Koµµh±sav±ro

58. Tasmi½ kho pana samaye catt±ro khandh± honti, dv±yatan±ni honti, dve dh±tuyo honti, tayo ±h±r± honti, aµµhindriy±ni honti, pañcaªgika½ jh±na½ hoti, pañcaªgiko maggo hoti, satta bal±ni honti, tayo het³ honti, eko phasso hoti, ek± vedan± hoti, ek± saññ± hoti, ek± cetan± hoti, eka½ citta½ hoti, eko vedan±kkhandho hoti, eko saññ±kkhandho hoti, eko saªkh±rakkhandho hoti, eko viññ±ºakkhandho hoti, eka½ man±yatana½ hoti, eka½ manindriya½ hoti, ek± manoviññ±ºadh±tu hoti, eka½ dhamm±yatana½ hoti, ek± dhammadh±tu hoti; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± kusal±.
59. Katame tasmi½ samaye catt±ro khandh± honti? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho.
60. Katamo tasmi½ samaye vedan±kkhandho hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ tasmi½ samaye vedan±kkhandho hoti.
61. Katamo tasmi½ samaye saññ±kkhandho hoti? Y± tasmi½ samaye saññ± sañj±nan± sañj±nitatta½– aya½ tasmi½ samaye saññ±kkhandho hoti.
62. Katamo tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro p²ti cittassekaggat± saddhindriya½ v²riyindriya½ satindriya½ sam±dhindriya½ paññindriya½ j²vitindriya½ samm±diµµhi samm±saªkappo samm±v±y±mo samm±sati samm±sam±dhi saddh±bala½ v²riyabala½ satibala½ sam±dhibala½ paññ±bala½ hiribala½ ottappabala½ alobho adoso amoho anabhijjh± aby±p±do samm±diµµhi hir² ottappa½ k±yapassaddhi cittapassaddhi k±yalahut± cittalahut± k±yamudut± cittamudut± k±yakammaññat± cittakammaññat± k±yap±guññat± cittap±guññat± k±yujukat± cittujukat± sati sampajañña½ samatho vipassan± pagg±ho avikkhepo; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± [thapetv± (ka.)] vedan±kkhandha½ µhapetv± saññ±kkhandha½ µhapetv± viññ±ºakkhandha½– aya½ tasmi½ samaye saªkh±rakkhandho hoti.
63. Katamo tasmi½ samaye viññ±ºakkhandho hoti Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– aya½ tasmi½ samaye viññ±ºakkhandho hoti.

Ime tasmi½ samaye catt±ro khandh± honti.

64. Katam±ni tasmi½ samaye dv±yatan±ni honti? Man±yatana½ dhamm±yatana½.
65. Katama½ tasmi½ samaye man±yatana½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ tasmi½ samaye man±yatana½ hoti.
66. Katama½ tasmi½ samaye dhamm±yatana½ hoti? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ tasmi½ samaye dhamm±yatana½ hoti.

Im±ni tasmi½ samaye dv±yatan±ni honti.

67. Katam± tasmi½ samaye dve dh±tuyo honti? Manoviññ±ºadh±tu, dhammadh±tu.
68. Katam± tasmi½ samaye manoviññ±ºadh±tu hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– aya½ tasmi½ samaye manoviññ±ºadh±tu hoti.
69. Katam± tasmi½ samaye dhammadh±tu hoti? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– aya½ tasmi½ samaye dhammadh±tu hoti.

Im± tasmi½ samaye dve dh±tuyo honti.

70. Katame tasmi½ samaye tayo ±h±r± honti? Phass±h±ro, manosañcetan±h±ro viññ±º±h±ro.
71. Katamo tasmi½ samaye phass±h±ro hoti? Yo tasmi½ samaye phasso phusan± sa½phusan± sa½phusitatta½– aya½ tasmi½ samaye phass±h±ro hoti.
72. Katamo tasmi½ samaye manosañcetan±h±ro hoti? Y± tasmi½ samaye cetan± sañcetan± cetayitatta½– aya½ tasmi½ samaye manosañcetan±h±ro hoti.
73. Katamo tasmi½ samaye viññ±º±h±ro hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– aya½ tasmi½ samaye viññ±º±h±ro hoti.

Ime tasmi½ samaye tayo ±h±r± honti.

