Dv±dasa akusal±ni

365. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ diµµhigatasampayutta½ r³p±rammaŗa½ v± sadd±rammaŗa½ v± gandh±rammaŗa½ v± ras±rammaŗa½ v± phoµµhabb±rammaŗa½ v± dhamm±rammaŗa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti, vedan± hoti, sańń± hoti, cetan± hoti, citta½ hoti, vitakko hoti, vic±ro hoti, p²ti hoti, sukha½ hoti, cittassekaggat± hoti, v²riyindriya½ hoti, sam±dhindriya½ hoti, manindriya½ hoti, somanassindriya½ hoti, j²vitindriya½ hoti, micch±diµµhi hoti, micch±saŖkappo hoti, micch±v±y±mo hoti, micch±sam±dhi hoti, v²riyabala½ hoti, sam±dhibala½ hoti, ahirikabala½ hoti, anottappabala½ hoti, lobho hoti, moho hoti, abhijjh± hoti, micch±diµµhi hoti, ahirika½ hoti anottappa½ hoti, samatho hoti, pagg±ho hoti, avikkhepo hoti ye v± pana tasmi½ samaye ańńepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
366. Katamo tasmi½ samaye phasso hoti? Yo tasmi½ samaye phasso phusan± sa½phusan± sa½phusitatta½– aya½ tasmi½ samaye phasso hoti.
367. Katam± tasmi½ samaye vedan± hoti? Ya½ tasmi½ samaye tajj±manovińń±ŗadh±tusamphassaja½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ tasmi½ samaye vedan± hoti.
368. Katam± tasmi½ samaye sańń± hoti? Y± tasmi½ samaye tajj±manovińń±ŗadh±tusamphassaj± sańń± sańj±nan± sańj±nitatta½– aya½ tasmi½ samaye sańń± hoti.
369. Katam± tasmi½ samaye cetan± hoti? Y± tasmi½ samaye tajj±manovińń±ŗadh±tusamphassaj± cetan± sańcetan± cetayitatta½– aya½ tasmi½ samaye cetan± hoti.
370. Katama½ tasmi½ samaye citta½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paŗ¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ vińń±ŗa½ vińń±ŗakkhandho tajj±manovińń±ŗadh±tu– ida½ tasmi½ samaye citta½ hoti.
371. Katamo tasmi½ samaye vitakko hoti? Yo tasmi½ samaye takko vitakko saŖkappo appan± byappan± cetaso abhiniropan± micch±saŖkappo aya½ tasmi½ samaye vitakko hoti.
372. Katamo tasmi½ samaye vic±ro hoti? Yo tasmi½ samaye c±ro vic±ro anuvic±ro upavic±ro cittassa anusandh±nat± anupekkhanat±– aya½ tasmi½ samaye vic±ro hoti.
373. Katam± tasmi½ samaye p²ti hoti? Y± tasmi½ samaye p²ti p±mojja½ ±modan± pamodan± h±so pah±so vitti odagya½ attamanat± cittassa– aya½ tasmi½ samaye p²ti hoti.
374. Katama½ tasmi½ samaye sukha½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ tasmi½ samaye sukha½ hoti.
375. Katam± tasmi½ samaye cittassekaggat± hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saŗµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ micch±sam±dhi– aya½ tasmi½ samaye cittassekaggat± hoti.
376. Katama½ tasmi½ samaye v²riyindriya½ hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ micch±v±y±mo– ida½ tasmi½ samaye v²riyindriya½ hoti.
377. Katama½ tasmi½ samaye sam±dhindriya½ hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saŗµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ micch±sam±dhi– ida½ tasmi½ samaye sam±dhindriya½ hoti?
378. Katama½ tasmi½ samaye manindriya½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paŗ¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ vińń±ŗa½ vińń±ŗakkhandho tajj±manovińń±ŗadh±tu– ida½ tasmi½ samaye manindriya½ hoti.
379. Katama½ tasmi½ samaye somanassindriya½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ tasmi½ samaye somanassindriya½ hoti.
380. Katama½ tasmi½ samaye j²vitindriya½ hoti? Yo tesa½ ar³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan± j²vita½ j²vitindriya½– ida½ tasmi½ samaye j²vitindriya½ hoti.
381. Katam± tasmi½ samaye micch±diµµhi hoti? Y± tasmi½ samaye diµµhi diµµhigata½ diµµhigahana½ diµµhikant±ro diµµhivis³k±yika½ diµµhivipphandita½ diµµhisa½yojana½ g±ho patiµµh±ho [paµigg±ho (s². sy±.)] abhiniveso par±m±so kummaggo micch±patho micchatta½ titth±yatana½ vipariy±sagg±ho [vipariyesag±ho (ka.)]– aya½ tasmi½ samaye micch±diµµhi hoti.
382. Katamo tasmi½ samaye micch±saŖkappo hoti? Yo tasmi½ samaye takko vitakko saŖkappo appan± byappan± cetaso abhiniropan± micch±saŖkappo– aya½ tasmi½ samaye micch±saŖkappo hoti.
383. Katamo tasmi½ samaye micch±v±y±mo hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ micch±v±y±mo– aya½ tasmi½ samaye micch±v±y±mo hoti.
384. Katamo tasmi½ samaye micch±sam±dhi hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saŗµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ micch±sam±dhi– aya½ tasmi½ samaye micch±sam±dhi hoti.
