8. Tabbh±giyav±ro

298. Kati samath± viv±d±dhikaraºassa tabbh±giy±? Kati samath± viv±d±dhikaraºassa aññabh±giy±? Kati samath± anuv±d±dhikaraºassa tabbh±giy±? Kati samath± anuv±d±dhikaraºassa aññabh±giy±? Kati samath± ±patt±dhikaraºassa tabbh±giy±? Kati samath± ±patt±dhikaraºassa aññabh±giy±? Kati samath± kicc±dhikaraºassa tabbh±giy±? Kati samath± kicc±dhikaraºassa aññabh±giy±?
Dve samath± viv±d±dhikaraºassa tabbh±giy±– sammukh±vinayo, yebhuyyasik±. Pañca samath± viv±d±dhikaraºassa aññabh±giy±– sativinayo, am³¼havinayo, paµiññ±takaraºa½, tassap±piyasik±, tiºavatth±rako.
Catt±ro samath± anuv±d±dhikaraºassa tabbh±giy±– sammukh±vinayo, sativinayo, am³¼havinayo, tassap±piyasik±. Tayo samath± anuv±d±dhikaraºassa aññabh±giy±– yebhuyyasik±, paµiññ±takaraºa½, tiºavatth±rako.
Tayo samath± ±patt±dhikaraºassa tabbh±giy±– sammukh±vinayo, paµiññ±takaraºa½, tiºavatth±rako. Catt±ro samath± ±patt±dhikaraºassa aññabh±giy±– yebhuyyasik±, sativinayo, am³¼havinayo, tassap±piyasik±.
Eko samatho kicc±dhikaraºassa tabbh±giyo– sammukh±vinayo. Cha samath± kicc±dhikaraºassa aññabh±giy±– yebhuyyasik±, sativinayo, am³¼havinayo, paµiññ±takaraºa½, tassap±piyasik±, tiºavatth±rako.

Tabbh±giyav±ro niµµhito aµµhamo.