13. Sodhanah±rasamp±to

75. Tattha katamo sodhano h±rasamp±to?
“Tasm± rakkhitacittassa, samm±saªkappagocaro”ti g±th±. Yattha ±rambho suddho, so pañho visajjito bhavati. Yattha pana ±rambho na suddho, na t±va so pañho visajjito bhavati.

Niyutto sodhano h±rasamp±to.

14. Adhiµµh±nah±rasamp±to

76. Tattha katamo adhiµµh±no h±rasamp±to?
Tasm± rakkhitacittassa, samm±saªkappagocaroti g±th±. Tasm± rakkhitacittass±ti ekattat±. Citta½ mano viññ±ºa½, aya½ vemattat±. Samm±saªkappagocaroti ekattat±. Nekkhammasaªkappo aby±p±dasaªkappo avihi½s±saªkappo aya½ vemattat±. Samm±diµµhipurekkh±roti ekattat±. Samm±diµµhi n±ma ya½ dukkhe ñ±ºa½ dukkhasamudaye ñ±ºa½ dukkhanirodhe ñ±ºa½ dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya ñ±ºa½ magge ñ±ºa½ hetumhi ñ±ºa½ hetusamuppannesu dhammesu ñ±ºa½ paccaye ñ±ºa½ paccayasamuppannesu dhammesu ñ±ºa½, ya½ tattha tattha yath±bh³ta½ ñ±ºadassana½ abhisamayo sampaµivedho sacc±gamana½, aya½ vemattat±. Ñatv±na udayabbayanti ekattat±, udayena avijj±paccay± saªkh±r±, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, eva½ sabba½ samudayo bhavati. Vayena avijj±nirodh± saªkh±ranirodho, eva½ sabba½ nirodho hoti, aya½ vemattat±. Thinamiddh±bhibh³ bhikkh³ti ekattat±, thina½ n±ma y± cittassa akallat± akammaniyat±, middha½ n±ma ya½ k±yassa l²natta½, aya½ vemattat±. Sabb± duggatiyo jaheti ekattat±, devamanusse v± upanidh±ya ap±y± duggati, nibb±na½ v± upanidh±ya sabb± upapattiyo duggati, aya½ vemattat±.

Niyutto adhiµµh±no h±rasamp±to.