Sañcaritta½ sam±pajjeyy±ti itthiy± v± pahito purisassa santike gacchati, purisena v± pahito itthiy± santike gacchati.
Itthiy± v± purisamatinti purisassa mati½ itthiy± ±roceti.
Purisassa v± itthimatinti itthiy± mati½ purisassa ±roceti.
J±yattane v±ti j±y± bhavissasi.
J±rattane v±ti j±r² bhavissasi.
Antamaso taªkhaºik±yap²ti muhuttik± bhavissasi
Saªgh±disesoti…pe… tenapi vuccati saªgh±disesoti.
303. Dasa itthiyo– m±turakkhit± piturakkhit± m±t±piturakkhit± bh±turakkhit± bhaginirakkhit± ñ±tirakkhit± gottarakkhit± dhammarakkhit± s±rakkh± saparidaº¹±.
Dasa bhariy±yo– dhanakk²t± chandav±sin² bhogav±sin² paµav±sin² odapattakin² obhaµacumbaµ± d±s² ca bhariy± ca kammak±r² ca bhariy± ca dhaj±haµ± muhuttik±.
304. M±turakkhit± n±ma m±t± rakkhati gopeti issariya½ k±reti vasa½ vatteti.
Piturakkhit± n±ma pit± rakkhati gopeti issariya½ k±reti vasa½ vatteti.
M±t±piturakkhit± n±ma m±t±pitaro rakkhanti gopenti issariya½ k±renti vasa½ vattenti.
Bh±turakkhit± n±ma bh±t± rakkhati gopeti issariya½ k±reti vasa½ vatteti.
Bhaginirakkhit± n±ma bhagin² rakkhati gopeti issariya½ k±reti vasa½ vatteti.
ѱtirakkhit± n±ma ñ±tak± rakkhanti gopenti issariya½ k±renti vasa½ vattenti.
Gottarakkhit± n±ma sagott± rakkhanti gopenti issariya½ k±renti vasa½ vattenti.
Dhammarakkhit± n±ma sahadhammik± rakkhanti gopenti issariya½ k±renti vasa½ vattenti.
S±rakkh± n±ma gabbhepi pariggahit± hoti– mayha½ es±ti. Antamaso m±l±gu¼aparikkhitt±pi.
Saparidaº¹± n±ma kehici daº¹o µhapito hoti– yo itthann±ma½ itthi½ gacchati ettako daº¹oti.
Dhanakk²t± n±ma dhanena kiºitv± v±seti.
Chandav±sin² n±ma piyo piya½ v±seti.
Bhogav±sin² n±ma bhoga½ datv± v±seti.
Paµav±sin² n±ma paµa½ datv± v±seti.
Odapattakin² n±ma udakapatta½ ±masitv± v±seti.
Obhaµacumbaµ± n±ma cumbaµa½ oropetv± v±seti.
D±s² n±ma d±s² ceva hoti bhariy± ca.
Kammak±r² n±ma kammak±r² ceva hoti bhariy± ca.
Dhaj±haµ± n±ma karamar±n²t± vuccati.
Muhuttik± n±ma taªkhaºik± vuccati.
305. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ piturakkhita½ br³hi…pe… m±t±piturakkhita½ br³hi… bh±turakkhita½ br³hi… bhaginirakkhita½ br³hi… ñ±tirakkhita½ br³hi… gottarakkhita½ br³hi… dhammarakkhita½ br³hi… s±rakkha½ br³hi… saparidaº¹a½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Nikkhepapad±ni.

306. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhitañca piturakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhitañca m±t±pitura-akhatañca…pe…

M±turakkhitañca bh±turakkhitañca… m±turakkhitañca bhaginirakkhitañca… m±turakkhitañca ñ±tirakkhitañca… m±turakkhitañca gottarakkhitañca… m±turakkhitañca dhammarakkhitañca… m±turakkhitañca s±rakkhañca… m±turakkhitañca saparidaº¹añca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Khaº¹acakka½.

307. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ piturakkhitañca m±t±piturakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ piturakkhitañca bh±turakkhitañca…pe… piturakkhitañca bhaginirakkhitañca… piturakkhitañca ñ±tirakkhitañca… piturakkhitañca gottarakkhitañca… piturakkhitañca dhammarakkhitañca… piturakkhitañca s±rakkhañca… piturakkhitañca saparidaº¹añca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ piturakkhitañca m±turakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Baddhacakka½ m³la½ sa½khitta½.

308. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹añca m±turakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹añca pitura-akhatañca…pe…

Saparidaº¹añca m±t±piturakkhitañca… saparidaº¹añca bh±turakkhitañca… saparidaº¹añca bhaginirakkhitañca… saparidaº¹añca ñ±tirakkhitañca… saparidaº¹añca gottarakkhitañca… saparidaº¹añca dhammarakkhitañca… saparidaº¹añca s±rakkhañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Ekam³laka½ niµµhita½.

Eva½ dum³lakampi tim³lakampi y±va navam³laka½ k±tabba½.

Ida½ dasam³laka½

309. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhitañca piturakkhitañca m±t±piturakkhitañca bh±turakkhitañca bhaginirakkhitañca ñ±tirakkhitañca gottarakkhitañca dhammarakkhitañca s±rakkhañca saparidaº¹añca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Dhanakk²t±cakka½ niµµhita½.

310. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± chandav±sin²…pe… bhogav±sin²… paµav±sin²… odapattakin²… obhaµacumbaµ±… d±s² ca bhariy± ca… kammak±r² ca bhariy± ca… dhaj±haµ±… muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ piturakkhita½ br³hi…pe… m±t±piturakkhita½ br³hi… bh±turakkhita½ br³hi… bhaginirakkhita½ br³hi… ñ±tirakkhita½ br³hi… gottarakkhita½ br³hi… dhammarakkhita½ br³hi… s±rakkha½ br³hi… saparidaº¹a½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Nikkhepapad±ni.

311. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhitañca piturakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhitañca m±t±piturakkhitañca…pe… m±turakkhitañca saparidaº¹añca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Khaº¹acakka½.

312. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ piturakkhitañca m±t±piturakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ piturakkhitañca bh±turakkhitañca…pe… piturakkhitañca saparidaº¹añca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ piturakkhitañca m±turakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Baddhacakka½ m³la½ sa½khitta½.

313. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹añca m±turakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo muhuttik±”’ti Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹añca piturakkhitañca…pe… saparidaº¹añca s±rakkhañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Ekam³laka½ niµµhita½.

Dum³lak±d²nipi evameva k±tabb±ni.

Ida½ dasam³laka½

314. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhitañca piturakkhitañca m±t±piturakkhitañca bh±turakkhitañca bhaginirakkhitañca ñ±tirakkhitañca gottarakkhitañca dhammarakkhitañca s±rakkhañca saparidaº¹añca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Muhuttik±cakka½ niµµhita½.

315. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± chandav±sin²…pe… bhogav±sin²… paµav±sin²… odapattakin²… obhaµacumbaµ±… d±s² ca bhariy± ca… kammak±r² ca bhariy± ca… dhaj±haµ±… muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Nikkhepapad±ni.

316. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca bhogav±sin² ca…pe… dhanakk²t± ca paµav±sin² ca… dhanakk²t± ca odapattakin² ca… dhanakk²t± ca obhaµacumbaµ± ca… dhanakk²t± ca d±s² ca bhariy± ca… dhanakk²t± ca kammak±r² ca bhariy± ca… dhanakk²t± ca dhaj±haµ± ca… dhanakk²t± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Khaº¹acakka½.

317. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± chandav±sin² ca bhogav±sin² ca…pe… chandav±sin² ca muhuttik± ca… chandav±sin² ca dhanakk²t± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.