“Puna capara½, bhikkhave, bhikkhu makkh² hoti pa¼±s²…pe… issuk² hoti macchar², saµho hoti m±y±v², p±piccho hoti micch±diµµh², sandiµµhipar±m±s² hoti ±dh±nagg±h² duppaµinissagg². Yo so, bhikkhave, bhikkhu sandiµµhipar±m±s² hoti ±dh±nagg±h² duppaµinissagg², so sattharipi ag±ravo viharati appatisso, dhammepi ag±ravo viharati appatisso, saªghepi ag±ravo viharati appatisso, sikkh±yapi na parip³rak±r² hoti. Yo so, bhikkhave, bhikkhu sattharipi ag±ravo viharati appatisso dhammepi…pe… saªghepi…pe… sikkh±yapi na parip³rak±r², so saªghe anuv±da½ janeti. Yo hoti anuv±do bahujan±hit±ya bahujan±sukh±ya bahuno janassa anatth±ya ahit±ya dukkh±ya devamanuss±na½. Evar³pañce tumhe, bhikkhave, anuv±dam³la½ ajjhatta½ v± bahiddh± v± samanupasseyy±tha, tatra tumhe, bhikkhave, tasseva p±pakassa anuv±dam³lassa pah±n±ya v±yameyy±tha. Evar³pañce tumhe, bhikkhave, anuv±dam³la½ ajjhatta½ v± bahiddh± v± na samanupasseyy±tha, tatra tumhe, bhikkhave, tasseva p±pakassa anuv±dam³lassa ±yatti½ anavassav±ya paµipajjeyy±tha. Evametassa p±pakassa anuv±dam³lassa pah±na½ hoti. Evametassa p±pakassa anuv±dam³lassa ±yati½ anavassavo hoti. Im±ni cha anuv±dam³l±ni anuv±d±dhikaraºassa m³la½.
“Katam±ni t²ºi akusalam³l±ni anuv±d±dhikaraºassa m³la½? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ bhikkhu½ luddhacitt± anuvadanti, duµµhacitt± anuvadanti, m³¼hacitt± anuvadanti– s²lavipattiy± v±, ±c±ravipattiy± v±, diµµhivipattiy± v±, ±j²vavipattiy± v±. Im±ni t²ºi akusalam³l±ni anuv±d±dhikaraºassa m³la½.
“Katam±ni t²ºi kusalam³l±ni anuv±d±dhikaraºassa m³la½? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ bhikkhu½ aluddhacitt± anuvadanti, aduµµhacitt± anuvadanti, am³¼hacitt± anuvadanti– s²lavipattiy± v±, ±caravipattiy± v±, diµµhivipattiy± v±, ±j²vavipattiy± v±. Im±ni t²ºi kusalam³l±ni anuv±d±dhikaraºassa m³la½.
“Katamo k±yo [katamo ca k±yo (sy±. ka½.)] anuv±d±dhikaraºassa m³la½? Idhekacco dubbaººo hoti, duddassiko, okoµimako, bahv±b±dho, k±ºo v±, kuº² v±, khañjo v±, pakkhahato v±, yena na½ anuvadanti. Aya½ k±yo anuv±d±dhikaraºassa m³la½.
“Katam± v±c± anuv±d±dhikaraºassa m³la½? Idhekacco dubbaco hoti, mammano, e¼agalav±co, y±ya na½ anuvadanti. Aya½ v±c± anuv±d±dhikaraºassa m³la½.
218. “¾patt±dhikaraºassa ki½ m³la½? Cha ±pattisamuµµh±n± ±patt±dhikaraºassa m³la½. Atth±patti k±yato samuµµh±ti, na v±cato, na cittato. Atth±patti v±cato samuµµh±ti, na k±yato, na cittato. Atth±patti k±yato ca v±cato ca samuµµh±ti, na cittato. Atth±patti k±yato ca cittato ca samuµµh±ti, na v±cato. Atth±patti v±cato ca cittato ca samuµµh±ti, na k±yato. Atth±patti k±yato ca v±cato ca cittato ca samuµµh±ti. Ime cha ±pattisamuµµh±n± ±patt±dhikaraºassa m³la½.
