276. Aµµh±rasavatthukath±

468. Atha kho kosambak± bhikkh³ sen±sana½ sa½s±metv± pattac²varam±d±ya yena s±vatthi tenupasaªkami½su. Assosi kho ±yasm± s±riputto– “te kira kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchant²”ti. Atha kho ±yasm± s±riputto yena bhagav± tenupasaªkami, upasaªkamitv± bhagavanta½ abhiv±detv± ekamanta½ nis²di. Ekamanta½ nisinno kho ±yasm± s±riputto bhagavanta½ etadavoca– “te kira, bhante, kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchanti. Kath±ha½, bhante, tesu bhikkh³su paµipajj±m²”ti? “Tena hi tva½, s±riputta, yath± dhammo tath± tiµµh±h²”ti. “Kath±ha½, bhante, j±neyya½ dhamma½ v± adhamma½ v±”ti?
Aµµh±rasahi kho, s±riputta, vatth³hi adhammav±d² j±nitabbo. Idha, s±riputta, bhikkhu adhamma½ dhammoti d²peti, dhamma½ adhammoti d²peti; avinaya½ vinayoti d²peti, vinaya½ avinayoti d²peti; abh±sita½ alapita½ tath±gatena bh±sita½ lapita½ tath±gaten±ti d²peti, bh±sita½ lapita½ tath±gatena abh±sita½ alapita½ tath±gaten±ti d²peti; an±ciººa½ tath±gatena ±ciººa½ tath±gaten±ti d²peti, ±ciººa½ tath±gatena an±ciººa½ tath±gaten±ti d²peti; apaññatta½ tath±gatena paññatta½ tath±gaten±ti d²peti, paññatta½ tath±gatena apaññatta½ tath±gaten±ti d²peti; an±patti½ ±patt²ti d²peti, ±patti½ an±patt²ti d²peti; lahuka½ ±patti½ garuk± ±patt²ti d²peti, garuka½ ±patti½ lahuk± ±patt²ti d²peti; s±vasesa½ ±patti½ anavases± ±patt²ti d²peti, anavasesa½ ±patti½ s±vases± ±patt²ti d²peti; duµµhulla½ ±patti½ aduµµhull± ±patt²ti d²peti, aduµµhulla½ ±patti½ duµµhull± ±patt²ti d²peti– imehi kho, s±riputta, aµµh±rasahi vatth³hi adhammav±d² j±nitabbo.
Aµµh±rasahi ca kho, s±riputta, vatth³hi dhammav±d² j±nitabbo. Idha, s±riputta, bhikkhu adhamma½ adhammoti d²peti, dhamma½ dhammoti d²peti; avinaya½ avinayoti d²peti, vinaya½ vinayoti d²peti; abh±sita½ alapita½ tath±gatena abh±sita½ alapita½ tath±gaten±ti d²peti, bh±sita½ lapita½ tath±gatena bh±sita½ lapita½ tath±gaten±ti d²peti; an±ciººa½ tath±gatena an±ciººa½ tath±gaten±ti d²peti, ±ciººa½ tath±gatena ±ciººa½ tath±gaten±ti d²peti; apaññatta½ tath±gatena apaññatta½ tath±gaten±ti d²peti, paññatta½ tath±gatena paññatta½ tath±gaten±ti d²peti an±patti½ an±patt²ti d²peti, ±patti½ ±patt²ti d²peti; lahuka½ ±patti½ lahuk± ±patt²ti d²peti, garuka½ ±patti½ garuk± ±patt²ti d²peti; s±vasesa½ ±patti½ s±vases± ±patt²ti d²peti, anavasesa½ ±patti½ anavases± ±patt²ti d²peti; duµµhulla½ ±patti½ duµµhull± ±patt²ti d²peti, aduµµhulla½ ±patti½ aduµµhull± ±patt²ti d²peti– imehi kho, s±riputta, aµµh±rasahi vatth³hi dhammav±d² j±nitabboti.
