“Aha½ bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saªghosambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, soha½ ciººam±nattosaªgha½ abbh±na½ y±c±mi. Aha½, bhante…pe… soha½ ciººam±natto dutiyampi, bhante,saªgha½ abbh±na½ y±c±mi. Aha½, bhante…pe… soha½ ciººam±natto tatiyampi, bhante,saªgha½ abbh±na½ y±c±m²”ti–

Eva½ tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si, so ciººam±natto saªgha½ abbh±na½ y±cati, yadi saªghassa pattakalla½, saªghoitthann±ma½ bhikkhu½ abbheyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½ m±natta½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ appaµicchann±na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si, so ciººam±natto saªgha½ abbh±na½ y±cati, saªgho itthann±ma½ bhikkhu½abbheti, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno abbh±na½, so tuºhassa. Yassa nakkhamati,so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
Abbhito saªghena itthann±mo bhikkhu, khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±ca½ vatv± abbhetabbo. Eva½ appaµicchann±ya ±pattiy± vuµµh±na½ veditabba½.

241. Sace kassaci ek±patti paµicchann± hoti, ek± appaµicchann±, tassapaµicchann±ya ±pattiy± pariv±sa½ datv± parivutthapariv±sassa m±natta½ dentena appaµicchann±patti½paµicchann±pattiy± samodh±netv±pi d±tu½ vaµµati. Katha½? Sace paµicchann±patti ek±happaµicchann±hoti–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ ek±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ ad±si, soha½ parivutthapariv±so,aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½, bhante, saªgha½ t±sa½sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañca ch±ratta½ m±natta½ y±c±m²”ti–

Tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiek±happaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ad±si, so parivutthapariv±so, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañcach±ratta½ m±natta½ y±cati, yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañca ch±ratta½ m±natta½ dadeyya,es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiek±happaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ad±si, so parivutthapariv±so, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo pajji appaµicchann±yo, so saªgha½ t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañcach±ratta½ m±natta½ y±cati, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½paµicchann±nañca appaµicchann±nañca ch±ratta½ m±natta½ deti, yass±yasmato khamati itthann±massabhikkhuno t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañca ch±ratta½ m±nattassad±na½, so tuºhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Dinna½ saªghena itthann±massa bhikkhuno t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañcaappaµicchann±nañca ch±ratta½ m±natta½, khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–
Eva½ kammav±c± k±tabb±.
Kammav±c±pariyos±ne ca vattasam±d±n±di sabba½ vuttanayameva. ¾rocentena pana–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ ek±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ ad±si, soha½ parivutthapariv±so,aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½, bhante, saªgha½ t±sa½sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañca ch±ratta½ m±natta½ y±ci½,tassa me saªgho t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañca ch±ratta½m±natta½ ad±si, soha½ m±natta½ car±mi, vediy±maha½, bhante, vediyat²ti ma½ saªghodh±ret³”ti–

Eva½ ±rocetabba½.

Sam±dinnam±nattena ca an³na½ katv± vuttanayena ch±ratta½ m±natta½ caritabba½. Ciººam±nattoca yattha siy± v²satigaºo bhikkhusaªgho, tattha so abbhetabbo. Abbhentena ca–
“Aha½ bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ ek±happaµicchann±yo, soha½saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ y±ci½, tassa mesaªgho sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ ad±si, soha½ parivutthapariv±so,aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ appaµicchann±yo, soha½, bhante, saªgha½ t±sa½sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañca ch±ratta½ m±natta½ y±ci½,tassa me saªgho t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañca ch±ratta½m±natta½ ad±si, soha½, bhante, ciººam±natto saªgha½ abbh±na½ y±c±m²”ti–

Eva½ tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiek±happaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ad±si, so parivutthapariv±so, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañcach±ratta½ m±natta½ y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½paµicchann±ñca appaµicchann±nañca ch±ratta½ m±natta½ ad±si, so ciººam±natto saªgha½ abbh±na½y±cati, yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±ma½ bhikkhu½ abbheyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiek±happaµicchann±yo, so saªgha½ t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ ek±happaµicchann±na½ ek±hapariv±sa½ad±si, so parivutthapariv±so, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjiappaµicchann±yo, so saªgha½ t±sa½ sambahul±na½ ±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañcach±ratta½ m±natta½ y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno t±sa½ sambahul±na½±patt²na½ paµicchann±nañca appaµicchann±nañca ch±ratta½ m±natta½ ad±si, so ciººam±nattosaªgha½ abbh±na½ y±cati, saªgho itthann±ma½ bhikkhu½ abbheti, yass±yasmato khamati itthann±massabhikkhuno abbh±na½, so tuºhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Abbhito saªghena itthann±mo bhikkhu, khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±ca½ katv± abbhetabbo.