219. “Kicc±dhikaraºassa ki½ m³la½? Kicc±dhikaraºassa eka½ m³la½– saªgho.
220. “Viv±d±dhikaraºa½ kusala½, akusala½, aby±kata½. Viv±d±dhikaraºa½ siy± kusala½, siy± akusala½, siy± aby±kata½. Tattha katama½ viv±d±dhikaraºa½ kusala½? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ kusalacitt± vivadanti– dhammoti v± adhammoti v±…pe… duµµhull± ±patt²ti v± aduµµhull± ±patt²ti v±. Ya½ tattha bhaº¹ana½ kalaho viggaho viv±do n±n±v±do aññath±v±do vipaccat±ya voh±ro medhaga½– ida½ vuccati viv±d±dhikaraºa½ kusala½.
“Tattha katama½ viv±d±dhikaraºa½ akusala½? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ akusalacitt± vivadanti– dhammoti v± adhammoti v±…pe… duµµhull± ±patt²ti v± aduµµhull± ±patt²ti v±. Ya½ tattha bhaº¹ana½ kalaho viggaho viv±do n±n±v±do aññath±v±do vipaccat±ya voh±ro medhaga½– ida½ vuccati viv±d±dhikaraºa½ akusala½.
“Tattha katama½ viv±d±dhikaraºa½ aby±kata½? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ aby±katacitt± vivadanti– dhammoti v± adhammoti v±…pe… duµµhull± ±patt²ti v± aduµµhull± ±patt²ti v±. Ya½ tattha bhaº¹ana½ kalaho viggaho viv±do n±n±v±do aññath±v±do vipaccat±ya voh±ro medhaga½– ida½ vuccati viv±d±dhikaraºa½ aby±kata½.
221. “Anuv±d±dhikaraºa½ kusala½, akusala½, aby±kata½. Anuv±d±dhikaraºa½ siy± kusala½, siy± akusala½, siy± aby±kata½. Tattha katama½ anuv±d±dhikaraºa½ kusala½? Idha, bhikkhave, bhikkh³ bhikkhu½ kusalacitt± anuvadanti– s²lavipattiy± v±, ±c±ravipattiy± v±, diµµhivipattiy± v±, ±j²vavipattiy± v±. Yo tattha anuv±do anuvadan± anullapan± anubhaºan± anusampavaªkat± abbhussahanat± anubalappad±na½– ida½ vuccati anuv±d±dhikaraºa½ kusala½.
“Tattha katama½ anuv±d±dhikaraºa½ akusala½? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ bhikkhu½ akusalacitt± anuvadanti– s²lavipattiy± v±, ±c±ravipattiy± v±, diµµhivipattiy± v±, ±j²vavipattiy± v±. Yo tattha anuv±do anuvadan± anullapan± anubhaºan± anusampavaªkat± abbhussahanat± anubalappad±na½– ida½ vuccati anuv±d±dhikaraºa½ akusala½.
“Tattha katama½ anuv±d±dhikaraºa½ aby±kata½? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ bhikkhu½ aby±katacitt± anuvadanti– s²lavipattiy± v±, ±c±ravipattiy± v±, diµµhivipattiy± v±, ±j²vavipattiy± v±. Yo tattha anuv±do anuvadan± anullapan± anubhaºan± anusampavaªkat± abbhussahanat± anubalappad±na½– ida½ vuccati anuv±d±dhikaraºa½ aby±kata½.
222. “¾patt±dhikaraºa½ kusala½ [ida½ pada½ kesuci natthi], akusala½, aby±kata½? ¾patt±dhikaraºa½ siy± akusala½, siy± aby±kata½; natthi ±patt±dhikaraºa½ kusala½. Tattha katama½ ±patt±dhikaraºa½ akusala½? Ya½ j±nanto sañj±nanto cecca abhivitaritv± v²tikkamo– ida½ vuccati ±patt±dhikaraºa½ akusala½.
“Tattha katama½ ±patt±dhikaraºa½ aby±kata½? Ya½ aj±nanto asañj±nanto acecca anabhivitaritv± v²tikkamo– ida½ vuccati ±patt±dhikaraºa½ aby±kata½.