385. Katama½ tasmi½ samaye v²riyabala½ hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ micch±v±y±mo– ida½ tasmi½ samaye v²riyabala½ hoti.
386. Katama½ tasmi½ samaye sam±dhibala½ hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saŗµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ micch±sam±dhi– ida½ tasmi½ samaye sam±dhibala½ hoti.
387. Katama½ tasmi½ samaye ahirikabala½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye na hir²yati hiriyitabbena na hir²yati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ tasmi½ samaye ahirikabala½ hoti.
388. Katama½ tasmi½ samaye anottappabala½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye na ottappati ottappitabbena na ottappati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ tasmi½ samaye anottappabala½ hoti.
389. Katamo tasmi½ samaye lobho hoti? Yo tasmi½ samaye lobho lubbhan± lubbhitatta½ s±r±go s±rajjan± s±rajjitatta½ abhijjh± lobho akusalam³la½– aya½ tasmi½ samaye lobho hoti.
390. Katamo tasmi½ samaye moho hoti? Ya½ tasmi½ samaye ańń±ŗa½ adassana½ anabhisamayo ananubodho asambodho appaµivedho asa½g±han± apariyog±han± asamapekkhan± apaccavekkhan± apaccakkhakamma½ dummejjha½ b±lya½ asampajańńa½ moho pamoho sammoho avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±laŖg² moho akusalam³la½– aya½ tasmi½ samaye moho hoti.
391. Katam± tasmi½ samaye abhijjh± hoti? Yo tasmi½ samaye lobho lubbhan± lubbhitatta½ s±r±go s±rajjan± s±rajjitatta½ abhijjh± lobho akusalam³la½– aya½ tasmi½ samaye abhijjh± hoti.
392. Katam± tasmi½ samaye micch±diµµhi hoti? Y± tasmi½ samaye diµµhi diµµhigata½ diµµhigahana½ diµµhikant±ro diµµhivis³k±yika½ diµµhivipphandita½ diµµhisa½yojana½ g±ho patiµµh±ho abhiniveso par±m±so kummaggo micch±patho micchatta½ titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– aya½ tasmi½ samaye micch±diµµhi hoti.
393. Katama½ tasmi½ samaye ahirika½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye na hir²yati hiriyitabbena na hir²yati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ tasmi½ samaye ahirika½ hoti.
394. Katama½ tasmi½ samaye anottappa½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye na ottappati ottappitabbena na ottappati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ tasmi½ samaye anottappa½ hoti.
395. Katamo tasmi½ samaye samatho hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saŗµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ micch±sam±dhi– aya½ tasmi½ samaye samatho hoti.
396. Katamo tasmi½ samaye pagg±ho hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ micch±v±y±mo– aya½ tasmi½ samaye pagg±ho hoti.
397. Katamo tasmi½ samaye avikkhepo hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saŗµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ micch±sam±dhi– aya½ tasmi½ samaye avikkhepo hoti; ye v± pana tasmi½ samaye ańńepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±.
Tasmi½ kho pana samaye catt±ro khandh± honti, dv±yatan±ni honti, dve dh±tuyo honti, tayo ±h±r± honti, pańcindriy±ni honti, pańcaŖgika½ jh±na½ hoti, caturaŖgiko maggo hoti, catt±ri bal±ni honti, dve het³ honti, eko phasso hoti…pe… eka½ dhamm±yatana½ hoti, ek± dhammadh±tu hoti; ye v± pana tasmi½ samaye ańńepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±…pe….
398. Katamo tasmi½ samaye saŖkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro p²ti cittassekaggat± v²riyindriya½ sam±dhindriya½ j²vitindriya½ micch±diµµhi micch±saŖkappo micch±v±y±mo micch±sam±dhi v²riyabala½ sam±dhibala½ ahirikabala½ anottappabala½ lobho moho abhijjh± micch±diµµhi ahirika½ anottappa½ samatho pagg±ho avikkhepo; ye v± pana tasmi½ samaye ańńepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± vedan±kkhandha½ µhapetv± sańń±kkhandha½ µhapetv± vińń±ŗakkhandha½– aya½ tasmi½ samaye saŖkh±rakkhandho hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
399. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ diµµhigatasampayutta½ sasaŖkh±rena r³p±rammaŗa½ v±…pe… dhamm±rammaŗa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± akusal±.
400. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ diµµhigatavippayutta½ r³p±rammaŗa½ v± sadd±rammaŗa½ v± gandh±rammaŗa½ v± ras±rammaŗa½ v± phoµµhabb±rammaŗa½ v± dhamm±rammaŗa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti, vedan± hoti, sańń± hoti, cetan± hoti, citta½ hoti, vitakko hoti, vic±ro hoti, p²ti hoti, sukha½ hoti, cittassekaggat± hoti, v²riyindriya½ hoti, sam±dhindriya½ hoti, manindriya½ hoti, somanassindriya½ hoti, j²vitindriya½ hoti, micch±saŖkappo hoti, micch±v±y±mo hoti, micch±sam±dhi hoti, v²riyabala½ hoti, sam±dhibala½ hoti, ahirikabala½ hoti, anottappabala½ hoti, lobho hoti, moho hoti, abhijjh± hoti, ahirika½ hoti, anottappa½ hoti, samatho hoti, pagg±ho hoti, avikkhepo hoti; ye v± pana tasmi½ samaye ańńepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± akusal±…pe….