Piµµhiduka½

1261. Katame dhamm± dassanena pah±tabb±? T²ºi sa½yojan±ni– sakk±yadiµµhi, vicikicch±, s²labbatapar±m±so.
1262. Tattha katam± sakk±yadiµµhi? Idha assutav± puthujjano ariy±na½ adass±v² ariyadhammassa akovido ariyadhamme avin²to sappuris±na½ adass±v² sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avin²to r³pa½ attato samanupassati, r³pavanta½ v± att±na½, attani v± r³pa½, r³pasmi½ v± att±na½. Vedana½…pe… sañña½…pe… saªkh±re…pe… viññ±ºa½ attato samanupassati, viññ±ºavanta½ v± att±na½, attani v± viññ±ºa½, viññ±ºasmi½ v± att±na½. Y± evar³p± diµµhi diµµhigata½…pe… vipariy±sagg±ho– aya½ vuccati sakk±yadiµµhi.
1263. Tattha katam± vicikicch±? Satthari kaªkhati vicikicchati…pe… thambhitatta½ cittassa manovilekho– aya½ vuccati vicikicch±.
1264. Tattha katamo s²labbatapar±m±so? Ito bahiddh± samaºabr±hmaº±na½ s²lena suddhi vatena suddhi s²labbatena suddh²ti– y± evar³p± diµµhi diµµhigata½…pe… vipariy±sagg±ho– aya½ vuccati s²labbatapar±m±so. Im±ni t²ºi sa½yojan±ni, tadekaµµh± ca kiles±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, ta½samuµµh±na½ k±yakamma½ vac²kamma½ manokamma½– ime dhamm± dassanena pah±tabb±.
1265. Katame dhamm± na dassanena pah±tabb±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± na dassanena pah±tabb±.
1266. Katame dhamm± bh±van±ya pah±tabb±? Avaseso lobho doso moho, tadekaµµh± ca kiles±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, ta½samuµµh±na½ k±yakamma½, vac²kamma½ manokamma½– ime dhamm± bh±van±ya pah±tabb±.
1267. Katame dhamm± na bh±van±ya pah±tabb±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho …pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± na bh±van±ya pah±tabb±.
1268. Katame dhamm± dassanena pah±tabbahetuk±? T²ºi sa½yojan±ni– sakk±yadiµµhi, vicikicch±, s²labbatapar±m±so.
1269. Tattha katam± sakk±yadiµµhi? Idha assutav± puthujjano ariy±na½ adass±v² ariyadhammassa akovido ariyadhamme avin²to sappuris±na½ adass±v² sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avin²to r³pa½ attato samanupassati, r³pavanta½ v± att±na½, attani v± r³pa½, r³pasmi½ v± att±na½. Vedana½…pe… sañña½…pe… saªkh±re…pe… viññ±ºa½ attato samanupassati, viññ±ºavanta½ v± att±na½, attani v± viññ±ºa½, viññ±ºasmi½ v± att±na½. Y± evar³p± diµµhi diµµhigata½…pe… vipariy±sagg±ho– aya½ vuccati sakk±yadiµµhi.
1270. Tattha katam± vicikicch±? Satthari kaªkhati vicikicchati…pe… thambhitatta½ cittassa manovilekho– aya½ vuccati vicikicch±.
1271. Tattha katamo s²labbatapar±m±so? Ito bahiddh± samaºabr±hmaº±na½ s²lena suddhi vatena suddhi s²labbatena suddh²ti– y± evar³p± diµµhi diµµhigata½…pe… vipariy±sagg±ho– aya½ vuccati s²labbatapar±m±so. Im±ni t²ºi sa½yojan±ni, tadekaµµh± ca kiles±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, ta½samuµµh±na½ k±yakamma½, vac²kamma½, manokamma½– ime dhamm± dassanena pah±tabbahetuk±. T²ºi sa½yojan±ni– sakk±yadiµµhi, vicikicch±, s²labbatapar±m±so– ime dhamm± dassanena pah±tabb±. Tadekaµµho lobho doso moho– ime dhamm± dassanena pah±tabbahet³. Tadekaµµh± ca kiles±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, ta½samuµµh±na½ k±yakamma½, vac²kamma½, manokamma½– ime dhamm± dassanena pah±tabbahetuk±.
1272. Katame dhamm± na dassanena pah±tabbahetuk±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar± r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± na dassanena pah±tabbahetuk±.
1273. Katame dhamm± bh±van±ya pah±tabbahetuk±? Avaseso lobho doso moho– ime dhamm± bh±van±ya pah±tabbahet³. Tadekaµµh± ca kiles±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, ta½samuµµh±na½ k±yakamma½, vac²kamma½, manokamma½– ime dhamm± bh±van±ya pah±tabbahetuk±.
1274. Katame dhamm± na bh±van±ya pah±tabbahetuk±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± na bh±van±ya pah±tabbahetuk±.
