Uposath±dipucch±vissajjan±

¾dimajjhantapucchana½

332. Uposathakammassa ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Pav±raº±kammassa ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Tajjan²yakammassa ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Niyassakammassa…pe… pabb±jan²yakammassa…pe… paµis±raº²yakammassa…pe… ukkhepan²yakammassa…pe… pariv±sad±nassa…pe… m³l±yapaµikassan±ya…pe… m±nattad±nassa…pe… abbh±nassa…pe… upasampad±kammassa ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Tajjan²yakammassa paµippassaddhiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Niyassakammassa paµippassaddhiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Pabb±jan²yakammassa paµippassaddhiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Paµis±raº²yakammassa paµippassaddhiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Ukkhepan²yakammassa paµippassaddhiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Sativinayassa ko ±di, ki½ majje, ki½ pariyos±na½? Am³¼havinayassa ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Tassap±piyasik±ya ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Tiºavatth±rakassa ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Bhikkhunov±dakasammutiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Tic²varena avippav±sasammutiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Santhatasammutiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? R³piyacha¹¹akasammutiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? S±µiyagg±h±pakasammutiyo ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Pattagg±h±pakasammutiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Daº¹asammutiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Sikk±sammutiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Daº¹asikk±sammutiy± ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½?