223. “Kicc±dhikaraºa½ kusala½, akusala½, aby±kata½? Kicc±dhikaraºa½ siy± kusala½, siy± akusala½, siy± aby±kata½. Tattha katama½ kicc±dhikaraºa½ kusala½? Ya½ saªgho kusalacitto kamma½ karoti– apalokanakamma½, ñattikamma½, ñattidutiyakamma½, ñatticatutthakamma½– ida½ vuccati kicc±dhikaraºa½ kusala½.
“Tattha katama½ kicc±dhikaraºa½ akusala½? Ya½ saªgho akusalacitto kamma½ karoti– apalokanakamma½, ñattikamma½, ñattidutiyakamma½, ñatticatutthakamma½– ida½ vuccati kicc±dhikaraºa½ akusala½.
“Tattha katama½ kicc±dhikaraºa½ aby±kata½? Ya½ saªgho aby±katacitto kamma½ karoti– apalokanakamma½, ñattikamma½, ñattidutiyakamma½, ñatticatutthakamma½– ida½ vuccati kicc±dhikaraºa½ aby±kata½.
224. [Pari. 355] “viv±do viv±d±dhikaraºa½, viv±do no adhikaraºa½, adhikaraºa½ no viv±do, adhikaraºañceva viv±do ca. Siy± viv±do viv±d±dhikaraºa½, siy± viv±do no adhikaraºa½, siy± adhikaraºa½ no viv±do, siy± adhikaraºañceva viv±do ca.
“Tattha katamo viv±do viv±d±dhikaraºa½? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ vivadanti– dhammoti v± adhammoti v±…pe… duµµhull± ±patt²ti v± aduµµhull± ±patt²ti v±. Ya½ tattha bhaº¹ana½ kalaho viggaho viv±do n±n±v±do aññath±v±do vipaccat±ya voh±ro medhaga½– aya½ viv±do viv±d±dhikaraºa½.
“Tattha katamo viv±do no adhikaraºa½? M±t±pi puttena vivadati, puttopi m±tar± vivadati, pit±pi puttena vivadati, puttopi pitar± vivadati, bh±t±pi bh±tar± vivadati, bh±t±pi bhaginiy± vivadati, bhagin²pi bh±tar± vivadati, sah±yopi sah±yena vivadati– aya½ viv±do no adhikaraºa½.
“Tattha katama½ adhikaraºa½ no viv±do? Anuv±d±dhikaraºa½, ±patt±dhikaraºa½, kicc±dhikaraºa½– ida½ adhikaraºa½ no viv±do.
“Tattha katama½ adhikaraºañceva viv±do ca? Viv±d±dhikaraºa½ adhikaraºañceva viv±do ca.
225. [Pari. 356] “anuv±do anuv±d±dhikaraºa½, anuv±do no adhikaraºa½, adhikaraºa½ no anuv±do, adhikaraºañceva anuv±do ca. Siy± anuv±do anuv±d±dhikaraºa½, siy± anuv±do no adhikaraºa½, siy± adhikaraºa½ no anuv±do, siy± adhikaraºañceva anuv±do ca.
“Tattha katamo anuv±do anuv±d±dhikaraºa½? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ bhikkhu½ anuvadanti– s²lavipattiy± v±, ±c±ravipattiy± v± diµµhivipattiy± v±, ±j²vavipattiy± v±. Yo tattha anuv±do anuvadan± anullapan± anubhaºan± anusampavaªkat± abbhussahanat± anubalappad±na½– aya½ anuv±do anuv±d±dhikaraºa½.
“Tattha katamo anuv±do no adhikaraºa½? M±t±pi putta½ anuvadati, puttopi m±tara½ anuvadati, pit±pi putta½ anuvadati, puttopi pitara½ anuvadati, bh±t±pi bh±tara½ anuvadati, bh±t±pi bhagini½ anuvadati, bhagin²pi bh±tara½ anuvadati, sah±yopi sah±ya½ anuvadati– aya½ anuv±do no adhikaraºa½.