Paµicchannapariv±sakath± niµµhit±.

242. Suddhantapariv±so samodh±napariv±soti dve avases±. Tattha (c³¼ava. aµµha. 102) suddhantapariv±soduvidho c³¼asuddhanto mah±suddhantoti. Duvidhopi cesa rattipariccheda½ sakala½v± ekacca½ v± aj±nantassa ca assarantassa ca tattha vematikassa ca d±tabbo. ¾pattipariyanta½pana “ettak± aha½ ±pattiyo ±panno”ti j±n±tu v± m± v±, ak±raºameta½, tatthayo upasampadato paµµh±ya anulomakkamena v± ±rocitadivasato paµµh±ya paµilomakkamena v±“asukañca asukañca divasa½ v± pakkha½ v± m±sa½ v± sa½vacchara½ v± tava suddhabh±va½j±n±s²”ti pucchiyam±no “±ma, bhante, j±n±mi, ettaka½ n±ma k±la½ aha½ suddho”tivadati, tassa dinno suddhantapariv±so c³¼asuddhantoti vuccati.
Ta½ gahetv± parivasantena yattaka½ k±la½ attano suddhi½ j±n±ti, tattaka½ apanetv±avasesa½ m±sa½ v± dvem±sa½ v± parivasitabba½. Sace “m±samatta½ asuddhomh²”ti sallakkhetv±aggahesi, parivasanto ca puna añña½ m±sa½ sarati, tampi m±sa½ parivasitabbameva, punapariv±sad±nakicca½ natthi. Atha “dvem±sa½ asuddhomh²”ti sallakkhetv± aggahesi,parivasanto ca “m±samattamev±ha½ asuddhomh²”ti sanniµµh±na½ karoti, m±sameva parivasitabba½,puna pariv±sad±nakicca½ natthi. Ayañhi suddhantapariv±so n±ma uddhampi ±rohati,heµµh±pi orohati. Idamassa lakkhaºa½. Aññasmi½ pana ±pattivuµµh±ne ida½ lakkhaºa½– yoappaµicchanna½ ±patti½ “paµicchann±”ti vinayakamma½ karoti, tass±patti vuµµh±ti.Yo paµicchanna½ “appaµicchann±”ti vinayakamma½ karoti, tassa na vuµµh±ti. Acirapaµicchanna½“cirapaµicchann±”ti karontassapi vuµµh±ti, cirapaµicchanna½ “acirapaµicchann±”tikarontassa na vuµµh±ti. Eka½ ±patti½ ±pajjitv± “sambahul±”ti karontassavuµµh±ti eka½ vin± sambahul±na½ abh±vato. Sambahul± pana ±pajjitv± “eka½ ±pajjin”tikarontassa na vuµµh±ti.
Yo pana yath±vuttena anulomapaµilomanayena pucchiyam±nopi rattipariyanta½ na j±n±ti nassarati,vematiko v± hoti, tassa dinno suddhantapariv±so mah±suddhantoti vuccati. Ta½gahetv± gahitadivasato paµµh±ya y±va upasampadadivaso, t±va rattiyo gaºetv± parivasitabba½,aya½ uddha½ n±rohati, heµµh± pana orohati. Tasm± sace parivasanto rattiparicchede sanniµµh±na½karoti “m±so v± sa½vaccharo v± mayha½ ±pannass±”ti, m±sa½ v± sa½vacchara½ v±parivasitabba½.
Pariv±say±canad±nalakkhaºa½ panettha eva½ veditabba½– tena bhikkhun± saªgha½ upasaªkamitv± eka½sa½uttar±saªga½ karitv± vu¹¹h±na½ bhikkh³na½ p±de vanditv± ukkuµika½ nis²ditv±añjali½ paggahetv± evamassa vacan²yo–
“Aha½, bhante, sambahul± saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½, ±pattipariyanta½ na j±n±mi,rattipariyanta½ na j±n±mi, ±pattipariyanta½ nassar±mi, rattipariyanta½ nassar±mi, ±pattipariyantevematiko, rattipariyante vematiko, soha½ saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ suddhantapariv±sa½y±c±m²”ti.
Dutiyampi y±citabbo. Tatiyampi y±citabbo.

Byattena bhikkhun± paµibalena saªgho ñ±petabbo–