aya½ tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
402. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ diµµhigatavippayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v±…pe… dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
403. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ diµµhigatasampayutta½ r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti, vedan± hoti, saññ± hoti, cetan± hoti, citta½ hoti, vitakko hoti, vic±ro hoti, upekkh± hoti, cittassekaggat± hoti, v²riyindriya½ hoti, sam±dhindriya½ hoti, manindriya½ hoti, upekkhindriya½ hoti, j²vitindriya½ hoti, micch±diµµhi hoti, micch±saªkappo hoti, micch±v±y±mo hoti, micch±sam±dhi hoti, v²riyabala½ hoti, sam±dhibala½ hoti, ahirikabala½ hoti, anottappabala½ hoti, lobho hoti, moho hoti, abhijjh± hoti, micch±diµµhi hoti, ahirika½ hoti, anottappa½ hoti, samatho hoti, pagg±ho hoti, avikkhepo hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
404. Katamo tasmi½ samaye phasso hoti? Yo tasmi½ samaye phasso phusan± sa½phusan± sa½phusitatta½– aya½ tasmi½ samaye phasso hoti.
405. Katam± tasmi½ samaye vedan± hoti? Ya½ tasmi½ samaye tajj±manoviññ±ºadh±tusamphassaja½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ tasmi½ samaye vedan± hoti…pe….
406. Katam± tasmi½ samaye upekkh± hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ tasmi½ samaye upekkh± hoti…pe….
407. Katama½ tasmi½ samaye upekkhindriya½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– ida½ tasmi½ samaye upekkhindriya½ hoti…pe… ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
Tasmi½ kho pana samaye catt±ro khandh± honti, dv±yatan±ni honti, dve dh±tuyo honti, tayo ±h±r± honti, pañcindriy±ni honti, caturaªgika½ jh±na½ hoti, caturaªgiko maggo hoti, catt±ri bal±ni honti, dve het³ honti, eko phasso hoti…pe… eka½ dhamm±yatana½ hoti, ek± dhammadh±tu hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±…pe….
408. Katamo tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro cittassekaggat± v²riyindriya½ sam±dhindriya½ j²vitindriya½ micch±diµµhi micch±saªkappo micch±v±y±mo micch±sam±dhi v²riyabala½ sam±dhibala½ ahirikabala½ anottappabala½ lobho moho abhijjh± micch±diµµhi ahirika½ anottappa½ samatho pagg±ho avikkhepo; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± vedan±kkhandha½ µhapetv± saññ±kkhandha½ µhapetv± viññ±ºakkhandha½ aya½ tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
409. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ diµµhigatasampayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v±…pe… dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
410. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ diµµhigatavippayutta½ r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti, vedan± hoti, saññ± hoti, cetan± hoti, citta½ hoti, vitakko hoti, vic±ro hoti, upekkh± hoti, cittassekaggat± hoti, v²riyindriya½ hoti, sam±dhindriya½ hoti, manindriya½ hoti, upekkhindriya½ hoti j²vitindriya½ hoti, micch±saªkappo hoti, micch±v±y±mo hoti, micch±sam±dhi hoti, v²riyabala½ hoti, sam±dhibala½ hoti, ahirikabala½ hoti, anottappabala½ hoti, lobho hoti, moho hoti, abhijjh± hoti, ahirika½ hoti, anottappa½ hoti, samatho hoti, pagg±ho hoti, avikkhepo hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±…pe….
Tasmi½ kho pana samaye catt±ro khandh± honti, dv±yatan±ni honti dve dh±tuyo honti, tayo ±h±r± honti, pañcindriy±ni honti, caturaªgika½ jh±na½ hoti, tivaªgiko maggo hoti, catt±ri bal±ni honti, dve het³ honti, eko phasso hoti…pe… eka½ dhamm±yatana½ hoti, ek± dhammadh±tu hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±…pe….
