9. Ubb±hikavaggo

455. “Katihi nu kho, bhante, aªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo”ti? “Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Na atthakusalo hoti, na dhammakusalo hoti, na niruttikusalo hoti, na byañjanakusalo hoti, na pubb±parakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Atthakusalo hoti, dhammakusalo hoti, niruttikusalo hoti, byañjanakusalo hoti, pubb±parakusalo hoti imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Kodhano hoti kodh±bhibh³to, makkh² hoti makkh±bhibh³to, pa¼±s² hoti pa¼±s±bhibh³to, issuk² hoti iss±bhibh³to, sandiµµhipar±m±s² hoti ±dh±nagg±h² duppaµinissagg²– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Na kodhano hoti na kodh±bhibh³to, na makkh² hoti na makkh±bhibh³to, na pa¼±s² hoti na pa¼±s±bhibh³to, na issuk² hoti na iss±bhibh³to, asandiµµhipar±m±s² hoti an±dh±nagg±h² suppaµinissagg²– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo.
“Aparehipi up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Kuppati, by±pajjati, patiµµhiyati, kopa½ janeti, akhamo hoti apadakkhiºagg±h² anus±sani½– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo Katamehi pañcahi? Na kuppati, na by±pajjati, na patiµµhiyati, na kopa½ janeti, khamo hoti padakkhiºagg±h² anus±sani½– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Pas±ret± hoti no s±ret±, anok±sakamma½ k±retv± pavatt± hoti, na yath±dhamme yath±vinaye yath±pattiy± codet± hoti, na yath±dhamme yath±vinaye yath±pattiy± k±ret± hoti, na yath±diµµhiy± by±kat± hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo. Katamehi pañcahi? S±ret± hoti no pas±ret±, ok±sakamma½ k±retv± pavatt± hoti, yath±dhamma½ yath±vinaye yath±pattiy± codet± hoti, yath±dhamme yath±vinaye yath±pattiy± k±ret± hoti, yath±diµµhiy± by±kat± hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, alajj² ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, lajj² ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, akusalo ca hoti vinaye– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya na sammannitabbo. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, kusalo ca hoti vinaye– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu ubb±hik±ya sammannitabbo”ti.
456. “Katihi nu kho, bhante, aªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchat²”ti? “Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? Sutta½ na j±n±ti, sutt±nuloma½ na j±n±ti, vinaya½ na j±n±ti, vinay±nuloma½ na j±n±ti, na ca µh±naµh±nakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? Sutta½ j±n±ti, sutt±nuloma½ j±n±ti, vinaya½ j±n±ti, vinay±nuloma½ j±n±ti, µh±n±µh±nakusalo ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchati.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? Dhamma½ na j±n±ti, dhamm±nuloma½ j±n±ti, vinaya½ na j±n±ti, vinay±nuloma½ na j±n±ti, na ca pubb±parakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? Dhamma½ j±n±ti, dhamm±nuloma½ j±n±ti, vinaya½ j±n±ti, vinay±nuloma½ j±n±ti, pubb±parakusalo ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchati.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? Vatthu½ na j±n±ti, nid±na½ na j±n±ti, paññatti½ na j±n±ti, padapacc±bhaµµha½ na j±n±ti, anusandhivacanapatha½ na j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? Vatthu½ j±n±ti, nid±na½ j±n±ti, paññatti½ j±n±ti, padapacc±bhaµµha½ j±n±ti, anusandhivacanapatha½ j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchati.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? ¾patti½ na j±n±ti, ±pattisamuµµh±na½ na j±n±ti, ±pattiy± payoga½ na j±n±ti, ±pattiy± v³pasama½ na j±n±ti, ±pattiy± na vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? ¾patti½ j±n±ti ±pattisamuµµh±na½ j±n±ti, ±pattiy± payoga½ j±n±ti, ±pattiy± v³pasama½ j±n±ti, ±pattiy± vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchati.
“Aparehipi up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? Adhikaraºa½ na j±n±ti, adhikaraºasamuµµh±na½ na j±n±ti, adhikaraºassa payoga½ na j±n±ti, adhikaraºassa v³pasama½ na j±n±ti, adhikaraºassa na vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu b±lotveva saªkha½ gacchati. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchati. Katamehi pañcahi? Adhikaraºa½ j±n±ti, adhikaraºasamuµµh±na½ j±n±ti, adhikaraºassa payoga½ j±n±ti, adhikaraºassa v³pasama½ j±n±ti, adhikaraºassa vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhikkhu paº¹itotveva saªkha½ gacchat²”ti.

Ubb±hikavaggo niµµhito navamo.

Tassudd±na½–

Na atthakusalo ceva, kodhano kuppat² ca yo;
pas±ret± chand±gati½, akusalo tatheva ca.
Sutta½ dhammañca vatthuñca, ±patti adhikaraºa½;
dve dve pak±sit± sabbe, kaºhasukka½ vij±nath±ti.