9. Samath± samathassa s±dh±raºav±ro

299. Samath± samathassa s±dh±raº±, samath± samathassa as±dh±raº±. Siy± samath± samathassa s±dh±raº±, siy± samath± samathassa as±dh±raº±.
Katha½ siy± samath± samathassa s±dh±raº±? Katha½ siy± samath± samathassa as±dh±raº±? Yebhuyyasik± sammukh±vinayassa s±dh±raº±, sativinayassa am³¼havinayassa paµiññ±takaraºassa tassap±piyasik±ya tiºavatth±rakassa as±dh±raº±.
Sativinayo sammukh±vinayassa s±dh±raºo, am³¼havinayassa paµiññ±takaraºassa tassap±piyasik±ya tiºavatth±rakassa yebhuyyasik±ya as±dh±raºo.
Am³¼havinayo sammukh±vinayassa s±dh±raºo, paµiññ±takaraºassa tassap±piyasik±ya tiºavatth±rakassa yebhuyyasik±ya sativinayassa as±dh±raºo.
Paµiññ±takaraºa½ sammukh±vinayassa s±dh±raºa½, tassap±piyasik±ya tiºavatth±rakassa yebhuyyasik±ya sativinayassa am³¼havinayassa as±dh±raºa½.
Tassap±piyasik± sammukh±vinayassa s±dh±raº±, tiºavatth±rakassa yebhuyyasik±ya sativinayassa am³¼havinayassa paµiññ±takaraºassa as±dh±raº±.
Tiºavatth±rako sammukh±vinayassa s±dh±raºo, yebhuyyasik±ya sativinayassa am³¼havinayassa paµiññ±takaraºassa tassap±piyasik±ya as±dh±raºo Eva½ siy± samath± samathassa s±dh±raº±; eva½ siy± samath± samathassa as±dh±raº±.

Samath± samathassa s±dh±raºav±ro niµµhito navamo.