10. Adhikaraºav³pasamavaggo

457. “Katihi nu kho, bhante, aªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametun”ti? “Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? ¾patti½ na j±n±ti, ±pattisamuµµh±na½ na j±n±ti, ±pattiy± payoga½ na j±n±ti, ±pattiy± v³pasama½ na j±n±ti, ±pattiy± na vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? ¾patti½ j±n±ti, ±pattisamuµµh±na½ j±n±ti, ±pattiy± payoga½ j±n±ti, ±pattiy± v³pasama½ j±n±ti, ±pattiy± vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Adhikaraºa½ na j±n±ti, adhikaraºasamuµµh±na½ na j±n±ti, adhikaraºassa payoga½ na j±n±ti, adhikaraºassa v³pasama½ na j±n±ti, adhikaraºassa na vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½.
“Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Adhikaraºa½ j±n±ti, adhikaraºasamuµµh±na½ j±n±ti, adhikaraºassa payoga½ j±n±ti, adhikaraºassa v³pasama½ j±n±ti, adhikaraºassa vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, alajj² ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, lajj² ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati appassuto ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, bahussuto ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½.
“Aparehipi up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Vatthu½ na j±n±ti, nid±na½ na j±n±ti, paññatti½ na j±n±ti, padapacc±bhaµµha½ na j±n±ti, anusandhivacanapatha½ na j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Vatthu½ j±n±ti, nid±na½ j±n±ti, paññatti½ j±n±ti, padapacc±bhaµµha½ j±n±ti, anusandhivacanapatha½ j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, akusalo ca hoti vinaye– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, kusalo ca hoti vinaye– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, puggalagaru hoti no saªghagaru– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Pañcahup±li aªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½ Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, saªghagaru hoti no puggalagaru– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, ±misagaru hoti no saddhammagaru– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu n±la½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametu½. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, saddhammagaru hoti no ±misagaru– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ala½ adhikaraºa½ v³pasametun”ti.
458. “Katihi nu kho, bhante, ±k±rehi saªgho bhijjat²”ti? “Pañcahup±li, ±k±rehi saªgho bhijjati. Katamehi pañcahi? Kammena, uddesena, voharanto, anuss±vanena, sal±kagg±hena– imehi kho, up±li, pañcah±k±rehi saªgho bhijjat²”ti.
“Saªghar±ji saªghar±j²ti, bhante, vuccati. Kitt±vat± nu kho, bhante, saªghar±ji hoti no ca saªghabhedo? Kitt±vat± ca pana saªghar±ji ceva hoti saªghabhedo c±”ti? “Paññatteta½, up±li, may± ±gantuk±na½ bhikkh³na½ ±gantukavatta½. Eva½ supaññatte kho, up±li, may± sikkh±pade ±gantuk± bhikkh³ ±gantukavatte na vattanti. Evampi kho, up±li, saªghar±ji hoti no ca saªghabhedo. Paññatteta½, up±li, may± ±v±sik±na½ bhikkh³na½ ±v±sikavatta½. Eva½ supaññatte kho, up±li, may± sikkh±pade ±v±sik± bhikkh³ ±v±sikavatte na vattanti. Evampi kho, up±li, saªghar±ji hoti no ca saªghabhedo. Paññatteta½ up±li may± bhikkh³na½ bhattagge bhattaggavatta½– yath±vu¹¹ha½ yath±ratta½ yath±patir³pa½ agg±sana½ aggodaka½ aggapiº¹a½. Eva½ supaññatte kho, up±li, may± sikkh±pade nav± bhikkh³ bhattagge ther±na½ bhikkh³na½ ±sana½ paµib±hanti. Evampi kho, up±li, saªghar±ji hoti no ca saªghabhedo. Paññatteta½, up±li, may± bhikkh³na½ sen±sane sen±sanavatta½– yath±vu¹¹ha½ yath±ratta½ yath±patir³pa½. Eva½ supaññatte kho, up±li, may± sikkh±pade nav± bhikkh³ ther±na½ bhikkh³na½ sen±sana½ paµib±hanti. Evampi kho, up±li, saªghar±ji hoti no ca saªghabhedo. Paññatteta½, up±li, may± bhikkh³na½ antos²m±ya eka½ uposatha½ eka½ pav±raºa½ eka½ saªghakamma½ eka½ kamm±kamma½. Eva½ supaññatte kho, up±li, may± sikkh±pade tattheva antos²m±ya ±venibh±va½ [±veºibh±va½ (s². sy±.)] karitv± gaºa½ bandhitv± ±veni½ [±veºi (s². sy±.)] uposatha½ karonti ±veni½ pav±raºa½ karonti ±veni½ saªghakamma½ karonti ±veni½ kamm±kamm±ni karonti. Eva½ kho, up±li, saªghar±ji ceva hoti saªghabhedo c±”ti.

Adhikaraºav³pasamavaggo niµµhito dasamo.

Tassudd±na½–

¾patti½ adhikaraºa½, chand± appassutena ca;
vatthuñca akusalo ca, puggalo ±misena ca;
bhijjati saªghar±ji ca, saªghabhedo tatheva c±ti.