144. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati dvem±sappaµicchann±yo; ek± ±patti j±nappaµicchann±, ek± ±patti aj±nappaµicchann±. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ deti. Tassa parivasantassa añño bhikkhu ±gacchati bahussuto ±gat±gamo dhammadharo vinayadharo m±tik±dharo paº¹ito viyatto medh±v² lajj² kukkuccako sikkh±k±mo. So eva½ vadeti– ‘ki½ aya½, ±vuso, bhikkhu ±panno? Kiss±ya½ bhikkhu parivasat²’ti? Te eva½ vadenti– ‘aya½, ±vuso, bhikkhu dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji dvem±sappaµicchann±yo; ek± ±patti j±nappaµicchann±, ek± ±patti aj±nappaµicchann±. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ ad±si. T±yo aya½, ±vuso, bhikkhu ±panno, t±s±ya½ bhikkhu parivasat²’ti. So eva½ vadeti– ‘y±ya½, ±vuso ±patti j±nappaµicchann±, dhammika½ tass± ±pattiy± pariv±sad±na½; dhammatt± ruhati. Y± ca khv±ya½, ±vuso, ±patti aj±nappaµicchann±, adhammika½ tass± ±pattiy± pariv±sad±na½; adhammatt± na ruhati. Ekiss±, ±vuso, ±pattiy± bhikkhu m±natt±raho”’ti.
145. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati dvem±sappaµicchann±yo; ek± ±patti saram±nappaµicchann±, ek± ±patti assaram±nappaµicchann±. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ deti. Tassa parivasantassa añño bhikkhu ±gacchati bahussuto ±gat±gamo dhammadharo vinayadharo m±tik±dharo paº¹ito viyatto medh±v² lajj² kukkuccako sikkh±k±mo. So eva½ vadeti– ‘ki aya½, ±vuso, bhikkhu ±panno? Kiss±ya½ bhikkhu parivasat²’ti? Te eva½ vadenti– ‘aya½, ±vuso, bhikkhu dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji dvem±sappaµicchann±yo; ek± ±patti saram±nappaµicchann±, ek± ±patti assaram±nappaµicchann±. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ y±ci. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ ad±si. T±yo aya½, ±vuso, bhikkhu ±panno; t±s±ya½ bhikkhu parivasat²’ti. So eva½ vadeti– ‘y±ya½, ±vuso ±patti saram±nappaµicchann± dhammika½ tass± ±pattiy± pariv±sad±na½; dhammatt± ruhati. Y± ca khv±ya½, ±vuso, ±patti assaram±nappaµicchann±, adhammika½ tass± ±pattiy± pariv±sad±na½; adhammatt± na ruhati. Ekiss±, ±vuso, ±pattiy± bhikkhu m±natt±raho”’ti.
146. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajjati dvem±sappaµicchann±yo; ek± ±patti nibbematikappaµicchann±, ek± ±patti vematikappaµicchann±. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ y±cati. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ deti. Tassa parivasantassa añño bhikkhu ±gacchati bahussuto ±gat±gamo dhammadharo vinayadharo m±tik±dharo paº¹ito viyatto medh±v² lajj² kukkuccako sikkh±k±mo. So eva½ vadeti– ‘ki½ aya½, ±vuso, bhikkhu ±panno? Kiss±ya½ bhikkhu parivasat²’ti? Te eva½ vadenti– ‘aya½, ±vuso, bhikkhu dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji dvem±sappaµicchann±yo; ek± ±patti nibbematikappaµicchann±, ek± ±patti vematikappaµicchann±. So saªgha½ t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ y±ci. Tassa saªgho t±sa½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ dvem±sapariv±sa½ ad±si. T±yo aya½, ±vuso, bhikkhu ±panno; t±s±ya½ bhikkhu parivasat²’ti. So eva½ vadeti– ‘y±ya½ ±vuso, ±patti nibbematikappaµicchann±, dhammika½ tass± ±pattiy± pariv±sad±na½; dhammatt± ruhati. Y± ca khv±ya½, ±vuso, ±patti vematikappaµicchann± adhammika½ tass± ±pattiy± pariv±sad±na½; adhammatt± na ruhati. Ekiss±, ±vuso, ±pattiy± bhikkhu m±natt±raho”ti.
147. Tena kho pana samayena aññattaro bhikkhu dve saªgh±dises± ±pattiyo ±panno hoti dvem±sappaµicchann±yo. Tassa etadahosi– “aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan”ti. So saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci. Tassa saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa parivasantassa lajj²dhammo okkami– “aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Tassa me etadahosi– ‘aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan’ti. Soha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa me parivasantassa lajj²dhammo okkami. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ [itarampi m±sapariv±sa½ (sy±. ka. evamuparipi)] y±ceyyan”ti.
So bhikkh³na½ ±rocesi– “aha½ kho, ±vuso, dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Tassa me etadahosi– ‘aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan’ti. Soha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa me parivasantassa lajj²dhammo okkami– aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Tassa me etadahosi– ‘aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan’ti. Soha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa me parivasantassa lajj²dhammo okkami. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ y±ceyyan’ti. Katha½ nu kho may± paµipajjitabban”ti? Bhagavato etamattha½ ±rocesu½. “Tena hi, bhikkhave, saªgho tassa bhikkhuno dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ detu. Evañca pana, bhikkhave, d±tabbo–
“Tena, bhikkhave, bhikkhun± saªgha½ upasaªkamitv±…pe… evamassa vacan²yo– aha½, bhante, dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo Tassa me etadahosi– ‘aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan’ti. Soha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa me parivasantassa lajj²dhammo okkami– aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Tassa me etadahosi– ‘aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan’ti. Soha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa me parivasantassa lajj²dhammo okkami. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ y±ceyyanti. Soha½, bhante, saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ y±c±m²ti. Dutiyampi y±citabbo. Tatiyampi y±citabbo. Byattena bhikkhun± paµibalena saªgho ñ±petabbo–
148. “Suº±tu me, bhante, saªgho. Aya½ itthann±mo bhikkhu dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji dvem±sappaµicchann±yo. Tassa etadahosi– ‘aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan’ti. So saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci. Tassa saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa parivasantassa lajj²dhammo okkami– aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Tassa me etadahosi– ‘aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan’ti. Soha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa me parivasantassa lajj²dhammo okkami. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ y±ceyyanti. So saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ y±cati. Yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±massa bhikkhuno dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ dadeyya. Es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho. Aya½ itthann±mo bhikkhu dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji dvem±sappaµicchann±yo. Tassa etadahosi– ‘aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan’ti. So saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci. Tassa saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa parivasantassa lajj²dhammo okkami– aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Tassa me etadahosi– ‘aha½ kho dve saªgh±dises± ±pattiyo ±pajji½ dvem±sappaµicchann±yo. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ceyyan’ti. Soha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ y±ci½. Tassa me saªgho dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ ekam±sapariv±sa½ ad±si. Tassa me parivasantassa lajj²dhammo okkami. Ya½n³n±ha½ saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ y±ceyyan’ti. So saªgha½ dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ y±cati. Saªgho itthann±massa bhikkhuno dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sa½ deti. Yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno dvinna½ ±patt²na½ dvem±sappaµicchann±na½ itarampi m±sa½ pariv±sassa [itarampi m±sapariv±sassa (ka.), itarassapi m±sapariv±sassa (sy±.)] d±na½, so tuºhassa; yassa nakkhamati, so bh±seyya.