99. Bhedapurekkh±rapannarasaka½

176. Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddissam±ne p±timokkhe, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar±. Tehi bhikkhave, bhikkh³hi puna p±timokkha½ uddisitabba½. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddissam±ne p±timokkhe, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, avasesa½ sotabba½. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddissam±ne p±timokkhe, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, avasesa½ sotabba½. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar±. Tehi, bhikkhave, bhikkh³hi puna p±timokkha½ uddisitabba½. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, tesa½ santike p±risuddhi ±rocetabb±. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, tesa½ santike p±risuddhi ±rocetabb±. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe, avuµµhit±ya paris±ya, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar±. Tehi, bhikkhave, bhikkh³hi puna p±timokkha½ uddisitabba½. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe, avuµµhit±ya paris±ya, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, tesa½ santike p±risuddhi ±rocetabb±. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe, avuµµhit±ya paris±ya, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, tesa½ santike p±risuddhi ±rocetabb±. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe, ekacc±ya vuµµhit±ya paris±ya, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar±. Tehi, bhikkhave, bhikkh³hi puna p±timokkha½ uddisitabba½. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe, ekacc±ya vuµµhit±ya paris±ya, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, tesa½ santike p±risuddhi ±rocetabb±. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe, ekacc±ya vuµµhit±ya paris±ya, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, tesa½ santike p±risuddhi ±rocetabb±. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe, sabb±ya vuµµhit±ya paris±ya, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar±. Tehi, bhikkhave, bhikkh³hi puna p±timokkha½ uddisitabba½. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe, sabb±ya vuµµhit±ya paris±ya, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, tesa½ santike p±risuddhi ±rocetabb±. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, ańńatarasmi½ ±v±se tadahuposathe sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti catt±ro v± atirek± v±. Te j±nanti “atthańńe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± uposatha½ karonti, p±timokkha½ uddisanti. Tehi uddiµµhamatte p±timokkhe, sabb±ya vuµµhit±ya paris±ya, athańńe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Uddiµµha½ su-uddiµµha½, tesa½ santike p±risuddhi ±rocetabb±. Uddesak±na½ ±patti thullaccayassa.

Bhedapurekkh±rapannarasaka½ niµµhita½.

Pańcav²satik± niµµhit±.