309. Katama½ tasmi½ samaye paññ±bala½ hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye paññ±bala½ hoti.
310. Katama½ tasmi½ samaye hiribala½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye hir²yati hiriyitabbena hir²yati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ tasmi½ samaye hiribala½ hoti.
311. Katama½ tasmi½ samaye ottappabala½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye ottappati ottappitabbena ottappati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ tasmi½ samaye ottappabala½ hoti.
312. Katamo tasmi½ samaye alobho hoti? Yo tasmi½ samaye alobho alubbhan± alubbhitatta½ as±r±go as±rajjan± as±rajjitatta½ anabhijjh± alobho kusalam³la½– aya½ tasmi½ samaye alobho hoti.
313. Katamo tasmi½ samaye adoso hoti? Yo tasmi½ samaye adoso adussan± adussitatta½ aby±p±do aby±pajjo adoso kusalam³la½– aya½ tasmi½ samaye adoso hoti.
314. Katamo tasmi½ samaye amoho hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye amoho hoti.
315. Katam± tasmi½ samaye anabhijjh± hoti? Yo tasmi½ samaye alobho alubbhan± alubbhitatta½ as±r±go as±rajjan± as±rajjitatta½ anabhijjh± alobho kusalam³la½– aya½ tasmi½ samaye anabhijjh± hoti.
316. Katamo tasmi½ samaye aby±p±do hoti? Yo tasmi½ samaye adoso adussan± adussitatta½ aby±p±do aby±pajjo adoso kusalam³la½– aya½ tasmi½ samaye aby±p±do hoti.
317. Katam± tasmi½ samaye samm±diµµhi hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samm±diµµhi hoti.
318. Katam± tasmi½ samaye hir² hoti? Ya½ tasmi½ samaye hir²yati hiriyitabbena hir²yati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– aya½ tasmi½ samaye hir² hoti.
319. Katama½ tasmi½ samaye ottappa½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye ottappati ottappitabbena ottappati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ tasmi½ samaye ottappa½ hoti.
320. Katam± tasmi½ samaye k±yapassaddhi hoti? Y± tasmi½ samaye vedan±kkhandhassa saññ±kkhandhassa saªkh±rakkhandhassa passaddhi paµipassaddhi passambhan± paµipassambhan± paµipassambhitatta½ passaddhisambojjhaªgo aya½ tasmi½ samaye k±yapassaddhi hoti.
321. Katam± tasmi½ samaye cittapassaddhi hoti? Y± tasmi½ samaye viññ±ºakkhandhassa passaddhi paµipassaddhi passambhan± paµipassambhan± paµipassambhitatta½ passaddhisambojjhaªgo– aya½ tasmi½ samaye cittapassaddhi hoti.
322. Katam± tasmi½ samaye k±yalahut± hoti? Y± tasmi½ samaye vedan±kkhandhassa saññ±kkhandhassa saªkh±rakkhandhassa lahut± lahupariº±mat± adandhanat± avitthanat±– aya½ tasmi½ samaye k±yalahut± hoti.
323. Katam± tasmi½ samaye cittalahut± hoti? Y± tasmi½ samaye viññ±ºakkhandhassa lahut± lahupariº±mat± adandhanat± avitthanat±– aya½ tasmi½ samaye cittalahut± hoti.
324. Katam± tasmi½ samaye k±yamudut± hoti? Y± tasmi½ samaye vedan±kkhandhassa saññ±kkhandhassa saªkh±rakkhandhassa mudut± maddavat± akakkha¼at± akathinat±– aya½ tasmi½ samaye k±yamudut± hoti.
325. Katam± tasmi½ samaye cittamudut± hoti? Y± tasmi½ samaye viññ±ºakkhandhassa mudut± maddavat± akakkha¼at± akathinat±– aya½ tasmi½ samaye cittamudut± hoti.
326. Katam± tasmi½ samaye k±yakammaññat± hoti? Y± tasmi½ samaye vedan±kkhandhassa saññ±kkhandhassa saªkh±rakkhandhassa kammaññat± kammaññatta½ kammaññabh±vo– aya½ tasmi½ samaye k±yakammaññat± hoti.
