7. S±dh±raºav±ro

297. Kati samath± viv±d±dhikaraºassa s±dh±raº±? Kati samath± viv±d±dhikaraºassa as±dh±raº±? Kati samath± anuv±d±dhikaraºassa s±dh±raº±? Kati samath± anuv±d±dhikaraºassa as±dh±raº±? Kati samath± ±patt±dhikaraºassa s±dh±raº±? Kati samath± ±patt±dhikaraºassa as±dh±raº±? Kati samath± kicc±dhikaraºassa s±dh±raº±? Kati samath± kicc±dhikaraºassa as±dh±raº±?
Dve samath± viv±d±dhikaraºassa s±dh±raº±– sammukh±vinayo, yebhuyyasik±. Pañca samath± viv±d±dhikaraºassa as±dh±raº±– sativinayo, am³¼havinayo, paµiññ±takaraºa½, tassap±piyasik±, tiºavatth±rako.
Catt±ro samath± anuv±d±dhikaraºassa s±dh±raº±– sammukh±vinayo; sativinayo, am³¼havinayo, tassap±piyasik±. Tayo samath± anuv±d±dhikaraºassa as±dh±raº±– yebhuyyasik±, paµiññ±takaraºa½, tiºavatth±rako.
Tayo samath± ±patt±dhikaraºassa s±dh±raº±– sammukh±vinayo, paµiññ±takaraºa½, tiºavatth±rako. Catt±ro samath± ±patt±dhikaraºassa as±dh±raº±– yebhuyyasik±, sativinayo, am³¼havinayo, tassap±piyasik±
Eko samatho kicc±dhikaraºassa s±dh±raºo– sammukh±vinayo. Cha samath± kicc±dhikaraºassa as±dh±raº±– yebhuyyasik±, sativinayo, am³¼havinayo, paµiññ±takaraºa½, tassap±piyasik±, tiºavatth±rako.

S±dh±raºav±ro niµµhito sattamo.