6. Opammakath±pañho

M±tik±

Bhante n±gasena, katihaªgehi samann±gato bhikkhu arahatta½ sacchikarot²ti?
Idha, mah±r±ja, arahatta½ sacchik±tuk±mena bhikkhun±–
Gadrabhassa [ghorassarassa (s². sy±. p².)] eka½ aªga½ gahetabba½.
Kukkuµassa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
Kalandakassa eka½ aªga½ gahetabba½.
D²piniy± eka½ aªga½ gahetabba½.
D²pikassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Kummassa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
Va½sassa eka½ aªga½ gahetabba½.
C±passa eka½ aªga½ gahetabba½.
V±yasassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Makkaµassa dve aªg±ni gahetabb±ni.

Gadrabhavaggo paµhamo.

L±bulat±ya eka½ aªga½ gahetabba½.
Padumassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
B²jassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
S±lakaly±ºik±ya eka½ aªga½ gahetabba½.
N±v±ya t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
N±v±lagganakassa [n±v±laganakassa (s². p².)] dve aªg±ni gahetabb±ni.
K³passa [k³pakassa (ka.)] eka½ aªga½ gahetabba½.
Niy±makassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Kammak±rassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Samuddassa pañca aªg±ni gahetabb±ni.

Samuddavaggo dutiyo.

Pathaviy± pañca aªg±ni gahetabb±ni.
¾passa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
Tejassa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
V±yussa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
Pabbatassa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
¾k±sassa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
Candassa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
S³riyassa satta aªg±ni gahetabb±ni.
Sakkassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Cakkavattissa catt±ri aªg±ni gahetabb±ni.

Pathav²vaggo tatiyo.

Upacik±ya eka½ aªga½ gahetabba½.
Bi¼±rassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Und³rassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Vicchikassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Nakulassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Jarasiªg±lassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Migassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Gor³passa catt±ri aªg±ni gahetabb±ni.
Var±hassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Hatthissa pañca aªg±ni gahetabb±ni.

Upacik±vaggo catuttho.

S²hassa satta aªg±ni gahetabb±ni.
Cakkav±kassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Peº±hik±ya dve aªg±ni gahetabb±ni.
Gharakapotassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Ul³kassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Satapattassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Vaggulissa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Jal³k±ya eka½ aªga½ gahetabba½.
Sappassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Ajagarassa eka½ aªga½ gahetabba½.

S²havaggo pañcamo.

Panthamakkaµakassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Thanasitad±rakassa [thanap²tad±rakassa (sy±.)] eka½ aªga½ gahetabba½.
Cittakadharakummassa [cittakathalakummassa (ka.)] eka½ aªga½ gahetabba½.
Pavanassa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
Rukkhassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Meghassa pañca aªg±ni gahetabb±ni.
Maºiratanassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
M±gavikassa catt±ri aªg±ni gahetabb±ni.
B±¼isikassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Tacchakassa dve aªg±ni gahetabb±ni.

Makkaµavaggo chaµµho.

Kumbhassa eka½ aªga½ gahetabba½.
K±¼±yasassa [k±¼aha½sassa (ka.)] dve aªg±ni gahetabb±ni.
Chattassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Khettassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Agadassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Bhojanassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Iss±sassa catt±ri aªg±ni gahetabb±ni.

Kumbhavaggo sattamo.

Rañño catt±ri aªg±ni gahetabb±ni.
Dov±rikassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Nisad±ya eka½ aªga½ gahetabba½.
Pad²passa dve aªg±ni gahetabb±ni.
May³rassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Turaªgassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Soº¹ikassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Indakh²lassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Tul±ya eka½ aªga½ gahetabba½.
Khaggassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Macchassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Iºagg±hakassa eka½ aªga½ gahetabba½.
By±dhitassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Matassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Nadiy± dve aªg±ni gahetabb±ni.
Usabhassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Maggassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Suªkas±yikassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Corassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Sakuºagghiy± eka½ aªga½ gahetabba½.
Sunakhassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Tikicchakassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Gabbhiniy± dve aªg±ni gahetabb±ni.
Camariy± eka½ aªga½ gahetabba½.
Kikiy± dve aªg±ni gahetabb±ni.
Kapotik±ya t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Ekanayanassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Kassakassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Jambukasiªg±liy± eka½ aªga½ gahetabba½.
Caªgav±rakassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Dabbiy± eka½ aªga½ gahetabba½.
Iºas±dhakassa t²ºi aªg±ni gahetabb±ni.
Anuvicinakassa eka½ aªga½ gahetabba½.
S±rathissa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Bhojakassa dve aªg±ni gahetabb±ni.
Tunnav±yassa eka½ aªga½ gahetabba½.
N±vikassa eka½ aªga½ gahetabba½.
Bhamarassa dve aªg±ni gahetabb±n²ti.

M±tik± niµµhit±.