469. Assosi kho ±yasm± mah±moggall±no…pe… assosi kho ±yasm± mah±kassapo… assosi kho ±yasm± mah±kacc±no… assosi kho ±yasm± mah±koµµhiko assosi kho ±yasm± mah±kappino… assosi kho ±yasm± mah±cundo… assosi kho ±yasm± anuruddho… assosi kho ±yasm± revato … assosi kho ±yasm± up±li… assosi kho ±yasm± ±nando… assosi kho ±yasm± r±hulo– “te kira kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchant²”ti. Atha kho ±yasm± r±hulo yena bhagav± tenupasaªkami, upasaªkamitv± bhagavanta½ abhiv±detv± ekamanta½ nis²di. Ekamanta½ nisinno kho ±yasm± r±hulo bhagavanta½ etadavoca– “te kira, bhante, kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchanti. Kath±ha½, bhante, tesu bhikkh³su paµipajj±m²”ti? “Tena hi tva½, r±hula, yath± dhammo tath± tiµµh±h²”ti. “Kath±ha½, bhante, j±neyya½ dhamma½ v± adhamma½ v±”ti?
Aµµh±rasahi kho, r±hula, vatth³hi adhammav±d² j±nitabbo. Idha, r±hula, bhikkhu adhamma½ dhammoti d²peti, dhamma½ adhammoti d²peti; avinaya½ vinayoti d²peti, vinaya½ avinayoti d²peti; abh±sita½ alapita½ tath±gatena bh±sita½ lapita½ tath±gaten±ti d²peti, bh±sita½ lapita½ tath±gatena abh±sita½ alapita½ tath±gaten±ti d²peti; an±ciººa½ tath±gatena ±ciººa½ tath±gaten±ti d²peti, ±ciººa½ tath±gatena an±ciººa½ tath±gaten±ti d²peti; apaññatta½ tath±gatena paññatta½ tath±gaten±ti d²peti, paññatta½ tath±gatena apaññatta½ tath±gaten±ti d²peti; an±patti½ ±patt²ti d²peti, ±patti½ an±patt²ti d²peti; lahuka½ ±patti½ garuk± ±patt²ti d²peti, garuka½ ±patti½ lahuk± ±patt²ti d²peti; s±vasesa½ ±patti½ anavases± ±patt²ti d²peti, anavasesa½ ±patti½ s±vases± ±patt²ti d²peti; duµµhulla½ ±patti½ aduµµhull± ±patt²ti d²peti, aduµµhulla½ ±patti½ duµµhull± ±patt²ti d²peti– imehi kho, r±hula, aµµh±rasahi vatth³hi adhammav±d² j±nitabbo.
Aµµh±rasahi ca kho, r±hula, vatth³hi dhammav±d² j±nitabbo. Idha, r±hula, bhikkhu adhamma½ adhammoti d²peti, dhamma½ dhammoti d²peti; avinaya½ avinayoti d²peti, vinaya½ vinayoti d²peti; abh±sita½ alapita½ tath±gatena abh±sita½ alapita½ tath±gaten±ti d²peti, bh±sita½ lapita½ tath±gatena bh±sita½ lapita½ tath±gaten±ti d²peti; an±ciººa½ tath±gatena an±ciººa½ tath±gaten±ti d²peti, ±ciººa½ tath±gatena ±ciººa½ tath±gaten±ti d²peti; apaññatta½ tath±gatena apaññatta½ tath±gaten±ti d²peti, paññatta½ tath±gatena paññatta½ tath±gaten±ti d²peti; an±patti½ an±patt²ti d²peti, ±patti½ ±patt²ti d²peti; lahuka½ ±patti½ lahuk± ±patt²ti d²peti, garuka½ ±patti½ garuk± ±patt²ti d²peti; s±vasesa½ ±patti½ s±vases± ±patt²ti d²peti, anavasesa½ ±patti½ anavases± ±patt²ti d²peti; duµµhulla½ ±patti½ duµµhull± ±patt²ti d²peti, aduµµhulla½ ±patti½ aduµµhull± ±patt²ti d²peti– imehi kho, r±hula, aµµh±rasahi vatth³hi dhammav±d² j±nitabboti.
