9. Vassikas▒Áikasikkh▒padava║║an▒

542. Vassikas▒Áik▒pi ukkaÁÁhapaÁicchedavasena anu˝˝▒t▒. Vassak▒le keci sa¬gh▒Áiparibhogenevaparibhu˝jissant▓ti ayaŻ bhagavato adhipp▒yo siy▒. Ki˝c▒pi imin▒ takkena anu˝˝▒t▒,ôappam▒║ik▒yo ka║╣upaÁicch▒diyo dh▒renti, vassikas▒Áik▒yo dh▒rent▓ötiimasmiŻ vatthusmiŻ pa˝˝attatt▒ pana a˝˝ath▒ pu║║aparicchedato adhikappam▒║▒yo te bhikkh│ dh▒resunti katv▒ etaparamat▒ t▒saŻ anu˝˝▒t▒ti veditabb▒. Eseva nayo dasamepi.

Vassikas▒Áikasikkh▒padava║║an▒ niÁÁhit▒.