411. Katamo tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro cittassekaggat± v²riyindriya½ sam±dhindriya½ j²vitindriya½ micch±saªkappo micch±v±y±mo micch±sam±dhi v²riyabala½ sam±dhibala½ ahirikabala½ anottappabala½ lobho moho abhijjh± ahirika½ anottappa½ samatho pagg±ho avikkhepo; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± vedan±kkhandha½ µhapetv± saññ±kkhandha½ µhapetv± viññ±ºakkhandha½– aya½ tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
412. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ diµµhigatavippayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v±…pe… dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
413. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti domanassasahagata½ paµighasampayutta½ r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti, vedan± hoti, saññ± hoti, cetan± hoti, citta½ hoti, vitakko hoti, vic±ro hoti, dukkha½ hoti, cittassekaggat± hoti, v²riyindriya½ hoti, sam±dhindriya½ hoti, manindriya½ hoti, domanassindriya½ hoti, j²vitindriya½ hoti, micch±saªkappo hoti, micch±v±y±mo hoti, micch±sam±dhi hoti, v²riyabala½ hoti, sam±dhibala½ hoti, ahirikabala½ hoti, anottappabala½ hoti, doso hoti, moho hoti, by±p±do hoti, ahirika½ hoti, anottappa½ hoti, samatho hoti, pagg±ho hoti, avikkhepo hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
414. Katamo tasmi½ samaye phasso hoti? Yo tasmi½ samaye phasso phusan± sa½phusan± sa½phusitatta½– aya½ tasmi½ samaye phasso hoti.
415. Katam± tasmi½ samaye vedan± hoti? Ya½ tasmi½ samaye tajj±manoviññ±ºadh±tusamphassaja½ cetasika½ as±ta½ cetasika½ dukkha½ cetosamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ cetosamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– aya½ tasmi½ samaye vedan± hoti…pe….
416. Katama½ tasmi½ samaye dukkha½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ as±ta½ cetasika½ dukkha½ cetosamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ cetosamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– ida½ tasmi½ samaye dukkha½ hoti…pe….
417. Katama½ tasmi½ samaye domanassindriya½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ as±ta½ cetasika½ dukkha½ cetosamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ cetosamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– ida½ tasmi½ samaye domanassindriya½ hoti…pe….
418. Katamo tasmi½ samaye doso hoti? Yo tasmi½ samaye doso dussan± dussitatta½ by±patti by±pajjan± by±pajjitatta½ virodho paµivirodho caº¹ikka½ asuropo anattamanat± cittassa– aya½ tasmi½ samaye doso hoti…pe….
419. Katamo tasmi½ samaye by±p±do hoti? Yo tasmi½ samaye doso dussan± dussitatta½ by±patti by±pajjan± by±pajjitatta½ virodho paµivirodho caº¹ikka½ asuropo anattamanat± cittassa– aya½ tasmi½ samaye by±p±do hoti…pe… ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
Tasmi½ kho pana samaye catt±ro khandh± honti, dv±yatan±ni honti, dve dh±tuyo honti, tayo ±h±r± honti, pañcindriy±ni honti, caturaªgika½ jh±na½ hoti, tivaªgiko maggo hoti, catt±ri bal±ni honti, dve het³ honti, eko phasso hoti…pe… eka½ dhamm±yatana½ hoti ek± dhammadh±tu hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±…pe….
420. Katamo tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro cittassekaggat± v²riyindriya½ sam±dhindriya½ j²vitindriya½ micch±saªkappo micch±v±y±mo micch±sam±dhi v²riyabala½ sam±dhibala½ ahirikabala½ anottappabala½ doso moho by±p±do ahirika½ anottappa½ samatho pagg±ho avikkhepo; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± vedan±kkhandha½ µhapetv± saññ±kkhandha½ µhapetv± viññ±ºakkhandha½– aya½ tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
421. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti domanassasahagata½ paµighasampayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v±…pe… dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
422. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ vicikicch±sampayutta½ r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti, vedan± hoti, saññ± hoti, cetan± hoti, citta½ hoti, vitakko hoti, vic±ro hoti, upekkh± hoti, cittassekaggat± hoti, v²riyindriya½ hoti, manindriya½ hoti, upekkhindriya½ hoti, j²vitindriya½ hoti, micch±saªkappo hoti, micch±v±y±mo hoti, v²riyabala½ hoti, ahirikabala½ hoti, anottappabala½ hoti, vicikicch± hoti, moho hoti, ahirika½ hoti, anottappa½ hoti, pagg±ho hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
423. Katamo tasmi½ samaye phasso hoti? Yo tasmi½ samaye phasso phusan± sa½phusan± sa½phusitatta½– aya½ tasmi½ samaye phasso hoti…pe….