1275. Katame dhamm± savitakk±? Savitakkabh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare apariy±panne, vitakka½ µhapetv±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± savitakk±.
1276. Katame dhamm± avitakk±? Avitakkabh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare ar³p±vacare apariy±panne; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; vitakko ca, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± avitakk±.
1277. Katame dhamm± savic±r±? Savic±rabh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare apariy±panne, vic±ra½ µhapetv±, ta½sampayutto vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho– ime dhamm± savic±r±.
1278. Katame dhamm± avic±r±? Avic±rabh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare ar³p±vacare apariy±panne; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; vic±ro ca, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± avic±r±.
1279. Katame dhamm± sapp²tik±? Sapp²tikabh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare apariy±panne p²ti½ µhapetv±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sapp²tik±.
1280. Katame dhamm± app²tik±? App²tikabh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare ar³p±vacare apariy±panne; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; p²ti ca, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± app²tik±.
1281. Katame dhamm± p²tisahagat±? P²tibh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare apariy±panne, p²ti½ µhapetv±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± p²tisahagat±.
1282. Katame dhamm± na p²tisahagat±? Na p²tibh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare ar³p±vacare apariy±panne; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; p²ti ca, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± na p²tisahagat±.
1283. Katame dhamm± sukhasahagat±? Sukhabh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare apariy±panne, sukha½ µhapetv±, ta½sampayutto saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sukhasahagat±.
1284. Katame dhamm± na sukhasahagat±? Na sukhabh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare ar³p±vacare apariy±panne; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sukhañca, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± na sukhasahagat±.
1285. Katame dhamm± upekkh±sahagat±? Upekkh±bh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare ar³p±vacare apariy±panne, upekkha½ µhapetv±, ta½sampayutto saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho– ime dhamm± upekkh±sahagat±.
1286. Katame dhamm± na upekkh±sahagat±? Na upekkh±bh³miya½ k±m±vacare r³p±vacare apariy±panne, vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, upekkh± ca, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± na upekkh±sahagat±.
1287. Katame dhamm± k±m±vacar±? Heµµhato aviciniraya½ pariyanta½ karitv±, uparito paranimmitavasavatt² deve [paranimmitavasavattideve (s². ka.)] anto karitv±, ya½ etasmi½ antare etth±vacar± ettha pariy±pann± khandhadh±tu ±yatan±, r³pa½ vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºa½– ime dhamm± k±m±vacar±.
1288. Katame dhamm± na k±m±vacar±? R³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±– ime dhamm± na k±m±vacar±.
1289. Katame dhamm± r³p±vacar±? Heµµhato brahmaloka½ pariyanta½ karitv±, uparito akaniµµhe deve [akaniµµhadeve (s². ka.)] anto karitv±, ya½ etasmi½ antare etth±vacar± ettha pariy±pann± sam±pannassa v± upapannassa v± diµµhadhammasukhavih±rissa [diµµhadhammasukhavih±rassa (ka.)] v± cittacetasik± dhamm±– ime dhamm± r³p±vacar±
1290. Katame dhamm± na r³p±vacar±? K±m±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±– ime dhamm± na r³p±vacar±.
1291. Katame dhamm± ar³p±vacar±? Heµµhato ±k±s±nañc±yatanupage deve pariyanta½ karitv±, uparito nevasaññ±n±saññ±yatanupage deve anto karitv±, ya½ etasmi½ antare etth±vacar± ettha pariy±pann± sam±pannassa v± upapannassa v± diµµhadhammasukhavih±rissa v± cittacetasik± dhamm±– ime dhamm± ar³p±vacar±.
1292. Katame dhamm± na ar³p±vacar±? K±m±vacar±, r³p±vacar±, apariy±pann±– ime dhamm± na ar³p±vacar±.
1293. Katame dhamm± pariy±pann±? S±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± pariy±pann±.
1294. Katame dhamm± apariy±pann±? Magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± apariy±pann±.
1295. Katame dhamm± niyy±nik±? Catt±ro magg± apariy±pann±– ime dhamm± niyy±nik±.
1296. Katame dhamm± aniyy±nik±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± aniyy±nik±.
1297. Katame dhamm± niyat±? Pañca kamm±ni ±nantarik±ni, y± ca micch±diµµhi niyat±, catt±ro magg± apariy±pann±– ime dhamm± niyat±.
1298. Katame dhamm± aniyat±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± aniyat±.
1299. Katame dhamm± sa-uttar±? S±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sa-uttar±.
1300. Katame dhamm± anuttar±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± anuttar±.
1301. Katame dhamm± saraº±? T²ºi akusalam³l±ni lobho, doso, moho; tadekaµµh± ca kiles±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, ta½samuµµh±na½ k±yakamma½, vac²kamma½, manokamma½– ime dhamm± saraº±.
1302. Katame dhamm± araº±? Kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± araº±.

Abhidhammaduka½.