Lokuttarakusala½

Suddhikapaµipad±

277. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti, vedan± hoti, saññ± hoti, cetan± hoti, citta½ hoti, vitakko hoti, vic±ro hoti, p²ti hoti, sukha½ hoti, cittassekaggat± hoti, saddhindriya½ hoti, v²riyindriya½ hoti, satindriya½ hoti, sam±dhindriya½ hoti, paññindriya½ hoti, manindriya½ hoti, somanassindriya½ hoti, j²vitindriya½ hoti, anaññ±taññass±m²tindriya½ hoti, samm±diµµhi hoti, samm±saªkappo hoti, samm±v±c± hoti, samm±kammanto hoti, samm±-±j²vo hoti, samm±v±y±mo hoti, samm±sati hoti, samm±sam±dhi hoti, saddh±bala½ hoti, v²riyabala½ hoti, satibala½ hoti, sam±dhibala½ hoti, paññ±bala½ hoti, hiribala½ hoti, ottappabala½ hoti, alobho hoti, adoso hoti, amoho hoti, anabhijjh± hoti, aby±p±do hoti, samm±diµµhi hoti, hir² hoti, ottappa½ hoti, k±yapassaddhi hoti, cittapassaddhi hoti, k±yalahut± hoti, cittalahut± hoti, k±yamudut± hoti, cittamudut± hoti, k±yakammaññat± hoti, cittakammaññat± hoti, k±yap±guññat± hoti, cittap±guññat± hoti, k±yujukat± hoti, cittujukat± hoti, sati hoti, sampajañña½ hoti, samatho hoti, vipassan± hoti, pagg±ho hoti, avikkhepo hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± kusal±.
278. Katamo tasmi½ samaye phasso hoti? Yo tasmi½ samaye phasso phusan± sa½phusan± sa½phusitatta½– aya½ tasmi½ samaye phasso hoti.
279. Katam± tasmi½ samaye vedan± hoti? Ya½ tasmi½ samaye tajj±manoviññ±ºadh±tusamphassaja½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ tasmi½ samaye vedan± hoti.
280. Katam± tasmi½ samaye saññ± hoti? Y± tasmi½ samaye tajj±manoviññ±ºadh±tusamphassaj± saññ± sañj±nan± sañj±nitatta½– aya½ tasmi½ samaye saññ± hoti.
281. Katam± tasmi½ samaye cetan± hoti? Y± tasmi½ samaye tajj±manoviññ±ºadh±tusamphassaj± cetan± sañcetan± cetayitatta½– aya½ tasmi½ samaye cetan± hoti.
282. Katama½ tasmi½ samaye citta½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ tasmi½ samaye citta½ hoti.
283. Katamo tasmi½ samaye vitakko hoti? Yo tasmi½ samaye takko vitakko saªkappo appan± byappan± cetaso abhiniropan± samm±saªkappo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye vitakko hoti.
284. Katamo tasmi½ samaye vic±ro hoti? Yo tasmi½ samaye c±ro vic±ro anuvic±ro upavic±ro cittassa anusandh±nat± anupekkhanat±– aya½ tasmi½ samaye vic±ro hoti.
285. Katam± tasmi½ samaye p²ti hoti? Y± tasmi½ samaye p²ti p±mojja½ ±modan± pamodan± h±so pah±so vitti odagya½ attamanat± cittassa p²tisambojjhaªgo– aya½ tasmi½ samaye p²ti hoti.
286. Katama½ tasmi½ samaye sukha½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ tasmi½ samaye sukha½ hoti.
287. Katam± tasmi½ samaye cittassekaggat± hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi sam±dhisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye cittassekaggat± hoti.
288. Katama½ tasmi½ samaye saddhindriya½ hoti? Y± tasmi½ samaye saddh± saddahan± okappan± abhippas±do saddh± saddhindriya½ saddh±bala½– ida½ tasmi½ samaye saddhindriya½ hoti.
289. Katama½ tasmi½ samaye v²riyindriya½ hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye v²riyindriya½ hoti.
290. Katama½ tasmi½ samaye satindriya½ hoti? Y± tasmi½ samaye sati anussati paµissati sati saraºat± dh±raºat± apil±panat± asammussanat± sati satindriya½ satibala½ samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye satindriya½ hoti.
291. Katama½ tasmi½ samaye sam±dhindriya½ hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi sam±dhisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye sam±dhindriya½ hoti.
292. Katama½ tasmi½ samaye paññindriya½ hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye paññindriya½ hoti.
293. Katama½ tasmi½ samaye manindriya½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ tasmi½ samaye manindriya½ hoti.
294. Katama½ tasmi½ samaye somanassindriya½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ tasmi½ samaye somanassindriya½ hoti.
295. Katama½ tasmi½ samaye j²vitindriya½ hoti? Yo tesa½ ar³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan± j²vita½ j²vitindriya½– ida½ tasmi½ samaye j²vitindriya½ hoti.
296. Katama½ tasmi½ samaye anaññ±taññass±m²tindriya½ hoti? Y± tesa½ dhamm±na½ anaññ±t±na½ adiµµh±na½ appatt±na½ avidit±na½ asacchikat±na½ sacchikiriy±ya paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye anaññ±taññass±m²tindriya½ hoti.
297. Katam± tasmi½ samaye samm±diµµhi hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samm±diµµhi hoti.
298. Katamo tasmi½ samaye samm±saªkappo hoti? Yo tasmi½ samaye takko vitakko saªkappo appan± byappan± cetaso abhiniropan± samm±saªkappo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samm±saªkappo hoti.
299. Katam± tasmi½ samaye samm±v±c± hoti? Y± tasmi½ samaye cat³hi vac²duccaritehi ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to samm±v±c± maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samm±v±c± hoti.
300. Katamo tasmi½ samaye samm±kammanto hoti? Y± tasmi½ samaye t²hi k±yaduccaritehi ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to samm±kammanto maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samm±kammanto hoti.
301. Katamo tasmi½ samaye samm±-±j²vo hoti? Y± tasmi½ samaye micch±-±j²v± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to samm±-±j²vo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samm±-±j²vo hoti.
302. Katamo tasmi½ samaye samm±v±y±mo hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samm±v±y±mo hoti.
303. Katam± tasmi½ samaye samm±sati hoti? Y± tasmi½ samaye sati anussati paµissati sati saraºat± dh±raºat± apil±panat± asammussanat± sati satindriya½ satibala½ samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samm±sati hoti.
304. Katamo tasmi½ samaye samm±sam±dhi hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi sam±dhisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ tasmi½ samaye samm±sam±dhi hoti.
305. Katama½ tasmi½ samaye saddh±bala½ hoti? Y± tasmi½ samaye saddh± saddahan± okappan± abhippas±do saddh± saddhindriya½ saddh±bala½– ida½ tasmi½ samaye saddh±bala½ hoti.
306. Katama½ tasmi½ samaye v²riyabala½ hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye v²riyabala½ hoti.
307. Katama½ tasmi½ samaye satibala½ hoti? Y± tasmi½ samaye sati anussati paµissati sati saraºat± dh±raºat± apil±panat± asammussanat± sati satindriya½ satibala½ samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye satibala½ hoti.
308. Katama½ tasmi½ samaye sam±dhibala½ hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi sam±dhisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– ida½ tasmi½ samaye sam±dhibala½ hoti.