249. Tajjan²yakammapaµippassaddhikath±

418. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati. Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena vagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ adhammena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ adhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammapatir³pakena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena samagg±.
419. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati. Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena samagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ adhammena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammapatir³pakena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammapatir³pakena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena vagg±.
420. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammena vagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammapatir³pakena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammapatir³pakena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ adhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena samagg±.
421. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati. Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena vagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammapatir³pakena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammapatir³pakena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ adhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ adhammena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammena vagg±.
422. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati. Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato samm± vattati, loma½ p±teti, netth±ra½ vattati, tajjan²yassa kammassa paµippassaddhi½ y±cati. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena samagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammapatir³pakena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ adhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– adhammena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ adhammena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “imassa kho, ±vuso, bhikkhuno saªghena tajjan²yakamma½ paµippassaddha½ dhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ paµippassambhem±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ paµippassambhenti– dhammapatir³pakena vagg±.

Tajjan²yakammapaµippassaddhikath± niµµhit±.