424. Katam± tasmi½ samaye cittassekaggat± hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti– aya½ tasmi½ samaye cittassekaggat± hoti…pe….
425. Katam± tasmi½ samaye vicikicch± hoti? Y± tasmi½ samaye kaªkh± kaªkh±yan± kaªkh±yitatta½ vimati vicikicch± dve¼haka½ dvedh±patho sa½sayo aneka½sagg±ho ±sappan± parisappan± apariyog±han± thambhitatta½ cittassa manovilekho– aya½ tasmi½ samaye vicikicch± hoti…pe… ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
Tasmi½ kho pana samaye catt±ro khandh± honti, dv±yatan±ni honti, dve dh±tuyo honti, tayo ±h±r± honti, catt±ri indriy±ni honti caturaªgika½ jh±na½ hoti, duvaªgiko maggo hoti, t²ºi bal±ni honti, eko hetu hoti, eko phasso hoti…pe… eka½ dhamm±yatana½ hoti ek± dhammadh±tu hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±…pe….
426. Katamo tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro cittassekaggat± v²riyindriya½ j²vitindriya½ micch±saªkappo micch±v±y±mo v²riyabala½ ahirikabala½ anottappabala½ vicikicch± moho ahirika½ anottappa½ pagg±ho; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± vedan±kkhandha½ µhapetv± saññ±kkhandha½ µhapetv± viññ±ºakkhandha½– aya½ tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
427. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ uddhaccasampayutta½ r³p±rammaºa½ v±…pe… ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti, vedan± hoti, saññ± hoti, cetan± hoti, citta½ hoti, vitakko hoti, vic±ro hoti, upekkh± hoti, cittassekaggat± hoti, v²riyindriya½ hoti, sam±dhindriya½ hoti, manindriya½ hoti, upekkhindriya½ hoti, j²vitindriya½ hoti, micch±saªkappo hoti, micch±v±y±mo hoti, micch±sam±dhi hoti, v²riyabala½ hoti, sam±dhibala½ hoti, ahirikabala½ hoti anottappabala½ hoti, uddhacca½ hoti, moho hoti, ahirika½ hoti, anottappa½ hoti, samatho hoti, pagg±ho hoti, avikkhepo hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
428. Katamo tasmi½ samaye phasso hoti? Yo tasmi½ samaye phasso phusan± sa½phusan± sa½phusitatta½– aya½ tasmi½ samaye phasso hoti…pe….
429. Katama½ tasmi½ samaye uddhacca½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cittassa uddhacca½ av³pasamo cetaso vikkhepo bhantatta½ cittassa– ida½ tasmi½ samaye uddhacca½ hoti …pe… ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
Tasmi½ kho pana samaye catt±ro khandh± honti, dv±yatan±ni honti, dve dh±tuyo honti, tayo ±h±r± honti, pañcindriy±ni honti, caturaªgika½ jh±na½ hoti, tivaªgiko maggo hoti, catt±ri bal±ni honti, eko hetu hoti, eko phasso hoti…pe… eka½ dhamm±yatana½ hoti, ek± dhammadh±tu hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±…pe….
430. Katamo tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro cittassekaggat± v²riyindriya½ sam±dhindriya½ j²vitindriya½ micch±saªkappo micch±v±y±mo micch±sam±dhi v²riyabala½ sam±dhibala½ ahirikabala½ anottappabala½ uddhacca½ moho ahirika½ anottappa½ samatho pagg±ho avikkhepo; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± vedan±kkhandha½ µhapetv± saññ±kkhandha½ µhapetv± viññ±ºakkhandha½– aya½ tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti…pe… ime dhamm± akusal±.

Dv±dasa akusalacitt±ni.