“Tattha katama½ adhikaraºa½ no anuv±do? ¾patt±dhikaraºa½, kicc±dhikaraºa½, viv±d±dhikaraºa½– ida½ adhikaraºa½ no anuv±do.
“Tattha katama½ adhikaraºañceva anuv±do ca? Anuv±d±dhikaraºa½ adhikaraºañceva anuv±do ca.
226. [Pari. 357] “±patti ±patt±dhikaraºa½, ±patti no adhikaraºa½, adhikaraºa½ no ±patti, adhikaraºañceva ±patti ca. Siy± ±patti ±patt±dhikaraºa½, siy± ±patti no adhikaraºa½, siy± adhikaraºa½ no ±patti, siy± adhikaraºañceva ±patti ca. “Tattha katama½ ±patti ±patt±dhikaraºa½? Pañcapi ±pattikkhandh± ±patt±dhikaraºa½, sattapi ±pattikkhandh± ±patt±dhikaraºa½– aya½ ±patti ±patt±dhikaraºa½.
“Tattha katama½ ±patti no adhikaraºa½? Sot±patti sam±patti– aya½ ±patti no adhikaraºa½
“Tattha katama½ adhikaraºa½ no ±patti? Kicc±dhikaraºa½, viv±d±dhikaraºa½, anuv±d±dhikaraºa½– ida½ adhikaraºa½ no ±patti.
“Tattha katama½ adhikaraºañceva ±patti ca? ¾patt±dhikaraºa½ adhikaraºañceva ±patti ca.
227. [Pari. 358] “kicca½ kicc±dhikaraºa½, kicca½ no adhikaraºa½, adhikaraºa½ no kicca½, adhikaraºañceva kiccañca. Siy± kicca½ kicc±dhikaraºa½, siy± kicca½ no adhikaraºa½, siy± adhikaraºa½ no kicca½, siy± adhikaraºañceva kiccañca.
“Tattha katama½ kicca½ kicc±dhikaraºa½? Y± saªghassa kiccayat±, karaº²yat±, apalokanakamma½, ñattikamma½, ñattidutiyakamma½, ñatticatutthakamma½– ida½ kicca½ kicc±dhikaraºa½.
“Tattha katama½ kicca½ no adhikaraºa½? ¾cariyakicca½, upajjh±yakicca½, sam±nupajjh±yakicca½, sam±n±cariyakicca½– ida½ kicca½ no adhikaraºa½.
“Tattha katama½ adhikaraºa½ no kicca½? Viv±d±dhikaraºa½, anuv±d±dhikaraºa½, ±patt±dhikaraºa½– ida½ adhikaraºa½ no kicca½.
“Tattha katama½ adhikaraºañceva kiccañca? Kicc±dhikaraºa½ adhikaraºañceva kiccañca.

9. Adhikaraºav³pasamanasamatho

Sammukh±vinayo

228. [Pari. 292-293, 307 ±dayo] “viv±d±dhikaraºa½ katihi samathehi sammati? Viv±d±dhikaraºa½ dv²hi samathehi sammati– sammukh±vinayena ca, yebhuyyasik±ya ca. Siy± viv±d±dhikaraºa½ eka½ samatha½ an±gamma yebhuyyasika½, ekena samathena sameyya– sammukh±vinayen±ti? Siy±tissa vacan²ya½. Yath± katha½ viya? Idha pana, bhikkhave, bhikkh³ vivadanti– dhammoti v± adhammoti v±, vinayoti v± avinayoti v±, bh±sita½ lapita½ tath±gaten±ti v± abh±sita½ alapita½ tath±gaten±ti v±, ±ciººa½ tath±gaten±ti v± an±ciººa½ tath±gaten±ti v±, paññatta½ tath±gaten±ti v± apaññatta½ tath±gaten±ti v±, ±patt²ti v± an±patt²ti v±, lahuk± ±patt²ti v± garuk± ±patt²ti v±, s±vases± ±patt²ti v± anavases± ±patt²ti v±, duµµhull± ±patt²ti v± aduµµhull± ±patt²ti v±.