74. Katam±ni tasmi½ samaye aµµhindriy±ni honti? Saddhindriya½, v²riyindriya½, satindriya½, sam±dhindriya½, paññindriya½, manindriya½, somanassindriya½, j²vitindriya½.
75. Katama½ tasmi½ samaye saddhindriya½ hoti? Y± tasmi½ samaye saddh± saddahan± okappan± abhippas±do saddh± saddhindriya½ saddh±bala½– ida½ tasmi½ samaye saddhindriya½ hoti.
76. Katama½ tasmi½ samaye v²riyindriya½ hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ samm±v±y±mo– ida½ tasmi½ samaye v²riyindriya½ hoti.
77. Katama½ tasmi½ samaye satindriya½ hoti? Y± tasmi½ samaye sati anussati paµissati sati saraºat± dh±raºat± apil±panat± asammussanat± sati satindriya½ satibala½ samm±sati– ida½ tasmi½ samaye satindriya½ hoti.
78. Katama½ tasmi½ samaye sam±dhindriya½ hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi– ida½ tasmi½ samaye sam±dhindriya½ hoti.
79. Katama½ tasmi½ samaye paññindriya½ hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi– ida½ tasmi½ samaye paññindriya½ hoti.
80. Katama½ tasmi½ samaye manindriya½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ tasmi½ samaye manindriya½ hoti.
81. Katama½ tasmi½ samaye somanassindriya½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ tasmi½ samaye somanassindriya½ hoti.
82. Katama½ tasmi½ samaye j²vitindriya½ hoti? Yo tesa½ ar³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan± j²vita½ j²vitindriya½– ida½ tasmi½ samaye j²vitindriya½ hoti

Im±ni tasmi½ samaye aµµhindriy±ni honti.

83. Katama½ tasmi½ samaye pañcaªgika½ jh±na½ hoti? Vitakko, vic±ro, p²ti, sukha½, cittassekaggat±.
84. Katamo tasmi½ samaye vitakko hoti? Yo tasmi½ samaye takko vitakko saªkappo appan± byappan± cetaso abhiniropan± samm±saªkappo– aya½ tasmi½ samaye vitakko hoti.
85. Katamo tasmi½ samaye vic±ro hoti? Yo tasmi½ samaye c±ro vic±ro anuvic±ro upavic±ro cittassa anusandh±nat± anupekkhanat±– aya½ tasmi½ samaye vic±ro hoti.
86. Katam± tasmi½ samaye p²ti hoti? Y± tasmi½ samaye p²ti p±mojja½ ±modan± pamodan± h±so pah±so vitti odagya½ attamanat± cittassa– aya½ tasmi½ samaye p²ti hoti.
87. Katama½ tasmi½ samaye sukha½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ tasmi½ samaye sukha½ hoti.
88. Katam± tasmi½ samaye cittassekaggat± hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi– aya½ tasmi½ samaye cittassekaggat± hoti.

Ida½ tasmi½ samaye pañcaªgika½ jh±na½ hoti.

89. Katamo tasmi½ samaye pañcaªgiko maggo hoti? Samm±diµµhi, samm±saªkappo, samm±v±y±mo, samm±sati, samm±sam±dhi.
90. Katam± tasmi½ samaye samm±diµµhi hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi– aya½ tasmi½ samaye samm±diµµhi hoti.
91. Katamo tasmi½ samaye samm±saªkappo hoti? Yo tasmi½ samaye takko vitakko saªkappo appan± byappan± cetaso abhiniropan± samm±saªkappo– aya½ tasmi½ samaye samm±saªkappo hoti.
92. Katamo tasmi½ samaye samm±v±y±mo hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ samm±v±y±mo– aya½ tasmi½ samaye samm±v±y±mo hoti.
93. Katam± tasmi½ samaye samm±sati hoti? Y± tasmi½ samaye sati anussati paµissati sati saraºat± dh±raºat± apil±panat± asammussanat± sati satindriya½ satibala½ samm±sati– aya½ tasmi½ samaye samm±sati hoti.
94. Katamo tasmi½ samaye samm±sam±dhi hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi aya½ tasmi½ samaye samm±sam±dhi hoti.

Aya½ tasmi½ samaye pañcaªgiko maggo hoti.

95. Katam±ni tasmi½ samaye satta bal±ni honti? Saddh±bala½, v²riyabala½, satibala½, sam±dhibala½, paññ±bala½, hiribala½, ottappabala½.
96. Katama½ tasmi½ samaye saddh±bala½ hoti? Y± tasmi½ samaye saddh± saddahan± okappan± abhippas±do saddh± saddhindriya½ saddh±bala½– ida½ tasmi½ samaye saddh±bala½ hoti.
97. Katama½ tasmi½ samaye v²riyabala½ hoti? Yo tasmi½ samaye cetasiko v²riy±rambho nikkamo parakkamo uyy±mo v±y±mo uss±ho usso¼h² th±mo dhiti asithilaparakkamat± anikkhittachandat± anikkhittadhurat± dhurasampagg±ho v²riya½ v²riyindriya½ v²riyabala½ samm±v±y±mo– ida½ tasmi½ samaye v²riyabala½ hoti.
98. Katama½ tasmi½ samaye satibala½ hoti? Y± tasmi½ samaye sati anussati paµissati sati saraºat± dh±raºat± apil±panat± asammussanat± sati satindriya½ satibala½ samm±sati– ida½ tasmi½ samaye satibala½ hoti.
99. Katama½ tasmi½ samaye sam±dhibala½ hoti? Y± tasmi½ samaye cittassa µhiti saºµhiti avaµµhiti avis±h±ro avikkhepo avis±haµam±nasat± samatho sam±dhindriya½ sam±dhibala½ samm±sam±dhi– ida½ tasmi½ samaye sam±dhibala½ hoti.
100. Katama½ tasmi½ samaye paññ±bala½ hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi– ida½ tasmi½ samaye paññ±bala½ hoti.
101. Katama½ tasmi½ samaye hiribala½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye hir²yati hiriyitabbena hir²yati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ tasmi½ samaye hiribala½ hoti.
102. Katama½ tasmi½ samaye ottappabala½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye ottappati ottappitabbena ottappati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ tasmi½ samaye ottappabala½ hoti.

