212. Pa½suk³lapariyesanakath±

341. Tena kho pana samayena sambahul± bhikkh³ kosalesu janapade addh±namaggappaµipann± honti. Ekacce bhikkh³ sus±na½ okkami½su pa½suk³l±ya, ekacce bhikkh³ n±gamesu½. Ye te bhikkh³ sus±na½ okkami½su pa½suk³l±ya te pa½suk³l±ni labhi½su. Ye te bhikkh³ n±gamesu½ te evam±ha½su– “amh±kampi, ±vuso, bh±ga½ deth±”ti. Te evam±ha½su– “na maya½, ±vuso, tumh±ka½ bh±ga½ dass±ma. Kissa tumhe n±gamitth±”ti? Bhagavato etamattha½ ±rocesu½. Anuj±n±mi, bhikkhave, n±gament±na½ n±k±m± bh±ga½ d±tunti.
Tena kho pana samayena sambahul± bhikkh³ kosalesu janapade addh±namaggappaµipann± honti. Ekacce bhikkh³ sus±na½ okkami½su pa½suk³l±ya, ekacce bhikkh³ ±gamesu½. Ye te bhikkh³ sus±na½ okkami½su pa½suk³l±ya te pa½suk³l±ni labhi½su. Ye te bhikkh³ ±gamesu½ te evam±ha½su– “amh±kampi, ±vuso, bh±ga½ deth±”ti. Te evam±ha½su– “na maya½, ±vuso, tumh±ka½ bh±ga½ dass±ma. Kissa tumhe na okkamitth±”ti? Bhagavato etamattha½ ±rocesu½. Anuj±n±mi, bhikkhave, ±gament±na½ ak±m± bh±ga½ d±tunti.
Tena kho pana samayena sambahul± bhikkh³ kosalesu janapade addh±namaggappaµipann± honti. Ekacce bhikkh³ paµhama½ sus±na½ okkami½su pa½suk³l±ya, ekacce bhikkh³ pacch± okkami½su. Ye te bhikkh³ paµhama½ sus±na½ okkami½su pa½suk³l±ya te pa½suk³l±ni labhi½su. Ye te bhikkh³ pacch± okkami½su te na labhi½su. Te evam±ha½su– “amh±kampi, ±vuso bh±ga½ deth±”ti. Te evam±ha½su– “na maya½, ±vuso, tumh±ka½ bh±ga½ dass±ma. Kissa tumhe pacch± okkamitth±”ti? Bhagavato etamattha½ ±rocesu½. Anuj±n±mi, bhikkhave, pacch± okkant±na½ n±k±m± bh±ga½ d±tunti.
Tena kho pana samayena sambahul± bhikkh³ kosalesu janapade addh±namaggappaµipann± honti. Te sadis± sus±na½ okkami½su pa½suk³l±ya. Ekacce bhikkh³ pa½suk³l±ni labhi½su, ekacce bhikkh³ na labhi½su Ye te bhikkh³ na labhi½su, te evam±ha½su– “amh±kampi, ±vuso, bh±ga½ deth±”ti. Te evam±ha½su– “na maya½, ±vuso, tumh±ka½ bh±ga½ dass±ma. Kissa tumhe na labhitth±”ti? Bhagavato etamattha½ ±rocesu½. Anuj±n±mi, bhikkhave, sadis±na½ okkant±na½ ak±m± bh±ga½ d±tunti.
Tena kho pana samayena sambahul± bhikkh³ kosalesu janapade addh±namaggappaµipann± honti. Te katika½ katv± sus±na½ okkami½su pa½suk³l±ya. Ekacce bhikkh³ pa½suk³l±ni labhi½su, ekacce bhikkh³ na labhi½su. Ye te bhikkh³ na labhi½su te evam±ha½su– “amh±kampi, ±vuso, bh±ga½ deth±”ti. Te evam±ha½su– “na maya½, ±vuso, tumh±ka½ bh±ga½ dass±ma. Kissa tumhe na labhitth±”ti? Bhagavato etamattha½ ±rocesu½. Anuj±n±mi, bhikkhave, katika½ katv± okkant±na½ ak±m± bh±ga½ d±tunti.

Pa½suk³lapariyesanakath± niµµhit±.