9. Parivattanah±rasamp±to

71. Tattha katamo parivattano h±rasamp±to?
“Tasm± rakkhitacittassa, samm±saªkappagocaro”ti g±th±. Samathavipassan±ya bh±vit±ya nirodho phala½, pariññ±ta½ dukkha½, samudayo pah²no, maggo bh±vito paµipakkhena.

Niyutto parivattano h±rasamp±to.

10. Vevacanah±rasamp±to

72. Tattha katamo vevacano h±rasamp±to?
“Tasm± rakkhitacittassa, samm±saªkappagocaro”ti g±th±. “Tasm± rakkhitacittass±”ti citta½ mano viññ±ºa½ manindriya½ man±yatana½ vij±nan± vij±nitatta½, ida½ vevacana½. “Samm±saªkappagocaro”ti nekkhammasaªkappo aby±p±dasaªkappo avihi½s±saªkappo, ida½ vevacana½. “Samm±diµµhipurekkh±ro”ti samm±diµµhi n±ma paññ±sattha½ paññ±khaggo paññ±ratana½ paññ±pajjoto paññ±patodo paññ±p±s±do, ida½ vevacana½.

Niyutto vevacano h±rasamp±to.