470. Assosi kho mah±paj±pati [mah±paj±pat² (s². sy±.)] gotam²– “te kira kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchant²”ti. Atha kho mah±paj±pati gotam² yena bhagav± tenupasaªkami, upasaªkamitv± bhagavanta½ abhiv±detv± ekamanta½ aµµh±si. Ekamanta½ µhit± kho mah±paj±pati gotam² bhagavanta½ etadavoca– “te kira, bhante, kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchanti. Kath±ha½, bhante, tesu bhikkh³su paµipajj±m²”ti? “Tena hi tva½, gotami, ubhayattha dhamma½ suºa. Ubhayattha dhamma½ sutv± ye tattha bhikkh³ dhammav±dino tesa½ diµµhiñca khantiñca ruciñca ±d±yañca rocehi. Yañca kiñci bhikkhunisaªghena bhikkhusaªghato pacc±s²sitabba½ sabba½ ta½ dhammav±ditova pacc±s²sitabban”ti.
471. Assosi kho an±thapiº¹iko gahapati– “te kira kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchant²”ti. Atha kho an±thapiº¹iko gahapati yena bhagav± tenupasaªkami, upasaªkamitv± bhagavanta½ abhiv±detv± ekamanta½ nis²di. Ekamanta½ nisinno kho an±thapiº¹iko gahapati bhagavanta½ etadavoca– “te kira, bhante, kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchanti. Kath±ha½, bhante, tesu bhikkh³su paµipajj±m²”ti? “Tena hi tva½, gahapati, ubhayattha d±na½ dehi. Ubhayattha d±na½ datv± ubhayattha dhamma½ suºa. Ubhayattha dhamma½ sutv± ye tattha bhikkh³ dhammav±dino tesa½ diµµhiñca khantiñca ruciñca ±d±yañca roceh²”ti.
472. Assosi kho vis±kh± mig±ram±t±– “te kira kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchant²”ti Atha kho vis±kh± mig±ram±t± yena bhagav± tenupasaªkami, upasaªkamitv± bhagavanta½ abhiv±detv± ekamanta½ nis²di. Ekamanta½ nisinn± kho vis±kh± mig±ram±t± bhagavanta½ etadavoca– “te kira, bhante, kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ ±gacchanti. Kath±ha½, bhante, tesu bhikkh³su paµipajj±m²”ti? “Tena hi tva½, vis±khe, ubhayattha d±na½ dehi. Ubhayattha d±na½ datv± ubhayattha dhamma½ suºa. Ubhayattha dhamma½ sutv± ye tattha bhikkh³ dhammav±dino tesa½ diµµhiñca khantiñca ruciñca ±d±yañca roceh²”ti.
473. Atha kho kosambak± bhikkh³ anupubbena yena s±vatthi tadavasaru½. Atha kho ±yasm± s±riputto yena bhagav± tenupasaªkami, upasaªkamitv± bhagavanta½ abhiv±detv± ekamanta½ nis²di. Ekamanta½ nisinno kho ±yasm± s±riputto bhagavanta½ etadavoca– “te kira, bhante, kosambak± bhikkh³ bhaº¹anak±rak± kalahak±rak± viv±dak±rak± bhassak±rak± saªghe adhikaraºak±rak± s±vatthi½ anuppatt±. Katha½ nu kho, bhante, tesu bhikkh³su sen±sane [sen±sanesu (ka.), sen±sana½ (sy±.)] paµipajjitabban”ti? “Tena hi, s±riputta, vivitta½ sen±sana½ d±tabban”ti. “Sace pana, bhante, vivitta½ na hoti, katha½ paµipajjitabban”ti? “Tena hi, s±riputta, vivitta½ katv±pi d±tabba½, na tvev±ha½, s±riputta, kenaci pariy±yena vu¹¹hatarassa bhikkhuno sen±sana½ paµib±hitabbanti vad±mi. Yo paµib±heyya, ±patti dukkaµass±”ti.
“¾mise pana, bhante, katha½ paµipajjitabban”ti? “¾misa½ kho, s±riputta, sabbesa½ samaka½ bh±jetabban”ti.

Aµµh±rasavatthukath± niµµhit±.