5. Kaba¼avaggo

617. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ an±haµe kaba¼e mukhadv±ra½ vivaranti…pe….
“Na an±haµe kaba¼e mukhadv±ra½ vivariss±m²ti sikkh± karaº²y±”ti.
Na an±haµe kaba¼e mukhadv±ra½ vivaritabba½. Yo an±dariya½ paµicca an±haµe kaba¼e mukhadv±ra½ vivarati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca…pe… ±dikammikass±ti.

Paµhamasikkh±pada½ niµµhita½.

618. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ bhuñjam±n± sabba½ hattha½ mukhe pakkhipanti…pe….
“Na bhuñjam±no sabba½ hattha½ mukhe pakkhipiss±m²ti sikkh±karaº²y±”ti.
Na bhuñjam±nena sabbo hattho mukhe pakkhipitabbo. Yo an±dariya½ paµicca bhuñjam±no sabba½ hattha½ mukhe pakkhipati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca…pe… ±dikammikass±ti.

Dutiyasikkh±pada½ niµµhita½.

619. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ sakaba¼ena mukhena by±haranti…pe….
“Na sakaba¼ena mukhena by±hariss±m²ti sikkh± karaº²y±”ti.
Na sakaba¼ena mukhena by±haritabba½. Yo an±dariya½ paµicca sakaba¼ena mukhena by±harati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca…pe… ±dikammikass±ti.

Tatiyasikkh±pada½ niµµhita½.

620. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ piº¹ukkhepaka½ bhuñjanti…pe….
“Na piº¹ukkhepaka½ bhuñjiss±m²ti sikkh± karaº²y±”ti.
Na piº¹ukkhepaka½ bhuñjitabba½. Yo an±dariya½ paµicca piº¹ukkhepaka½ bhuñjati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca, assatiy±, aj±nantassa, gil±nassa, khajjake, phal±phale, ±pad±su, ummattakassa, ±dikammikass±ti.

Catutthasikkh±pada½ niµµhita½.

621. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ kaba¼±vacchedaka½ bhuñjanti…pe….
“Na kaba¼±vacchedaka½ bhuñjiss±m²ti sikkh± karaº²y±”ti.
Na kaba¼±vacchedaka½ bhuñjitabba½. Yo an±dariya½ paµicca kaba¼±vacchedaka½ bhuñjati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca, assatiy±, aj±nantassa, gil±nassa, khajjake phal±phale, uttaribhaªge, ±pad±su, ummattakassa, ±dikammikass±ti.

Pañcamasikkh±pada½ niµµhita½.

622. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ avagaº¹ak±raka½ bhuñjanti…pe….
“Na avagaº¹ak±raka½ bhuñjiss±m²ti sikkh± karaº²y±”ti.
Na avagaº¹ak±raka½ bhuñjitabba½. Yo an±dariya½ paµicca ekato v± ubhato v± gaº¹a½ katv± bhuñjati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca, assatiy±, aj±nantassa, gil±nassa, phal±phale, ±pad±su, ummattakassa, ±dikammikass±ti.

Chaµµhasikkh±pada½ niµµhita½.

623. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ hatthaniddhunaka½ bhuñjanti…pe….
“Na hatthaniddhunaka½ bhuñjiss±m²ti sikkh± karaº²y±”ti.
Na hatthaniddhunaka½ bhuñjitabba½. Yo an±dariya½ paµicca hatthaniddhunaka½ bhuñjati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca, assatiy±, aj±nantassa, gil±nassa, kacavara½ cha¹¹ento hattha½ niddhun±ti, ±pad±su, ummattakassa, ±dikammikass±ti.

Sattamasikkh±pada½ niµµhita½.

624. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ sitth±vak±raka½ bhuñjanti…pe….
“Na sitth±vak±raka½ bhuñjiss±m²ti sikkh± karaº²y±”ti.
Na sitth±vak±raka½ bhuñjitabba½. Yo an±dariya½ paµicca sitth±vak±raka½ bhuñjati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca, assatiy±, aj±nantassa, gil±nassa, kacavara½ cha¹¹ento sittha½ cha¹¹ayati, ±pad±su, ummattakassa, ±dikammikass±ti

Aµµhamasikkh±pada½ niµµhita½.

625. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ jivh±nicch±raka½ bhuñjanti…pe….
“Na jivh±nicch±raka½ bhuñjiss±m²ti sikkh± karaº²y±”ti.
Na jivh±nicch±raka½ bhuñjitabba½. Yo an±dariya½ paµicca jivh±nicch±raka½ bhuñjati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca…pe… ±dikammikass±ti.

Navamasikkh±pada½ niµµhita½.

626. Tena samayena buddho bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tena kho pana samayena chabbaggiy± bhikkh³ capucapuk±raka½ bhuñjanti…pe….
“Na capucapuk±raka½ bhuñjiss±m²ti sikkh± karaº²y±”ti.
Na capucapuk±raka½ bhuñjitabba½. Yo an±dariya½ paµicca capucapuk±raka½ bhuñjati, ±patti dukkaµassa.
An±patti asañcicca…pe… ±dikammikass±ti.

Dasamasikkh±pada½ niµµhita½.

Kaba¼avaggo pañcamo.