5. Adhikaraº±dhipp±yo

348. Viv±d±dhikaraºa½ hoti anuv±d±dhikaraºa½, hoti ±patt±dhikaraºa½, hoti kicc±dhikaraºa½. Viv±d±dhikaraºa½ na hoti anuv±d±dhikaraºa½, na hoti ±patt±dhikaraºa½, na hoti kicc±dhikaraºa½; api ca, viv±d±dhikaraºapaccay± hoti anuv±d±dhikaraºa½, hoti ±patt±dhikaraºa½, hoti kicc±dhikaraºa½. Yath± katha½ viya? [C³¼ava. 215; pari. 314] idha bhikkh³ vivadanti– dhammoti v± adhammoti v± duµµhull±patt²ti v± aduµµhull±patt²ti v±. Ya½ tattha bhaº¹ana½ kalaho viggaho viv±do n±n±v±do aññath±v±do vipaccat±ya voh±ro medhaka½, ida½ vuccati viv±d±dhikaraºa½. Viv±d±dhikaraºe saªgho vivadati viv±d±dhikaraºa½. Vivadam±no anuvadati anuv±d±dhikaraºa½. Anuvadam±no ±patti½ ±pajjati ±patt±dhikaraºa½. T±ya ±pattiy± saªgho kamma½ karoti kicc±dhikaraºa½. Eva½ viv±d±dhikaraºapaccay± hoti anuv±d±dhikaraºa½, hoti ±patt±dhikaraºa½, hoti kicc±dhikaraºa½.
Anuv±d±dhikaraºa½ hoti ±patt±dhikaraºa½, hoti kicc±dhikaraºa½, hoti viv±d±dhikaraºa½. Anuv±d±dhikaraºa½ na hoti ±patt±dhikaraºa½, na hoti kicc±dhikaraºa½, na hoti viv±d±dhikaraºa½; api ca, anuv±d±dhikaraºapaccay± hoti ±patt±dhikaraºa½, hoti kicc±dhikaraºa½, hoti viv±d±dhikaraºa½. Yath± katha½ viya? Idha bhikkh³ bhikkhu½ anuvadanti s²lavipattiy± v± ±c±ravipattiy± v± diµµhivipattiy± v± ±j²vavipattiy± v±. Yo tattha anuv±do anuvadan± anullapan± anubhaºan± anusampavaªkat± abbhussahanat± anubalappad±na½, ida½ vuccati anuv±d±dhikaraºa½. Anuv±d±dhikaraºe saªgho vivadati, viv±d±dhikaraºa½. Vivadam±no anuvadati, anuv±d±dhikaraºa½. Anuvadam±no ±patti½ ±pajjati, ±patt±dhikaraºa½. T±ya ±pattiy± saªgho kamma½ karoti, kicc±dhikaraºa½. Eva½ anuv±d±dhikaraºapaccay± hoti ±patt±dhikaraºa½, hoti kicc±dhikaraºa½, hoti viv±d±dhikaraºa½.
¾patt±dhikaraºa½ hoti kicc±dhikaraºa½, hoti viv±d±dhikaraºa½, hoti anuv±d±dhikaraºa½. ¾patt±dhikaraºa½ na hoti kicc±dhikaraºa½, na hoti viv±d±dhikaraºa½, na hoti anuv±d±dhikaraºa½; api ca, ±patt±dhikaraºapaccay± hoti kicc±dhikaraºa½, hoti viv±d±dhikaraºa½, hoti anuv±d±dhikaraºa½. Yath± katha½ viya? [C³¼ava. 215; pari. 348] pañcapi ±pattikkhandh± ±patt±dhikaraºa½, sattapi ±pattikkhandh± ±patt±dhikaraºa½, ida½ vuccati ±patt±dhikaraºa½. ¾patt±dhikaraºe saªgho vivadati viv±d±dhikaraºa½. Vivadam±no anuvadati anuv±d±dhikaraºa½. Anuvadam±no ±patti½ ±pajjati ±patt±dhikaraºa½. T±ya ±pattiy± saªgho kamma½ karoti kicc±dhikaraºa½. Eva½ ±patt±dhikaraºapaccay± hoti kicc±dhikaraºa½, hoti viv±d±dhikaraºa½, hoti anuv±d±dhikaraºa½.
Kicc±dhikaraºa½ hoti viv±d±dhikaraºa½, hoti anuv±d±dhikaraºa½, hoti ±patt±dhikaraºa½. Kicc±dhikaraºa½ na hoti viv±d±dhikaraºa½, na hoti anuv±d±dhikaraºa½, na hoti ±patt±dhikaraºa½; api ca, kicc±dhikaraºapaccay± hoti viv±d±dhikaraºa½, hoti anuv±d±dhikaraºa½, hoti ±patt±dhikaraºa½. Yath± katha½ viya? Y± saªghassa kiccayat± karaº²yat± apalokanakamma½ ñattikamma½ ñattidutiyakamma½ ñatticatutthakamma½, ida½ vuccati kicc±dhikaraºa½. Kicc±dhikaraºe saªgho vivadati viv±d±dhikaraºa½. Vivadam±no anuvadati anuv±d±dhikaraºa½. Anuvadam±no ±patti½ ±pajjati ±patt±dhikaraºa½. T±ya ±pattiy± saªgho kamma½ karoti kicc±dhikaraºa½. Eva½ kicc±dhikaraºapaccay± hoti viv±d±dhikaraºa½, hoti anuv±d±dhikaraºa½, hoti ±patt±dhikaraºa½.