Im±ni tasmi½ samaye satta bal±ni honti.

103. Katame tasmi½ samaye tayo het³ honti? Alobho, adoso, amoho.
104. Katamo tasmi½ samaye alobho hoti? Yo tasmi½ samaye alobho alubbhan± alubbhitatta½ as±r±go as±rajjan± as±rajjitatta½ anabhijjh± alobho kusalam³la½– aya½ tasmi½ samaye alobho hoti.
105. Katamo tasmi½ samaye adoso hoti? Yo tasmi½ samaye adoso adussan± adussitatta½ aby±p±do aby±pajjo adoso kusalam³la½– aya½ tasmi½ samaye adoso hoti.
106. Katamo tasmi½ samaye amoho hoti? Y± tasmi½ samaye paññ± paj±nan±…pe… amoho dhammavicayo samm±diµµhi– aya½ tasmi½ samaye amoho hoti.

Ime tasmi½ samaye tayo het³ honti.

107. Katamo tasmi½ samaye eko phasso hoti? Yo tasmi½ samaye phasso phusan± sa½phusan± sa½phusitatta½– aya½ tasmi½ samaye eko phasso hoti.
108. Katam± tasmi½ samaye ek± vedan± hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ tasmi½ samaye ek± vedan± hoti.
109. Katam± tasmi½ samaye ek± saññ± hoti? Y± tasmi½ samaye saññ± sañj±nan± sañj±nitatta½– aya½ tasmi½ samaye ek± saññ± hoti.
110. Katam± tasmi½ samaye ek± cetan± hoti? Y± tasmi½ samaye cetan± sañcetan± cetayitatta½– aya½ tasmi½ samaye ek± cetan± hoti.
111. Katama½ tasmi½ samaye eka½ citta½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ tasmi½ samaye eka½ citta½ hoti.
112. Katamo tasmi½ samaye eko vedan±kkhandho hoti? Ya½ tasmi½ samaye cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ tasmi½ samaye eko vedan±kkhandho hoti.
113. Katamo tasmi½ samaye eko saññ±kkhandho hoti? Y± tasmi½ samaye saññ± sañj±nan± sañj±nitatta½– aya½ tasmi½ samaye eko saññ±kkhandho hoti.
114. Katamo tasmi½ samaye eko saªkh±rakkhandho hoti? Phasso cetan± vitakko vic±ro p²ti cittassekaggat± saddhindriya½ v²riyindriya½ satindriya½ sam±dhindriya½ paññindriya½ j²vitindriya½ samm±diµµhi samm±saªkappo samm±v±y±mo samm±sati samm±sam±dhi saddh±bala½ v²riyabala½ satibala½ sam±dhibala½ paññ±bala½ hiribala½ ottappabala½ alobho adoso amoho anabhijjh± aby±p±do samm±diµµhi hir² ottappa½ k±yapassaddhi cittapassaddhi k±yalahut± cittalahut± k±yamudut± cittamudut± k±yakammaññat± cittakammaññat± k±yap±guññat± cittap±guññat± k±yujukat± cittujukat± sati sampajañña½ samatho vipassan± pagg±ho avikkhepo; ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm± µhapetv± vedan±kkhandha½ µhapetv± saññ±kkhandha½ µhapetv± viññ±ºakkhandha½– aya½ tasmi½ samaye eko saªkh±rakkhandho hoti.
115. Katamo tasmi½ samaye eko viññ±ºakkhandho hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– aya½ tasmi½ samaye eko viññ±ºakkhandho hoti.
116. Katama½ tasmi½ samaye eka½ man±yatana½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ tasmi½ samaye eka½ man±yatana½ hoti.
117. Katama½ tasmi½ samaye eka½ manindriya½ hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ tasmi½ samaye eka½ manindriya½ hoti.
118. Katam± tasmi½ samaye ek± manoviññ±ºadh±tu hoti? Ya½ tasmi½ samaye citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– aya½ tasmi½ samaye ek± manoviññ±ºadh±tu hoti.
119. Katama½ tasmi½ samaye eka½ dhamm±yatana½ hoti? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho– ida½ tasmi½ samaye eka½ dhamm±yatana½ hoti.
120. Katam± tasmi½ samaye ek± dhammadh±tu hoti? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– aya½ tasmi½ samaye ek± dhammadh±tu hoti.
Ye v± pana tasmi½ samaye aññepi atthi paµiccasamuppann± ar³pino dhamm±– ime dhamm± kusal±.

Koµµh±sav±ro.