10. Sattasamathan±natth±di

354. Sammukh±vinayoti v± sativinayoti v±– ime dhamm± n±natth± n±n±byañjan± ud±hu ekatth± byañjanameva n±na½? Sammukh±vinayoti v± am³¼havinayoti v±…pe… sammukh±vinayoti v± paµiññ±takaraºanti v±… sammukh±vinayoti v± yebhuyyasik±ti v±… sammukh±vinayoti v± tassap±piyasik±ti v±… sammukh±vinayoti v± tiºavatth±rakoti v±– ime dhamm± n±natth± n±n±byañjan± ud±hu ekatth± byañjanameva n±na½? Sammukh±vinayoti v± sativinayoti v±– ime dhamm± n±natth± ceva n±n±byañjan± ca. Sammukh±vinayoti v± am³¼havinayoti v±…pe… sammukh±vinayoti v± paµiññ±takaraºanti v±… sammukh±vinayoti v± yebhuyyasik±ti v±… sammukh±vinayoti v± tassap±piyasik±ti v±… sammukh±vinayoti v± tiºavatth±rakoti v±– ime dhamm± n±natth± ceva n±n± byañjan± ca.
355. [C³¼ava. 224] viv±do viv±d±dhikaraºa½, viv±do no adhikaraºa½, adhikaraºa½ no viv±do, adhikaraºañceva viv±do ca? Siy± viv±do viv±d±dhikaraºa½, siy± viv±do no adhikaraºa½, siy± adhikaraºa½ no viv±do, siy± adhikaraºañceva viv±do ca.
Tattha katamo viv±do viv±d±dhikaraºa½? Idha bhikkh³ vivadanti dhammoti v± adhammoti v±…pe… duµµhull± ±patt²ti v± aduµµhull± ±patt²ti v±. Ya½ tattha bhaº¹ana½, kalaho, viggaho, viv±do, n±n±v±do, aññath±v±do, vipaccat±ya voh±ro, medhaka½– aya½ viv±do viv±d±dhikaraºa½.
Tattha katamo viv±do no adhikaraºa½? M±t±pi puttena vivadati, puttopi m±tar± vivadati, pit±pi puttena vivadati, puttopi pitar± vivadati, bh±t±pi bh±tar± vivadati, bh±t±pi bhaginiy± vivadati, bhagin²pi bh±tar± vivadati, sah±yopi sah±yena vivadati– aya½ viv±do no adhikaraºa½.
Tattha katama½ adhikaraºa½ no viv±do? Anuv±d±dhikaraºa½, ±patt±dhikaraºa½, kicc±dhikaraºa½– ida½ adhikaraºa½ no viv±do.
Tattha katama½ adhikaraºañceva viv±do ca? Viv±d±dhikaraºa½ adhikaraºañceva viv±do ca.
356. [C³¼ava. 224 ±dayo] anuv±do anuv±d±dhikaraºa½, anuv±do no adhikaraºa½, adhikaraºa½ no anuv±do, adhikaraºañceva anuv±do ca? Siy± anuv±do anuv±d±dhikaraºa½, siy± anuv±do no adhikaraºa½, siy± adhikaraºa½ no anuv±do, siy± adhikaraºañceva anuv±do ca.
Tattha katamo anuv±do anuv±d±dhikaraºa½? Idha bhikkh³ bhikkhu½ anuvadanti s²lavipattiy± v± ±c±ravipattiy± v± diµµhivipattiy± v± ±j²vavipattiy± v±. Yo tattha anuv±do, anuvadan± anullapan± anubhaºan± anusampavaªkat± abbhussahanat± anubalappad±na½– aya½ anuv±do anuv±d±dhikaraºa½.
Tattha katamo anuv±do no adhikaraºa½? M±t±pi putta½ anuvadati, puttopi m±tara½ anuvadati, pit±pi putta½ anuvadati, puttopi pitara½ anuvadati, bh±t±pi bh±tara½ anuvadati, bh±t±pi bhagini½ anuvadati, bhagin²pi bh±tara½ anuvadati, sah±yopi sah±ya½ anuvadati– aya½ anuv±do no adhikaraºa½.
Tattha katama½ adhikaraºa½ no anuv±do? ¾patt±dhikaraºa½ kicc±dhikaraºa½ viv±d±dhikaraºa½– ida½ adhikaraºa½ no anuv±do.
Tattha katama½ adhikaraºañceva anuv±do ca? Anuv±d±dhikaraºa½ adhikaraºañceva anuv±do ca.
357. ¾patti ±patt±dhikaraºa½, ±patti no adhikaraºa½, adhikaraºa½ no ±patti, adhikaraºañceva ±patti ca? Siy± ±patti ±patt±dhikaraºa½, siy± ±patti no adhikaraºa½, siy± adhikaraºa½ no ±patti, siy± adhikaraºañceva ±patti ca.
Tattha katam± ±patti ±patt±dhikaraºa½? Pañcapi ±pattikkhandh± ±patt±dhikaraºa½ Sattapi ±pattikkhandh± ±patt±dhikaraºa½. Aya½ ±patti ±patt±dhikaraºa½.
Tattha katam± ±patti no adhikaraºa½? Sot±patti sam±patti– aya½ ±patti no adhikaraºa½.
Tattha katama½ adhikaraºa½ no ±patti? Kicc±dhikaraºa½ viv±d±dhikaraºa½ anuv±d±dhikaraºa½– ida½ adhikaraºa½ no ±patti.
Tattha katama½ adhikaraºañceva ±patti ca? ¾patt±dhikaraºa½ adhikaraºañceva ±patti ca.
358. [C³¼ava. 223] kicca½ kicc±dhikaraºa½, kicca½ no adhikaraºa½, adhikaraºa½ no kicca½, adhikaraºañceva kiccañca? Siy± kicca½ kicc±dhikaraºa½, siy± kicca½ no adhikaraºa½, siy± adhikaraºa½ no kicca½, siy± adhikaraºañceva kiccañca.
Tattha katama½ kicca½ kicc±dhikaraºa½? Y± saªghassa kiccayat± karaº²yat± apalokanakamma½ ñattikamma½ ñattidutiyakamma½ ñatticatutthakamma½– ida½ kicca½ kicc±dhikaraºa½.
Tattha katama½ kicca½ no adhikaraºa½? ¾cariyakicca½ upajjh±yakicca½ [upajjh±yakicca½ sakicca½ (ka.)] sam±nupajjh±yakicca½ sam±n±cariyakicca½– ida½ kicca½ no adhikaraºa½.
Tattha katama½ adhikaraºa½ no kicca½? Viv±d±dhikaraºa½ anuv±d±dhikaraºa½ ±patt±dhikaraºa½– ida½ adhikaraºa½ no kicca½.
Tattha katama½ adhikaraºañceva kiccañca? Kicc±dhikaraºa½ adhikaraºañceva kicca½ c±ti.

Adhikaraºabhedo niµµhito.

Tassudd±na½–

Adhikaraºa½ ukkoµ±, ±k±r± puggalena ca;
nid±nahetupaccay±, m³la½ samuµµh±nena ca.
¾patti hoti yattha ca, sa½saµµh± nid±nena ca [sa½saµµh± nid±napabhav± (s².)];
hetupaccayam³l±ni, samuµµh±nena byañjan±;
viv±do adhikaraºanti, bhed±dhikaraºe idanti.