327. Katam± tasmi½ samaye cittakammaññat± hoti? Y± tasmi½ samaye viññ±ºakkhandhassa kammaññat± kammaññatta½ kammaññabh±vo– aya½ tasmi½ samaye cittakammaññat± hoti.
328. Katam± tasmi½ samaye k±yap±guññat± hoti? Y± tasmi½ samaye vedan±kkhandhassa saññ±kkhandhassa saªkh±rakkhandhassa paguºat± paguºatta½ paguºabh±vo– aya½ tasmi½ samaye k±yap±guññat± hoti.
329. Katam± tasmi½ samaye cittap±guññat± hoti? Y± tasmi½ samaye viññ±ºakkhandhassa paguºat± paguºatta½ paguºabh±vo– aya½ tasmi½ samaye cittap±guññat± hoti.
330. Katam± tasmi½ samaye k±yujukat± hoti? Y± tasmi½ samaye vedan±kkhandhassa saññ±kkhandhassa saªkh±rakkhandhassa ujut± ujukat± ajimhat± avaªkat± akuµilat±– aya½ tasmi½ samaye k±yujukat± hoti.
331. Katam± tasmi½ samaye cittujukat± hoti? Y± tasmi½ samaye viññ±ºakkhandhassa ujut± ujukat± ajimhat± avaªkat± akuµilat±– aya½ tasmi½ samaye cittujukat± hoti.
332. Katam± tasmi½ samaye sati hoti? Y± tasmi½ samaye sati anussati paµissati sati saraºat± dh±raºat± apil±panat± asammussanat± sati satindriya½ satibala½ samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye sati hoti.
333. Katama½ tasmi½ samaye sampajañña½ hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye sampajañña½ hoti.
334. Katamo tasmi½ samaye samatho hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi sam±dhisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samatho hoti.
335. Katam± tasmi½ samaye vipassan± hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye vipassan± hoti.
336. Katamo tasmi½ samaye pagg±ho hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye pagg±ho hoti.
337. Katamo tasmi½ samaye avikkhepo hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi sam±dhisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye avikkhepo hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± kusal±.
Tasmi½ kho pana samaye catt±ro khandh± honti, dv±yatan±ni honti, dve dh±tuyo honti, tayo ±h±r± honti, navindriy±ni honti, pañcaªgika½ jh±na½ hoti, aµµhaªgiko maggo hoti, satta bal±ni honti, tayo het³ honti, eko phasso hoti, ek± vedan± hoti, ek± saññ± hoti, ek± cetan± hoti, eka½ citta½ hoti, eko vedan±kkhandho hoti, eko saññ±kkhandho hoti, eko saªkh±rakkhandho hoti, eko viññ±ºakkhandho hoti, eka½ man±yatana½ hoti, eka½ manindriya½ hoti, ek± manoviññ±ºadh±tu hoti, eka½ dhamm±yatana½ hoti, ek± dhammadh±tu hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± kusal±…pe….
338. Katamo tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro p²ti cittassekaggat± saddhindriya½ v²riyindriya½ satindriya½ sam±dhindriya½ paññindriya½ j²vitindriya½ anaññ±taññass±m²tindriya½ samm±diµµhi samm±saªkappo samm±v±c± samm±kammanto samm±-±j²vo samm±v±y±mo samm±sati samm±sam±dhi saddh±bala½ v²riyabala½ satibala½ sam±dhibala½ paññ±bala½ hiribala½ ottappabala½ alobho adoso amoho anabhijjh± aby±p±do samm±diµµhi hir² ottappa½ k±yapassaddhi cittapassaddhi k±yalahut± cittalahut± k±yamudut± cittamudut± k±yakammaññat± cittakammaññat± k±yap±guññat± cittap±guññat± k±yujukat± cittujukat± sati sampajañña½ samatho vipassan± pagg±ho avikkhepo; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± vedan±kkhandha½ µhapetv± saññ±kkhandha½ µhapetv± viññ±ºakkhandha½– aya½ tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
339. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
340. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
341. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
342. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vitakkavic±r±na½ v³pasam± …pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½…pe… dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½…pe… sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.

Suddhikapaµipad±.